Cover letter – jak go napisać?

Cover letter to list motywacyjny, który dołączany jest do dokumentów aplikacyjnych w krajach anglojęzycznych, ale także na wysokie stanowiska, w których pożądana jest biegła znajomość tego języka. Napisanie go nie jest wcale takie trudne, jednak należy pamiętać, że różni się on od polskiego odpowiednika nie tylko językiem, ale też strukturą. Zobacz, jak powinien wyglądać cover letter i poznaj przydatne zwroty, które ułatwią Ci jego napisanie!

Cover letter, tak jak każdy list motywacyjny, powinien przekonać pracodawcę do tego, aby to właśnie Tobie dał szansę jako przyszłemu pracownikowi. Powinien być między innymi zwięzły i zawierać konkretne informacje, takie jak doświadczenie zawodowe czy posiadane konkretnych umiejętności i kwalifikacji. Ważne jest również to, aby był odpowiedzią na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne, czyli odnosił się do wymienionych w nim oczekiwań pracodawcy.

Cover letter – struktura listu i niezbędne elementy

Pierwszą informacją, jaką musisz zamieścić w swoim liście motywacyjnym po angielsku, jest data oraz dane – Twoje oraz pracodawcy. Dane nadawcy, czyli w tym przypadku Twoje, zazwyczaj znajdują się na samej górze po lewej stronie. Oprócz imienia i nazwiska należy wymienić także adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Zaraz pod nimi umieszcza się datę, która powinna być zapisana w formie miesiąc, dzień i rok (wersja amerykańska) lub dzień, miesiąc i rok (wersja brytyjska). Pamiętaj, że w języku angielskim nazwę miesiąca piszemy dużą literą.

Pod datą po lewej stronie wpisujemy dane adresata. W tym punkcie starajmy się zwrócić bezpośrednio do osoby rekrutującej, czyli np. osoby, która zamieściła ogłoszenie albo jest szefową działu HR w danej firmie. Jeśli jednak nie odpowiadamy na konkretne ogłoszenie, to znajdźmy nazwisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację w danej firmie. Dzięki temu pokażemy, że mamy szacunek dla odbiorcy i że zależy nam na tym stanowisku. Kolejnym elementem cover letter jest bezpośredni zwrot grzecznościowy, o którym więcej dowiesz się poniżej.

Kolejną częścią cover letter jest treść, którą najlepiej zmieścić w 3-4 akapitach. Jak się pewnie domyślasz, pierwszy akapit jest wstępem, w którym musisz zawrzeć to, w jakiej sprawie piszesz. Jeśli odpowiadamy na konkretną ofertę pracy, to możemy zawrzeć w nim na przykład nazwę stanowiska, numer referencyjny ogłoszenia czy miejsce, w którym ją znaleźliśmy. W związku z tym, że pierwsze zdania cover letter muszą zainteresować pracodawcę, dobrym pomysłem jest wymienienie cech, które sprawią, że będziesz idealnym kandydatem na danym stanowisku. Z kolei, jeśli wysyłasz list motywacyjny do firmy, która nie wystawiła żadnego ogłoszenia, to zacznij od tego, jakie masz doświadczenie i co możesz zaoferować danemu przedsiębiorstwu.

Drugi akapit powinien zawierać opis naszego wykształcenia, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Pamiętaj jednak, że nie ma to być kopia Twojego CV, a szersze wyjaśnienie tego, dlaczego to akurat Ty powinieneś dostać daną posadę. Podczas pisania tej części cover letter zwróć uwagę, aby opisywać tylko te elementy z Twojego życiorysu, które mają związek z ofertą pracy, na którą aplikujesz. Wykorzystaj branżowe zwroty, które wywrą na potencjalnym pracodawcy dobre wrażenie. Ważne jest, aby wystrzegać się skrótów, błędów i nieformalnych sformułowań.

