Zawody i ich potencjał

Tłumacz przysięgły - kim jest, co robi i ile zarabia?

4 lutego 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 16 głosów

16 głosów

4 komentarze
Tłumacz przysięgły - kim jest, co robi i ile zarabia?
Tłumacz przysięgły to określenie dla wyspecjalizowanej profesji, która została dokładnie scharakteryzowana w polskich aktach prawnych. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba nie tylko znać języki obce, ale również spełnić szereg wymagań określonych przez stosowne przepisy. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z wysokimi zarobkami oraz stabilnym zatrudnieniem. W poniższym artykule dokładnie tłumaczymy kim jest oraz co robi tłumacz przysięgły.

Zobacz też: Tłumacz - z pasji do języków obcych 

Tłumacz przysięgły – kim jest i czym się zajmuje?

Co warto wiedzieć o zawodzie tłumacza przysięgłego? Tłumacz przysięgły jest osobą w profesjonalny sposób zajmującą się tłumaczeniem dokumentów urzędowych. Specjaliści zajmujący to stanowisko mogą również uwierzytelniać podpisy. 

Tłumacz przysięgły może realizować zadania nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla publicznych instytucji, np. urzędów, sądów czy policji. Tłumaczenia sporządzane przez tłumaczy przysięgłych potwierdzane są specjalną pieczęcią. 

Aby wykonywać ten zawód, trzeba spełnić szereg wymogów wskazanych w stosownych przepisach prawnych. Warto wiedzieć, że omawiana profesja zaliczana jest do grona zawodów zaufania publicznego. Wytyczne dotyczące wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego są zawarte w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku. W tym dokumencie dokładnie określono, jakie warunki muszą spełnić osoby chcące wykonać ten zawód. 

Jakie uprawnienia posiada tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły ma zdecydowanie większy zakres uprawnień aniżeli zwykły tłumacz pracujący w biurze tłumaczeńMianowicie: wyłącznie tłumacz przysięgły może tłumaczyć rozmaite pisma urzędowe. Tłumaczenie aktu zgonu przygotowane przez tłumacza przysięgłego zachowuje moc prawną. 

Do grona dokumentów tłumaczonych przez tłumaczy przysięgłych zaliczamy: 
 • akt urodzenia,
 • akt zgonu,
 • akt małżeństwa, 
 • pisma sądowe, 
 • zaświadczenia,
 • faktury,
 • pełnomocnictwa,
 • testament,
 • umowy,
 • dyplomy ukończenia szkół,
 • certyfikaty, 
 • dokumenty dot. rejestracji samochodów i innych pojazdów,
 • dokumenty bankowe.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy przetłumaczymy dokument na własną rękę, takie tłumaczenie nie zostanie uznane przez daną instytucję. Zawsze, gdy potrzebujemy tłumaczenia takich dokumentów, musimy zgłosić się do tłumacza przysięgłego, ponieważ tylko on ma tego typu uprawnienia. 

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Tłumacz

Lektor języka angielskiego (native speaker)

Centralna Baza Ofert Pracy

 • Łódź
Dodana

Lektor/nauczyciel

Szkoła Języków Obcych, Studio Językowe GO

 • Złotoryja
Dodana

Nauczyciel j.angielskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

 • Wągrowiec
Dodana
Dodana

Nauczyciel języka angielskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZGORZELCU

 • Zgorzelec
Dodana

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, osoby wykonujące tę profesję są uznawane za urzędników państwowych. Do grona obowiązków tłumaczy przysięgłych zalicza się nie tylko sporządzanie tłumaczeń pisemnych, poświadczeń i odpisów, ale również tłumaczenia ustne. 

We wskazanym akcie prawnym jest także mowa o tym, że tłumacz przysięgły nie ma prawa odmówić przygotowania tłumaczenia na rzecz instytucji państwowych, takich jak policja, sąd czy prokuratura. W przeciwnym razie mogłoby to poskutkować nawet odebraniem mu uprawnień. Tłumacz przysięgły ma również obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. 

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego? To proste. Informacje na temat działających w Polsce tłumaczy przysięgłych można sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wielu z nich pracuje zdalnie, dlatego bez trudu można się z nimi skontaktować poprzez e-mail lub formularz kontaktowy. Bez względu na to, czy poszukujemy tłumacza przysięgłego języka angielskiego czy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, korzystając z internetu zajmie nam to tylko kilka chwil. 

Tłumacz przysięgły. Jak nim zostać i jakie wykształcenie jest potrzebne?

