A może staż?

A może staż?
W czasach, gdy znalezienie pracy przez osobę bez doświadczenia graniczy z cudem, warto pokusić się o... zdobycie stażu. To również alternatywa dla pracowników w wieku +50, którzy często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy.

Staż jest szansą, aby osoba bezrobotna nie tylko zdobyła umiejętności lub przekwalifikowała się, ale również ? po jego odbyciu ? zdobyła zatrudnienie. Współcześnie ten rodzaj zatrudnienia jest coraz częściej doceniany zarówno przez poszukujących pracy, jak i pracodawców. O ile ci pierwsi liczyć mogą na podniesienie swoich kwalifikacji, nauczenie się czegoś nowego i drobne wynagrodzenie, o tyle ci drudzy mogą czas ten przeznaczyć na wyszkolenie sobie pracownika, którego ? po zakończeniu stażu ? po prostu zatrudnią i ominą tym samym konieczność poświęcenia czasu na kierowanie pracownika na kursy czy dodatkowe szkolenia. W jaki sposób starać się o staż? W jaki sposób przyjąć osobę bezrobotną na staż?

 

Kto może starać się o staż?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o staż może starać się szeroka grupa bezrobotnych. W pierwszej kolejności mowa tu o osobach młodych ? do 25 roku życia, absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, jak również o osobach po 50. roku życia. Ze stażu skorzystać mogą także młode matki, osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych czy też doświadczenia zawodowego, jak również osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Aby jednak starać się o staż ? w pierwszej kolejności ? należy zarejestrować się w urzędzie pracy.

 

Jak długo na stażu?

Trzeba wskazać, że czas trwania stażu zależy w głównej mierze od sytuacji i wieku bezrobotnego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, staż może trwać:

 

  • od 3 do 6 miesięcy, gdy mowa o osobach, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji w odniesieniu do rynku pracy,
  • od 3 do 12 miesięcy, gdy dotyczy on bezrobotnych do 25. roku życia i osób do 27. roku życia.

 

Warto przy tym pamiętać, że po odbyciu stażu w danej firmie, były już stażysta może ubiegać się o zatrudnienie w tym miejscu. Pracodawca może też, ale nie musi sam zaproponować zatrudnienie po upłynięciu okresu stażu.

To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnienie po stażu - zasady

 

Jak starać się o stażystę?

Z punktu widzenia pracodawcy przyjęcie na staż pracownika jest korzystne. Przede wszystkim nie ponosi on kosztów, może zaś zyskać dobrego pracownika. Aby przyjąć osobę bezrobotną na staż, trzeba jednak przedrzeć się przez formalności. Zainteresowany podmiot ? w pierwszej kolejności ? musi złożyć wniosek o organizację stażu we właściwym urzędzie pracy. W ciągu 30 dni pracodawca otrzymuje odpowiedź od starosty o zatwierdzeniu lub też odrzuceniu wnioski. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, konieczne będzie podpisanie stosownej umowy ze starostą, w której to określone zostaną między innymi informacje dotyczące programu, zgodnie z którym realizowany będzie staż.

 

Jakie prawa ma stażysta?

Odbywany przez zainteresowaną osobę staż jest płatny. Tak zwane stypendium stażowe wypłacane jest przez urząd pracy, nie zaś przez pracodawcę. Dodatkowo stażyście przysługują 2 dni urlopu po przepracowaniu 30 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urząd pracy ma też obowiązek opłacać stażyście składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wszystkich wypłaconych stypendiów. Stażysta może też studiować w trakcie odbywania stażu, ale wyłącznie w trybie zaocznym lub wieczorowym (studenci studiów dziennych nie mogą ubiegać się o staż).

 

Stażysta, który się nie sprawdza...

Trzeba pamiętać, że fakt, iż stażysta pobiera wynagrodzenie z urzędu pracy nie zwalnia go od wykonywania swoich obowiązków w sposób należyty. Jeżeli pracodawca stwierdził, że stażysta ma więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, naruszył regulamin pracy lub też jego nieusprawiedliwiona nieobecność uniemożliwia zrealizowanie programu stażu, to może on skierować wniosek do starosty o pozbawienie stażysty możliwości ukończenia programu. W takim przypadku starosta może rozwiązać zawartą umowę, zaś pracodawca starać się o przyjęcie na staż innego pracownika.

 

Przyjąć stażystę czy praktykanta? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, różnica pomiędzy stażem, a praktykami jest spora... Szczegóły: Stażysta czy może praktykant?

Oceń ten wpis
A może staż?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Yeti
2019-12-11, 17:16
Sporo jest opinii na temat stażu. W końcu jednak ludzie się starają o staże i wiele z nich sobie to ceni, szczególnie dotyczy to młodych ludzi na początku kariery zawodowej.
stażysta Zeon
2019-05-22, 14:17
Stażystów z moim zakładzie jest dużo. Stale na ich miejsce przychodzą inni. W wakacje najwięcej jest studentów. Mają oni płacone za staż. Często są stażyści z UP- im za staż płaci UP. Warto skorzystać z ofert - oferuję staż w przedsiębiorstwie, nawet gdyby był nie płatny.
Yuda
2019-05-08, 11:26
Staż to jest dość dobra rzecz dla wszystkich rozpoczynających karierę. Może to także być bardzo dobre zdobycie doświadczenia w konkretnej i podobnej firmie. Może w tej samej.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.