Jak napisać życiorys

Porady i przykładowy wzór życiorysu zawodowego

Czym jest życiorys?

Życiorys jest to krótka i zwięzła informacja na temat życia autora. Jest to chronologiczny opis dotychczasowego życia od narodzin do dnia dzisiejszego. Życiorys ma za zadanie opisywać najważniejsze zdarzenia, które są wartościowe i warte uwagi, wraz z datami i przypisanymi do nich konkretnymi faktami. Obecnie bardziej popularna staje się forma Curriculum Vitae czyli życiorysu zawodowego która, polega na zaprezentowaniu pracodawcy odpowiednich danych w określonych punktach. Rozbudowaną i bardziej analitycznym rodzajem życiorysu jest biografia.

Budowa życiorysu.

Profesjonalny życiorys powinien składać się z pewnych kolejno zamieszczonych elementów, takich jak:
– Dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), które umieszczamy w lewym górnym rogu.
– Miejscowość i data (prawy górny róg)
– Nie należy zapomnieć aby umieścić nagłówek dużymi literami „ŻYCIORYS” ( poniżej danych osobowych, na środku strony)
– Właściwa treść życiorysu – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kilka słów o swojej najbliższej rodzinie wraz z tym czym się zajmują, szkoły jakie ukończyliśmy, miejsca pracy, zainteresowania, osiągnięcia i awanse.
– Podpis ( na końcu w prawym dolnym rogu).

Przykładowy wzór życiorysu:

 

Kraków, dnia 30.05.2016 r.

Adam Nowak
ul. Kwiatowa 22/15
30-300 Kraków

ŻYCIORYS

Nazywam się Adam Nowak, mam 35 lat. Urodziłem się 23 lipca 1981 roku w Poznaniu. Obecnie mieszkam w Krakowie. Moja matka jest z zawodu nauczycielką i pracuje w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu, natomiast ojciec jest kierownikiem oddziału PZU w Poznaniu. Mam trzech braci oraz dwie siostry.
W 1997 roku ukończyłem Szkołę Podstawową nr 12 w Poznaniu. Kolejno uczęszczałem do Liceum profilowanego nr 3 w Poznaniu o profilu Informatyczno-technicznym. W 2001 roku zdałem maturę z przedmiotów: fizyka, matematyka, język polski, język angielski i informatyka. Po maturze kontynuowałem naukę w Akademii Ekonomicznej w Warszawie na kierunku Administracja Publiczna. W 2005 roku obroniłem pracę magisterską na temat: „Zmiany zatrudnienia w administracji Rządowej w latach 2000-2004”.
Już w trakcie nauki uczestniczyłem w bezpłatnych stażach w instytucjach administracji publicznej. Były to: Urząd Miasta w Krakowie oraz Urząd Wojewódzki w Krakowie. Po studiach w 2005 podjąłem pracę w Kancelarii Ministra Edukacji Narodowej w roli adiunkta. W 2011 roku otrzymałem awans i zostałem rzecznikiem Ministra Edukacji Narodowej.

Jan Kowalski

Przykładowe wzory życiorysów:


Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 1,24 Liczba głosów: 235
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań