Kiedy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
Utrata zatrudnienia to dla wielu osób moment przełomowy. Odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy jest szczególnie uciążliwe dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Niezależnie od długości stażu pracy i dotychczasowego przebiegu ścieżki kariery, powinieneś wiedzieć, że możesz liczyć na szerokie wsparcie, gdy zdecydujesz się zarejestrować w najbliższym urzędzie pracy.

Poza pomocą w znalezieniu zatrudnienia, mowa również o wsparciu finansowym, a dokładniej zasiłku dla osób bezrobotnych.


Zasiłek dla bezrobotnych – kto ma do niego prawo?

Osoby spełniające wymagania zapisane w ustawach mogą liczyć na uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Wnioskujących o uzyskanie takiego statusu – w drodze decyzji administracyjnej – informuje się o tym, czy przysługuje im prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Do świadczenia pieniężnego mają prawo m.in. osoby, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się, przez co najmniej 365 dni były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych – do takiego świadczenia mają prawo również osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą.


Zasiłek dla bezrobotnych – przez 6 lub 12 miesięcy

Przez jaki okres urząd pracy jest zobowiązany wypłacać osobie posiadającej status bezrobotnego zasiłek? W przepisach mowa o dwóch okresach – 6 i 12 miesiącach. Decyzja nie zależy od urzędników, ale konkretnych czynników. Świadczenie przez dłuższy okres jest wypłacane tym bezrobotnym, którzy:

  •  zamieszkują w powiecie, na obszarze którego – w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia przez bezrobotnego prawa do zasiłku – stopa bezrobocia przekraczała 150% przeciętnej strony bezrobocia w kraju,
  • mają powyżej 50 lat i co najmniej 20-letni okres pracy uprawniający do zasiłku,
  • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest również bezrobotny (utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu, na jaki został on przyznany po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego).


Wysokość zasiłku również jest zróżnicowana

Poza długością okresu, przez jaki świadczenie będzie wypłacane osobie bezrobotnej, nie można zapomnieć, że ustawodawca różnicuje również wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Jako osoba zainteresowana zarejestrowaniem się i pewna, że finansowe wsparcie się jej należy, możesz samodzielnie wyliczyć, na jaką kwotę możesz liczyć. Pod uwagę musisz wziąć długość stażu. Jeżeli twój staż wynosi:

  • do 5 lat, to otrzymasz zasiłek w wysokości obniżonej – dokładnie 80%,
  • od 5 do 20 lat, to otrzymasz zasiłek w wysokości podstawowej – 100%,
  • co najmniej 20 lat, to masz prawo do zasiłku w wysokości podwyższonej – 120%.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych możesz sprawdzić m.in. na internetowych stronach urzędu pracy. Pamiętaj przy tym, że przez okres pierwszych trzech miesięcy wysokość wypłacanego zasiłku jest wyższa niż w późniejszych miesiącach.

Rozpoczynasz poszukiwania pracy? W takim razie koniecznie sprawdź, jak powinieneś przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Oceń ten wpis
Kiedy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Bilem
2019-12-05, 14:48
Wymagania są zwykle takie, że trzeba mieć przepracowane 12 miesięcy ale to włąśnie na tej podstawie jest krzywdzące w stosunku do innych umów.
Jundgen
2019-05-02, 14:32
Rok przepracowany i jest prawo do zasiłku. Chyba jak się więcej stażu ma to po prostu stawka zasiłku jest wyższa. potem pozostaje tylko zdrowotne ubezpieczenie.
Sucha Góra
2019-04-17, 08:57
Nie każdy z nas może sobie pozwolić na szukanie wymarzonej pracy miesiąc po miesiącu. W życiu są sytuacje, w których trzeba jak najszybciej dostać pracę. Zasiłek tu nic nie zmieni.
Miarecki
2019-04-16, 16:27
Po każdym pełnym roku odpracowanym jest prawo do zasiłku. Może to być u wielu pracodawców byle by łącznie było dwanaście miesięcy. Tak zawsze przecież było.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.