Umowa o pracę, zlecenie czy umowa o dzieło?

Umowa o pracę, zlecenie czy umowa o dzieło?
Zatrudnienie wiąże się z podpisaniem przez zainteresowane strony umowy. Współcześnie mają one do wyboru m.in. umowę o pracę, o dzieło i zlecenie. Jakie są różnice między poszczególnymi umowami? W jakich sytuacjach konieczne jest podpisanie tej pierwszej?

Dla pracownika umowa o pracę jest najkorzystniejszą i zdecydowana większość osób poszukujących zatrudnienia szuka takiej firmy, która oferuje właśnie taką umowę. Poza jednak wciąż najpopularniejszą umową o pracę, nie można zapomnieć, że na rynku funkcjonują również inne. Do tych zaliczyć należy: zlecenie i umowę o dzieło. To jednak, na którą umowę zdecydują się zainteresowane strony, nie zależy wyłącznie od nich – pod uwagę muszą również wziąć aktualnie obowiązujące przepisy.


Umowa o pracę, gdy pracujesz pod nadzorem

Najczęściej firmy zatrudniają w oparciu o umowę o pracę. Pracodawca musi zaoferować taką umowę wówczas, gdy zostają spełnione następujące przesłanki: pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, praca zostaje wykonana pod kierownictwem pracodawcy (lub osoby przez niego wyznaczonej), pracownik wykonuje pracę w miejscu i czasie, jakie zostało ustalone przez pracodawcę.

Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną umową przez pracowników, bo w najpełniejszy sposób zabezpiecza ich interesy. Osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy może liczyć nie tylko na płatne urlopy, lecz także ma możliwość skorzystania z chorobowego. Pracodawca jest też zobowiązany odprowadzać wszelkie składki, co w praktyce oznacza, że pracownik będzie miał w przyszłości prawo do emerytury.


Umowa zlecenie po zmianach

W ostatnich miesiącach wiele powiedziano o zleceniach. Umowy zlecenie cieszyły się dotychczas dużym zainteresowaniem pracodawców, bo pozwalały na optymalizację kosztów zatrudnienia. Dziś również są tańsze niż umowa o pracę, a z punktu widzenia osób pracujących w oparciu o taką umowę, dają większą swobodę w zakresie organizowania czasu pracy.

Zleceniobiorca – w odróżnieniu od pracownika – nie ma obowiązku wykonywania pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Co więcej, nie musi samodzielnie świadczyć pracy, może podzlecić wykonanie poszczególnych zadań osobom trzecim. Zasadniczo za wykonaną pracę zleceniobiorca nie powinien otrzymać wynagrodzenia, choć strony mogą umówić się inaczej – wówczas w umowie musi znaleźć się stosowny zapis.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie a umowa o pracę - poznaj różnice


Kiedy umowa o dzieło?

Najmniej popularną umową jest umowa o dzieło. Znajduje ona zastosowanie tam, gdzie zleceniobiorca ma za zadanie wykonać określone dzieło, np. przygotować dla zlecającego program komputerowy, uszyć garnitur czy namalować obraz. Dziełem może być dowolna rzecz, na którą umówiły się strony.

Główną różnicą między umową o dzieło a umową zlecenie jest to, że zleceniobiorca powinien samodzielnie przygotować dzieło, a za swoją pracę zawsze musi otrzymać wynagrodzenie. Strony mogą też umówić się, że osoba zlecająca wykonanie dzieła dostarczy wszelkich narzędzi i materiałów, jakie będą niezbędne zleceniobiorcy. Wówczas, by podmioty mogły się prawidłowo rozliczyć, stosowny zapis powinien znaleźć się w umowie.

To, jaką umowę zdecydują się podpisać zainteresowane strony, powinno wynikać zarówno z ich potrzeb, jak i charakteru pracy. Pominąć nie można też przepisów aktualnie obowiązującego prawa, bo te dokładnie wskazują, kiedy niezbędne jest podpisanie umowy o pracę.

Oceń ten wpis
Umowa o pracę, zlecenie czy umowa o dzieło?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Diora
2019-12-17, 11:09
Zależy do czego umowa jest przydatna. To dotyczy także kosztów jakie są związane z danego typu umowami i każdy pracodawca o tym wie.
Nunias
2019-12-05, 11:58
To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie, na przykład w przypadku zawarcia układu zbiorowego, a przede wszystkim przy wydawaniu regulacji wewnętrznej. Umowa o dzieło to na przykład coś wykonane od do a zlecenie ma inną formę.
Pekin
2019-05-07, 15:20
Z każdym rodzajem umowy wiążą się różne korzyści prawne i administracyjne (i wady). Rozważania te zazwyczaj określają, który typ umowy jest najbardziej odpowiedni.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.