Warunki niezbędne do otrzymania prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zostały określone we wspomnianej ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2019 poz. 1326, z późn. zm.). 

Zgodnie z tym aktem prawnym, tłumaczem przysięgłym może zostać każda osoba, która:

 

 

 • "ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
 • zna język polski,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • ukończyła studia wyższe,
 • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego".

 

(art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy)

Jeśli spełniamy wszystkie wymagania i chcemy zdawać egzamin, należy zgłosić się na specjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie formularze można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze. Później Państwowa Komisja Egzaminacyjna ustala termin egzaminu oraz przekazuje tę informację wszystkim zapisanym osobom. Minimalny czas pomiędzy przekazaniem informacji a terminem egzaminu nie może wynieść mniej niż 21 dni. Na egzamin składają się dwie części:

 • tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski,
 • tłumaczenie ustne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. 

Po zdaniu egzaminu komisja przekazuje uprawnienia tłumacza przysięgłego. Warto zaznaczyć, że zdawalność tych egzaminów jest dość niska, ponieważ wynosi około 20-30%. Tym samym można wysunąć wniosek, że osoby, które otrzymają uprawnienia w ramach egzaminu państwowego są dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu.

Video

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Ile zarabia tłumacz przysięgły? Zależy to przede wszystkim od tego, dla kogo realizowana jest usługa. Gdy tłumaczenie jest realizowane dla instytucji publicznej, wówczas stawki są odgórnie narzucone. Stawki za przygotowanie tłumaczeń dla organów administracji publicznej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 8 października 2019 roku. Stawki za stronę tłumaczenia z języków obcych na język polski wynoszą: 

 • z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
 • z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,
 • z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł,
 • z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł.

Z kolei cennik tłumaczeń za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język obcy jest następujący:

 • "na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
 • na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
 • na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
 • na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł".

(§ 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 października 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego)

Z kolei, gdy tłumacz przysięgły realizuje zlecenia na rzecz osób indywidualnych czy prywatnych firm, wtedy cennik może wyglądać dowolnie. Spory wpływ na stawki tłumaczy przysięgłych ma m.in. czas realizacji, rodzaj tłumaczenia, doświadczenie tłumacza, stopień konkurencji w danej lokalizacji itd. 

Podsumowanie:
 • Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, który zajmuje się tłumaczeniem dokumentów urzędowych i uwierzytelnianiem podpisów.
 • Tłumacz przysięgły ma większy zakres uprawnień niż zwykły tłumacz, może tłumaczyć tylko on pisma urzędowe, a jego tłumaczenia potwierdza specjalna pieczęć.
 • Warunki niezbędne do zostania tłumaczem przysięgłym określa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, a egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna.
 • Wysokość wynagrodzenia tłumacza przysięgłego zależy od zleceniodawcy, a postawione stawki dla instytucji publicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym, który ma prawo do wykonywania tłumaczeń dokumentów urzędowych oraz do poświadczania podpisów. Uprawnienia do wykonywania tego zawodu uzyskuje się poprzez zdanie egzaminu państwowego.

Jakie dokumenty może tłumaczyć tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły może tłumaczyć m.in. akty urodzenia, akty małżeństwa, testamenty, faktury, dokumenty bankowe, umowy czy zaświadczenia.

Co trzeba zrobić, aby móc wykonywać ten zawód?

Aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, trzeba zdać egzamin państwowy, mieć pełną zdolność do czynności prawnych a także posiadać zaświadczenie o niekaralności. nn

4 komentarze

Fatima

Fatima

Jako pracodawca cenię sobie tłumaczy przysięgłych, którzy mają dużą wiedzę i doświadczenie. Wiem, że mogę im zaufać i zlecić tłumaczenie najważniejszych dokumentów mojej firmy.
Jerzy

Jerzy

Z całą pewnością zainteresuję się tym zawodem. Jestem zainteresowany wykonywaniem pracy dla instytucji publicznych, a okazuje się, że tłumacz przysięgły ma prawo do realizowania usług właśnie dla takich podmiotów.
Fletcher

Fletcher

Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że tłumacz przysięgły ma tak duży zakres uprawnień. Zastanawiam się, czy to nie byłoby ciekawe zajęcie dla mnie. Trzeba chyba sprawdzić, jakie kursy trzeba ukończyć.
Ola

Ola

Bardzo cenna wiedza dla tłumaczy przysięgłych, ale też dla tych, którzy chcą zostać tłumaczami. Ważne jest spełnienie wszystkich wymagań prawnych, aby móc wykonywać ten zawód.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.