Praca Product manager

Praca alert - powiadomienia

Product manager

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 51 ofert pracy

Praca zawód product manager

Zawód product managera

Product manager jest specjalistą odpowiedzialnym za tworzenie nowych produktów, analizowanie rynku, politykę asortymentową, ceny, promocję produktu, planowanie kluczowych wskaźników, tworzenie wymagań produktowych, określanie celu produktu. Jest to osoba w firmie, która znajduje się na skrzyżowaniu marketingu, rozwoju biznesu i zarządzania. Zarządza produktem: analizuje pragnienia użytkowników, przeprowadza analizę konkurencji, buduje gospodarkę biznesową. Następnie tworzy plan zmian w produkcie, tworzy koncepcję i śledzi wszystkie etapy pracy. Ponadto w swojej pracy aktywnie współdziała ze sprzedażą, marketingiem, wsparciem technicznym, produkcją, badaniami itd. Funkcje menedżera produktu są bezpośrednio zależne od rodzaju firmy (producenta, dystrybutora, sprzedawcy, integratora systemu).

W product manager musi:

 • czuć, rozumieć użytkowników i przekazywać swoje głosy programistom;
 • promować pracę zespołową zespołów rozwiązujących różne zadania;
 • osiągnąć kompromis w sprawie produktu;
 • osiągnąć ostateczny cel pod względem ustalonego czasu i zasobów;
 • poprowadzić ludzi po drodze, aby stworzyć produkt;
 • podejmować decyzje na podstawie niewielką ilość informacji.


Zarządzanie produktem nie oznacza:

 • posiadania decydującego głosu;
 • byciem jedynym generatorem pomysłów;
 • byciem projektantem;
 • bycie programistą;
 • zarządzać zapewnieniem jakości;
 • pisania materiałów marketingowych.

Jak zostać product managerem?

Product managerem w dziedzinie technologii informatycznych może być pełnoetatowy pracownik firmy z branży IT lub pracownik firmy specjalizującej się w opracowywaniu produktu (na przykład strona internetowa, oprogramowanie). Obecne tempo rozwoju rynku wymaga menedżera produktu w firmie. Ten specjalista to rodzaj kreatywnego centrum, rodzaj generatora pomysłów, a przyszłość firmy w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze radzi sobie ze swoimi zadaniami. Zapotrzebowanie na product managera jest spore. Wzrost kariery zależy od firmy, w której będzie pracował menedżer produktu (na poziomie zagranicznym lub krajowym, regionalnym lub ogólnopolskim). Kariera zależy od specyfiki firmy, samego produktu, obszaru odpowiedzialności i poziomu uprawnień product managera.

Product manager - wymagania?

Product manager musi być w stałym kontakcie, komunikować się z klientem lub szefem firmy, która wyznaczyła określone zadanie dla niego i jego zespołu (rozwój produktu, uruchomienie usługi itp.), W celu:

 • wyjaśnienia celów, wymagań, terminów, wielkości budżetu;
 • informacji o postępach projektu;
 • koordynowaniu opcji, dalszych działań;
 • raportowania;
 • prezentacji projektu i gotowego produktu / projektu.


Wszystko, co dzieje się w firmie, musi być zgodne z jedną koncepcją. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nieprzestrzeganie niektórych sformułowanych zasad może nie tylko zaszkodzić reputacji firmy, ale także znacząco wpłynąć na rozwój produktu w negatywnym kierunku. Dlatego menedżer powinien nie tylko zrozumieć sam produkt, ale także całą strategię marketingową. Ważne jest dla niego, aby móc zobaczyć produkt jako całość, aby uwzględnić wszystkie niuanse i szczegóły. Jednym z najważniejszych zadań product manager jest stworzenie kompetentnego planu projektu, w którym szczegółowo opisano zadania, a także czasu i sekwencji ich realizacji, z uwzględnieniem możliwości, doświadczenia i umiejętności pracy operacyjnej uczestników projektu (zespołu). Skupiając się na tym planie / harmonogramie, uczestnicy projektu (zespół) wykonają swoją część pracy. W razie potrzeby product manager wprowadza dodatki i zmiany do planu.

Kolejnym zadaniem product managera jest śledzenie realizacji projektu:

 •  
 • przestrzegać terminów i docelowych ram budżetowych;
 • monitorować jakość wykonanej pracy;
 • kontrolować zespół jako całość i każdego uczestnika oddzielnie (śledzić, czy pracują nad zadaniem);
 • koordynować działania zespołu (tj. delegować zadania poszczególnym uczestnikom);
 • przekazywać zespołowi ważne informacje od kierownictwa klienta / zespołu i odwrotnie (innymi słowy, zarządzać przepływem informacji);
 • obliczyć możliwe ryzyko (nieprzewidziane okoliczności), ich wpływ na szybkość i jakość pracy.


Product manager powinien również mieć umiejętności obsługi różnego rodzaju dokumentów (opracowywanie, zatwierdzanie, zamykanie). W swojej pracy może napotkać następujące rodzaje dokumentacji:

 • Projekt wstępny (opis projektu internetowego, zakres uprawnień, zadanie techniczne);
 • Projekt (plan pracy, kontrola techniczna, harmonogram);
 • Praca / Executive (szczegółowy opis produktu internetowego, raporty z postępu prac, rysunki robocze, wykresy, szkice, plany dodatkowe, opisy poszczególnych zadań);
 • Podsumowanie (raport z wykonanej pracy, instrukcja obsługi itp.);
 • Rachunkowość.


Ważne cechy osobiste:

 • Towarzyskość;
 • Odpowiedzialność;
 • Samodyscyplina;
 • Możliwość planowania, ustawiania zadań, pracy w trybie wielozadaniowości;
 • Myślenie strukturalne;
 • Analityczny sposób myślenia.


Podstawowe umiejętności:

 • Planowanie, szacowanie i zarządzanie kosztami, zasobami i czasem;
 • Ogólna i szczegółowa wiedza na temat środowiska internetowego lub konkretnego produktu, jego struktury i właściwości, umiejętności korzystania ze sprzętu i oprogramowania;
 • Znajomość standardów i praw wymaganych w kontekście projektu (na przykład dostępność, ochrona danych osobowych);
 • Umiejętność korzystania ze specjalnych narzędzi i programów do przetwarzania tekstu, przetwarzania, prezentacji itp.;
 • Znajomość oprogramowania do zarządzania projektami będzie dodatkowym atutem;
 • Zalecana jest znajomość podstaw zarządzania grupami ludzi (umiejętność kierowania: jeden pracownik lub cała grupa osób).

Product manager zarobki - Ile zarabia product manager?

Badanie przeprowadzone na pracownikach pracujących na stanowiskach product managera, managera produktu i menedżera produktu wskazały, że średnie całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na tym stanowisku wynosi 778 PLN co oznacza, że połowa ankietowanych zarabia między 5339 PLN a 11 358 PLN. Najlepiej zarabia 25% ankietowanych, czyli powyżej 11 358. 25% także zarabia mniej niż podany dolny próg płac. Zwykle product manager ma zapewnioną opiekę medyczną, otrzymuje telefon i komputer przenośny.