Kontrola trzeźwości telepracownika

Kontrola trzeźwości telepracownika
Pracownik, który świadczy pracę jako telepracownik ma obowiązek zachować trzeźwość w miejscu i godzinach pracy. Oznacza to, że pracodawca może skontrolować trzeźwość swojego podwładnego i to bez narażenia się na zarzut naruszenia miru domowego.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika jest wykonywanie powierzonej mu pracy. Oznacza to, że telepracownik, choć nie pracuje w siedzibie lub oddziale podmiotu zatrudniającego, jest również zobowiązany to tego, aby swoje zadania wykonywać z należytą starannością i zachować trzeźwość w godzinach pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniają telepracowników otrzymali od ustawodawcy narzędzia, za pomocą których mogą sprawdzić, czy pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki w prawidłowy sposób i to bez ewentualnego narażania się na zarzut naruszenia miru domowego. Co warto wiedzieć o kontrolowaniu trzeźwości telepracowników?

Uprawnienia w Kodeksie pracy

Zgodnie  art. 6714 § 1 Kodeksu pracy każdy pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Aby jednak uniknąć nieporozumień, pracodawca i telepracownik powinni ? w odrębnej umowie ? określić to, w jaki sposób osoba zatrudniona będzie potwierdzać swoją obecność na stanowisku pracy. W tym dokumencie warto również uwzględnić aspekt kontroli, jaką będzie wykonywał pracodawca. Istotną kwestią jest bowiem, aby przeprowadzana kontrola nie naruszała prywatności osoby zatrudnionej i jego rodziny.

Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?

Co do zasady pracodawca powinien kontrolować telepracownika przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub też podobnych środków, które są wykorzystywane do porozumiewania się na odległość. Kontrolowanie osoby zatrudnionej w ten sposób (czyli zdalnie) jest w pełni dozwolone i ? co warto podkreślić ? nie wymaga zgody telepracownika. Inaczej jest jednak, gdy mowa o kontroli, która ma odbyć się fizycznie w miejscu zamieszkania telepracownika. Taka może odbywać się w celu sprawdzeniu:

  • czy osoba zatrudniona wykonuje swoje obowiązki,
  • w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,
  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istotne jest przy tym to, że pracodawca ? aby przeprowadzić taką kontrolę ? powinien otrzymać zgodę wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Z drugiej strony, w wyjątkowych sytuacjach, pracodawca może ? mimo faktu, że nie posiada zgody ? przeprowadzić kontrolę w miejscu zamieszkania swojego podwładnego. Dotyczy to np. sytuacji, w której pracodawca nie może nawiązać kontaktu z telepracownikiem. W literaturze podejmującej ten temat wskazuje się nawet, że pracodawca ? w takich okolicznościach ? ma nawet obowiązek sprawdzić, co dzieje się z jego podwładnym. Nie można bowiem wykluczyć, że pracownik uległ wypadkowi. 

Nietrzeźwy pracownik ? co dalej?

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na skontrolowanie pracownika w miejscu jego zamieszkania i stwierdzi nieprawidłowości, w tym to, że np. telepracownik będzie nietrzeźwy, to powinien on odsunąć go od wykonywania pracy. Warto też zauważyć, że zgodnie z przepisem 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pracownik może zostać poddany badaniu alkomatem, aby sprawdzić, jaka jest zawartość alkoholu w jego organizmie. Choć pracodawca nie ma możliwości przeprowadzenia takiego badania bez zgody swojego podwładnego, to może wystąpić z żądaniem, aby badanie takie przeprowadził organ do tego upoważniony, choćby straż miejska.

To Cię powinno też zainteresować: Praca zdalna - wady i zalety

Kiedy mowa o naruszeniu miru domowego?

Przeprowadzanie kontroli w miejscu zamieszkania pracownika wiąże się z możliwością naruszenia przez pracodawcę miru domowego. O naruszeniu nie można mówić wówczas, gdy telepracownik wpuści swojego przełożonego do mieszkania. W sytuacji, gdy wizyta jest niezapowiedziana, gdyż zatrudniający podejrzewa, że jego podwładny nie wykonuje swoich zadań w należyty sposób, powinien on przeprowadzić kontrolę tak, aby nie była ona uciążliwa dla pozostałych domowników.

Oceń ten wpis
Kontrola trzeźwości telepracownika
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kinga
2019-12-12, 08:38
Temat ciekawy. Nikt do żadnej pracy nie powinien przychodzić pod wpływem alkoholu. Pracownik, który świadczy pracę jako telepracownik ma obowiązek zachować trzeźwość w miejscu i godzinach pracy. Jeśli tak nie jest, znaleźć sposób i takiego pracownika zwolnić.
policjant
2019-05-21, 08:15
Kontrola trzeźwości telepracownika jest możliwa. Jak się uda go skontrolować, że pracę wykonuje po pijanemu- to dyscyplinarka.
Czesia
2019-05-08, 13:38
Jeżeli pracownik ma taką pracę to jest to bardzo ważne. Kontrole tak jak u fizycznych można przecież zorganizować w sposób analogiczny w każdym miejscu pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.