Bezrobotnych ma być mniej

Bezrobotnych ma być mniej
Rosnące słupki bezrobocia wymagają podjęcia konkretnych działań, które pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy. W bieżącym roku weszła w życie nowa ustawa, której przepisy mają sprawić, że osoby bezrobotne będą mogły szybciej odnaleźć się na rynku pracy. Na co można liczyć? Do kogo w szczególności kierowane są zapisy ustawy?

Według danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec marca 2014 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 2182,2 tysiące osób. Liczba ta jest wyższa w porównaniu do tej, która odnotowana została w tym samym czasie w roku poprzednim o około 1,3%. Z tego też względu tak ważne są wszelkie działania, które podejmuje się z myślą o osobach bezrobotnych. Ustawa, która weszła w życie 27 maja 2014 roku ma przede wszystkim pomóc w znalezieniu pracy osobom młodym i w wieku powyżej 50 lat oraz tym, którzy chcą rozpocząć pracę na własny rachunek.

Staże dla młodych

Nowe przepisy umożliwiają osobom młodym odbycie stażu zawodowego. Ta propozycja skierowana jest do osób, które po raz pierwszy w życiu podejmują pracę i są w wieku poniżej trzydziestego roku życia. Poza tą grupą osób skorzystać mogą też pracodawcy. Jeżeli zdecydują się oni na zatrudnienie takiego pracownika, to mogą liczyć na uzyskanie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby młode mogą skorzystać również z licznych, nowych instrumentów, które wspierają ich zatrudnienie. Przebierać można między innymi w bonach, w tym szkoleniowych, stażowych czy na zasiedlenie.

+50 na rynku pracy

Od wielu lat istnieje problem zatrudniania osób po 50. roku życia. Pracodawcy niechętnie decydują się na przyjmowanie do pracy osób w tym wieku, zaś kolejne programy mają skłonić ich do zmiany nastawienia. Wskazana powyżej ustawa zachęca przez dofinansowanie do zatrudniania takich właśnie osób. Podmiot zatrudniający musi przy tym porozumieć się ze starostą i podpisać z nim stosowną umowę. Na jej podstawie liczyć może na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego. To przysługiwać może przy tym przez dwa okresy. Mowa tu odpowiednio o:

  • 12 miesiącach ? w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, ale nie ukończył 60 lat,
  • 24 miesiącach ? jeżeli zatrudniony ukończył 60 rok życia.

Ważnym warunkiem jest przy tym obowiązek zatrudnienia tych osób po upływie jednego z wyżej wymienionych okresów przez odpowiednio 6 lub 12 miesięcy. W przeciwnym przypadku konieczne będzie zwrócenie dofinansowania. Na jakie konkretnie sumy może liczyć pracodawca? Zgodnie z przepisami mowa o kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Dla tych, którzy mają firmę

Ustawodawca starał się, aby ustawa pomogła jak największej grupie osób, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Trzeba wskazać, że część pracodawców chce się rozwijać, ale brakuje im funduszy na otwieranie nowych stanowisk pracy. W tej sytuacji, zgodnie z nowymi przepisami, mogą oni liczyć na tanią pożyczkę, którą w całości można przeznaczyć na ten cel. Środki kierowane są zarówno do prywatnych przedsiębiorców, jak i niepublicznych szkół, żłobków czy klubów dziecięcych. Spełnienie wymogów ogranicza się przy tym głównie do sporządzenia kosztorysu tworzonego stanowiska pracy. Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać pracodawca to sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

Wspieranie przedsiębiorczości

Ustawa przewiduje również pomoc dla osób, które dopiero przymierzają się do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Tacy bezrobotni ubiegać mogą się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły. Na tych samych zasadach o pieniądze ubiegać mogą się studenci ostatnich lat. Pożyczka jest udzielana na podstawie przedstawionego kosztorysu działalności gospodarczej. Tu również istnieją limity ? maksymalna wysokość pożyczki to dwudziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalny okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat, choć młody przedsiębiorca może też skorzystać z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Oceń ten wpis
Bezrobotnych ma być mniej
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

pesymista OI
2019-12-06, 06:28
Bezrobotnych ma być mniej. Trafiliście- bo jest ich mniej. Bezrobocie stale spada. Zazwyczaj w zimie coś jest większe... Oby nie zaczęło rosnąć.
polityk
2019-05-26, 19:12
Bezrobotnych ma być mniej. To prawda. Bezrobocie spadło za rządów PIS bardzo. Oby dalej spadało...
Giemza
2019-05-07, 13:38
No i jest mniej a jakoś to tylko puste liczby. Wszyscy widzą, że urzędy pracy wcale nie powodują, że bezrobotnych jest mniej. To nie jest ich rola. Samemu trzeba sobie o to zadbać.
Maja
2019-04-09, 14:49
Bezrobotnych jest mniej ale co z tego jak wielu pracowników nie jest zarejestrowanych i też nie mają pracy, podobnie jak wielu pracowników bardzo mało zarabia i to też nie jest luksus.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.