Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1096        SUBSKRYBUJE: 7273
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Prace interwencyjne. A co to takiego?

Prace interwencyjne. A co to takiego?
Zatrudnienie przy pracach interwencyjnych odbywa się zawsze na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo pr...

Każdy pracodawca chcący w swoim zakładzie pracy zorganizować prace interwencyjne, powinien skontaktować się z pracownikami powiatowego urzędu pracy. Przed złożeniem wniosku o organizację takich prac warto również dokładnie zapoznać się z regulaminem dotyczącym ubiegania się o tę formę wsparcia. Wszystko dlatego, że każdy urząd może w inny sposób określać, w jaki sposób prace interwencyjne powinny zostać zorganizowane. Dodatkowo, o czym również powinien pamiętać każdy podmiot zatrudniający, pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami pomocy de minimis.

Dowolne stanowisko pracy

Prace interwencyjne mogą zostać zorganizowane na dowolnym stanowisku pracy. W praktyce zatem nie jest istotne to, czy pracodawca prowadzi firmę, w której zatrudnienie znaleźli pracownicy fizyczni czy umysłowi. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że nie każdy bezrobotny może zostać skierowany do prac interwencyjnych. Wszystko dlatego, że doradca zawodowy z osobą zainteresowaną określają zakres pomocy.

Pracodawca, jeżeli będzie mógł zorganizować w swoim zakładzie pracy prace interwencyjne, powinien pamiętać, że mogą one trwać zarówno 6, 12, 18, jak i 24 miesiące. Decyzja zależy od powiatowego urzędu pracy, ilości chętnych i bezrobotnych.

Konieczny będzie wniosek

Pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem prac interwencyjnych muszą pamiętać o wymogach formalnych. Do tych należy przede wszystkim konieczność złożenia stosownego wniosku o organizację takich prac do właściwego powiatowego urzędu pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom i składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli urzędnicy rozpatrzą złożony wniosek pozytywnie, wówczas pracodawca jest zobowiązany do podpisania umowy cywilnoprawnej. W tej określone zostają warunki, na jakich osoba bezrobotna będzie świadczyła pracę. W umowie powinny znaleźć się również informacje o terminach refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz rodzaj i miejsce wykonywania pracy przez osoby zatrudnione.

To Cię powinno też zainteresować: Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Etapy realizacji prac interwencyjnych wyglądają zatem następująco:

  • Pracodawca składa wniosek o organizację prac interwencyjnych.
  • Następuje rozpatrzenie wniosku – urząd informuje pracodawcę o decyzji pisemnie.
  • W przypadku pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy cywilnoprawnej.
  • Urząd pracy kieruje na prace interwencyjne osoby bezrobotne.
  • Pracodawca składa wniosek o refundację kosztów.

Prace interwencyjne – to się opłaca

Z punktu widzenia pracodawcy zorganizowanie prac interwencyjnych może być korzystne. Przede wszystkim podmiot zatrudniający może liczyć na refundację kosztów. Na te składa się nie tylko wynagrodzenie osoby (osób) skierowanej (skierowanych) do pracy, lecz także składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość refundacji zależy jednak od tego, na jak długo prace interwencyjne są organizowane. Na najwyższą redundancję mogą liczyć pracodawcy, którzy zdecydują się na przyjęcie pracowników powyżej 50. roku życia. Przykładowo, jeżeli bezrobotny spełnia warunki konieczne do nabycia świadczenia przedemerytalnego, refundacja jest przyznawana w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ten samej wysokości refundowane są składki na ubezpieczeni społeczne.

Prace interwencyjne. A co to takiego?
5
3 głosów

Zobacz inne porady dla pracodawców

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.