Twoje wsparcie w rekrutacji

Prace interwencyjne. A co to takiego?

Prace interwencyjne. A co to takiego?
Zatrudnienie przy pracach interwencyjnych odbywa się zawsze na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo pracodawca podpisuje stosowną umowę cywilnoprawną ze starostą. Co warto wiedzieć o pracach interwencyjnych?

Czym są prace interwencyjne?

Każdy pracodawca chcący w swoim zakładzie pracy zorganizować prace interwencyjne, powinien skontaktować się z pracownikami powiatowego urzędu pracy. Przed złożeniem wniosku o organizację takich prac warto również dokładnie zapoznać się z regulaminem dotyczącym ubiegania się o tę formę wsparcia. Wszystko dlatego, że każdy urząd może w inny sposób określać, w jaki sposób prace interwencyjne powinny zostać zorganizowane. Dodatkowo, o czym również powinien pamiętać każdy podmiot zatrudniający, pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami pomocy de minimis.

Dowolne stanowisko pracy

Prace interwencyjne mogą zostać zorganizowane na dowolnym stanowisku pracy. W praktyce zatem nie jest istotne to, czy pracodawca prowadzi firmę, w której zatrudnienie znaleźli pracownicy fizyczni czy umysłowi. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że nie każdy bezrobotny może zostać skierowany do prac interwencyjnych. Wszystko dlatego, że doradca zawodowy z osobą zainteresowaną określają zakres pomocy.

Pracodawca, jeżeli będzie mógł zorganizować w swoim zakładzie pracy prace interwencyjne, powinien pamiętać, że mogą one trwać zarówno 6, 12, 18, jak i 24 miesiące. Decyzja zależy od powiatowego urzędu pracy, ilości chętnych i bezrobotnych.

Prace interwencyjne? Konieczny będzie wniosek

Pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem prac interwencyjnych muszą pamiętać o wymogach formalnych. Do tych należy przede wszystkim konieczność złożenia stosownego wniosku o organizację takich prac do właściwego powiatowego urzędu pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom i składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli urzędnicy rozpatrzą złożony wniosek pozytywnie, wówczas pracodawca jest zobowiązany do podpisania umowy cywilnoprawnej. W tej określone zostają warunki, na jakich osoba bezrobotna będzie świadczyła pracę. W umowie powinny znaleźć się również informacje o terminach refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz rodzaj i miejsce wykonywania pracy przez osoby zatrudnione.

To Cię powinno też zainteresować: Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Etapy realizacji prac interwencyjnych wyglądają zatem następująco:

  • Pracodawca składa wniosek o organizację prac interwencyjnych.
  • Następuje rozpatrzenie wniosku – urząd informuje pracodawcę o decyzji pisemnie.
  • W przypadku pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy cywilnoprawnej.
  • Urząd pracy kieruje na prace interwencyjne osoby bezrobotne.
  • Pracodawca składa wniosek o refundację kosztów.

Prace interwencyjne – to się opłaca

Z punktu widzenia pracodawcy zorganizowanie prac interwencyjnych może być korzystne. Przede wszystkim podmiot zatrudniający może liczyć na refundację kosztów. Na te składa się nie tylko wynagrodzenie osoby (osób) skierowanej (skierowanych) do pracy, lecz także składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość refundacji zależy jednak od tego, na jak długo prace interwencyjne są organizowane. Na najwyższą redundancję mogą liczyć pracodawcy, którzy zdecydują się na przyjęcie pracowników powyżej 50. roku życia. Przykładowo, jeżeli bezrobotny spełnia warunki konieczne do nabycia świadczenia przedemerytalnego, refundacja jest przyznawana w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ten samej wysokości refundowane są składki na ubezpieczeni społeczne.

Praca interwencyjna – co powinien o niej wiedzieć pracownik?

Prace interwencyjne to szczególna forma zatrudnienia, wymagająca podpisania przez pracodawcę umowy z urzędem pracy. Do takich prac mogą być skierowane wyłącznie osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobotni do 25. roku życia lub powyżej 50. roku życia, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni oraz ci, których nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Pracownik interwencyjny zatrudniony w ramach pomocy, mającej formę subsydiów płacowych, ma prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przynajmniej przez 6-12 miesięcy, przy czym pracodawca może rozwiązać umowę wyłącznie w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia obowiązków pracowniczych.

Jeśli chodzi o prace interwencyjne, wynagrodzenie równe jest minimalnym zarobkiem, przy czym pracodawca może zdecydować się na zapłatę różnego rodzaju dodatków, np. premii. Co ważne, dla urzędu pracy nie ma znaczenia, na jakim stanowisku będą zorganizowane prace interwencyjne – wynagrodzenie dla pracownika, wypłacane przez urząd pracy, wynosi maksymalnie 50% kwoty brutto znajdującej się na umowie. Co ważne, subsydia płacowe dotyczą wyłącznie pracowników znajdujących się w bardzo lub szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Warto wiedzieć, że prace interwencyjne zasady mają podobne jak typowe zatrudnienie na umowę. Pracownik otrzymuje umowę o pracę oraz prawo do zwolnień lekarskich i płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponadto niektóre grupy pracowników otrzymują ochronę.

Jak więc widać warto postarać się o prace interwencyjne. Prawa pracownika są w tym przypadku takie same jak prawa pracownika zatrudnionego na normalną umowę o pracę. Wniosek o skierowanie na prace interferencyjne składa pracodawca, jednak bezrobotny może samodzielnie znaleźć pracodawcę i nakłonić go do złożenia tego wniosku. Jeśli pracownik uzna, że nie odpowiada mu praca interwencyjna, rezygnacja może oznaczać dla pracodawcy konieczność zwrotu przekazanych przez urząd pracy środków.

 

Oceń ten wpis
Prace interwencyjne. A co to takiego?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 4
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Zobacz inne porady

Opinie

Michał
2019-05-26, 18:44
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. ten podobny temat już był na tym portalu. Skopiowałem to co napisał już inny internauta. Chyba dobrze zrobiłem.
Molenda
2019-05-07, 13:25
Dobrze, że takie rodzaj pracy jest dla ludzi szukających czegokolwiek, jak i dla firm które potrzebują od razu działać w konkretnym temacie z pracą. To jest wtedy dość dobre.
Advenam
2019-04-19, 09:22
ciekawe jak to wygląda z nadgodzinami. Czy taki pracownik może pracować w weekendy?
Olek
2019-04-09, 15:03
Dość ciekawa sprawa z tymi pracami interwencyjnymi. Dla wielu ludzi to korzyść jak nie ma innej opcji by w tym czasie znaleźć normalne zatrudnienie. Lepszy rydz niż nic.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.