Stażysta-zdobądź dobrego pracownika!

Stażysta-zdobądź dobrego pracownika!
Bezrobotni bez doświadczenia, ale chcący pracować, mogą korzystać z płatnego stażu. Dla pracodawców decydujących się na utworzenie stanowiska dla stażysty to szansa, by zdobyć dobrego pracownika.

 Czym jest staż? Dzięki niemu bezrobotny może nabyć szereg praktycznych umiejętności. Pracodawcy decydujący się na przyjęcie stażysty do swojego zakładu pracy, mają za zadanie nauczyć go, w jaki sposób wykonywać pracę na danym stanowisku. Zdobyte w ten sposób umiejętności i doświadczenie mają pomóc osobie bezrobotnej w zdobyciu stałego zatrudnienia.

Z punktu widzenia pracodawców utworzenie stanowiska dla stażysty jest korzystne pod wieloma względami, nie tylko finansowym. Decydując się na podpisanie umowy ze starostą i ucząc stażystę, możliwe jest wyszkolenie sobie pracownika, którego nie będzie trzeba już wdrażać w obowiązki.

Sposób na obniżenie kosztów

Znacząca część pracodawców postrzega staż jako możliwość redukcji kosztów zatrudnienia. Faktycznie, przyjmując stażystę, pracodawca praktycznie nie ponosi kosztów. Pieniądze za odbywanie stażu (stypendium) ma obowiązek wypłacać urząd pracy, a podmiot zatrudniający jest zobowiązany wyłącznie do tego, by zorganizować miejsce pracy dla przyjmowanego stażysty.

Gdy mowa o obniżaniu kosztów, warto zauważyć, że stażysta nie może wykonywać wszystkich czynności samodzielnie. Jego zadaniem jest nauczyć się prawidłowo wykonywać polecenia służbowe na danym stanowisku. W praktyce oznacza to, że wiedzę powinien zdobywać małymi krokami, pod okiem doświadczonego pracownika.

Zasady organizacji stażu

Zarówno zasady organizacji, jak i przebiegu stażu uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu powinien zajrzeć też do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnienie po stażu - zasady

Warto wiedzieć, że stażysta skierowany do firmy w dalszym ciągu jest uznawany za osobę bezrobotną. Organizacja stażu przez pracodawcę odbywa się zaś przez podpisanie stosownej umowy ze starostą. To właśnie na jej podstawie do zakładu pracy kierowany jest stażysta.

Kto jest uprawniony do odbywania stażu?

Zasadniczo każdy bezrobotny może obyć staż. Wiek ma znaczenie wyłącznie dla długość stażu. Zgodnie z przepisami staż trwa 6 miesięcy, a osoby, które nie ukończyły 30. roku życia mogą zostać skierowane na staż trwający 12 miesięcy. Z punktu widzenia osób zainteresowanych takie rozwiązanie pozwala nie tylko na zdobycie umiejętności, lecz jest też szansą na zdobycie stałej posady.

Pracodawca organizujący staż nie jest zobowiązany do wypłaty stypendium. Takie wypłacane jest przez urząd pracy. Okres pobierania stypendium wlicza się przy tym do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych i okresów składkowych, ale nie wlicza się do okresu pozwalającego na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozwiązanie stażu przed terminem

Z punktu widzenia pracodawcy ważne może być też to, że ma on możliwość rozwiązać staż przed terminem jego ukończenia. Aby było to możliwe, konieczne jest zaistnienie konkretnych przesłanek. Tymi są np. nieusprawiedliwione dni nieobecności stażysty w firmie czy naruszenie przez niego podstawowych obowiązków, jakie określone zostały w regulaminie pracy.

Również stażysta może wystąpić z wnioskiem do starosty o rozwiązanie stażu. Przesłanką warunkującą podjęcie pozytywnej decyzji przez starostę w zakresie rozwiązania stażu będzie nierealizowanie przez organizatora programu stażu lub niedotrzymanie przez niego warunków jego odbywania.

Oceń ten wpis
Stażysta-zdobądź dobrego pracownika!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Delicja
2019-12-05, 16:47
Inwestowanie w stażystów jest dobre bowiem można sobie wychować ciekawego pracownika którego nie trzeba wdrażać już na właściwej umowie o pracę.
Bolek
2019-05-17, 11:15
Nie każdy jest specjalistą w danej dziedzinie. Wtedy warto i to bezrobotnym skorzystać ze stażu. Mniej się zarobi, ale można się nauczyć, podszkolić i być w końcu zatrudnionym na jakąś umowę.
Brombella
2019-05-02, 15:48
Może szukasz nowej roli kierowniczej, ale nie planujesz reklamować się w ogóle i chcesz zachować spokój. Stażyści w wielu miejscach są bardzo atrakcyjnymi pracownikami.
Pikna
2019-04-16, 13:04
Nie zapomnij o specjalistycznych programach szkoleniowych. Wiele zależy od tego, jak duże jest miasto, jak powstają w nim podobne struktury. Ze stażystami jest podobnie.
Kamyk
2019-04-06, 12:13
Polityka wielu firma nastawiona jest na wykorzystanie stażystów. Wtedy maja określone z nimi zadania i oczekiwania. Dobrze, że ktoś chce zatrudniać stażystów u siebie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.