W cover letter możesz podeprzeć się wymaganiami umieszczonymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Następnie podaj przykłady, w jaki sposób Twoja wiedza, doświadczenie czy odbyte kursy przygotowały Cię do ich spełnienia. Dobrym pomysłem jest również umieszczenie wszystkich tych informacji w postaci punktorów. Dzięki temu tekst stanie się bardziej przejrzysty i czytelny, a także będzie to jedna z pierwszych rzeczy, które zauważy przyszły pracodawca.

Końcowa część cover letter może być podzielona na dwa krótkie akapity. Musi ona zawierać podziękowanie za poświęcony czas na przeczytanie listu oraz wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie Twojej kandydatury. W tym miejscu musisz napisać również to, w jaki sposób skontaktujesz się z pracodawcą i w jakim terminie to nastąpi. Może wydawać się to dziwne, jednak w krajach anglojęzycznych to po stronie osoby starającej się o pracę leży inicjatywa w kwestii późniejszego kontaktu z rekruterem. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek jest inny i to pracodawca może zastrzec sobie prawo do kontaktu, dlatego ważne jest dokładne przeczytanie ogłoszenia. Na końcu możesz również wspomnieć o tym, jakie dodatkowe dokumenty załączasz do swojego cover letter. Mogą to być na przykład CV, certyfikaty czy referencje. Zwieńczeniem listu motywacyjnego po angielsku są typowe dla tej formy dokumentu zwroty grzecznościowe, a także Twój podpis.

Cover letter – przydatne zwroty

Każdy cover letter będzie różnił się treścią, jednak istnieją uniwersalne zwroty, które pomogą Ci w jego napisaniu. Sprawdź jakie!

Zacznijmy od zwrotów grzecznościowych, znajdujących się na początku listu motywacyjnego. Jak zostało już wspomniane, najlepiej jest zwracać się bezpośrednio do osoby, która odpowiedzialna jest za proces rekrutacyjny. Jeśli jest nią mężczyzna i znamy jego nazwisko (w poniższych przykładach dla ułatwienia używane będzie nazwisko Jones), to odpowiednim zwrotem będzie w tym wypadku Dear Mr. Jones. W przypadku kobiet sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Jeśli piszemy do kobiety zamężnej, to powinniśmy napisać Dear Mrs. Jones, zaś jeśli niezamężnej to Dear Miss Jones. Zwroty te nie są jednak często używane, ponieważ zazwyczaj nie znamy stanu cywilnego osoby, do której piszemy. Wtedy najlepiej jest napisać Dear Ms. Jones.

Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy cover letter kierowany jest do osoby, której nazwiska nie znamy. Wtedy najczęściej używa się zwrotu Dear Sir/Madam lub Dear Sirs, jeśli wiemy, że osób odpowiedzialnych za rekrutację jest kilka. Uniwersalnym zwrotem jest również To whom it may concern, jednak nie jest on często używany.

Opisując swoje mocne strony i umiejętności, możesz skorzystać z takich zwrotów jak My strengths are…, I would be well suited to the position because…, My area of expertise is…, I have an excellent command of…, I have …years experience of working…, My key assets are… czy My skills include….

Aby zakomunikować chęć dalszej rozmowy i osobistego kontaktu z pracodawcą, możesz użyć zwrotu I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally lub Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…. Natomiast jeśli piszemy o dodatkowych dokumentach załączonych do listu motywacyjnego, używamy ogólnego stwierdzenia Please find my CV attached.

Zwroty grzecznościowe na zakończenie cover letter to między innymi Yours faithfully, Yours sincerely czy Respectfully yours.

Pamiętaj, że cover letter nie powinien przekraczać długości jednej strony A4. Podczas jego pisania unikaj skrótów takich, jak I’m, You’re czy I’d like, ponieważ są one zarezerwowane tylko dla listów nieformalnych. Przed wysłaniem swojej aplikacji sprawdź również, czy nie popełniłeś żadnego błędu ortograficznego lub gramatycznego, a także czy dane firmy i adresata są prawidłowe!

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 2,75 Liczba głosów: 4
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań