Zawody i ich potencjał

Biegły rewident - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

5 maja 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy
Biegły rewident - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Firmy są w ramach swojej działalności zobligowane do przygotowywania sprawozdań finansowych. Ważna jest nie tylko terminowość ich sporządzenia, ale także — co jest równie istotne — zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami. Co ciekawe, sprawozdanie może być przygotowane zgodnie z prawem (tzn. bez oszustw księgowych czy podatkowych), a jednocześnie przedstawiać dane finansowe w taki sposób, by odbiorcy (akcjonariusze, kredytodawcy itp.) zostali wprowadzeni w błąd. To właśnie dlatego niezbędne jest zweryfikowanie dokumentu przez specjalistę — zajmuje się tym biegły rewident.

Przeczytaj tekst, a dowiesz się z niego:

 • na czym polega praca biegłego rewidenta?
 • jakie osiąga on zarobki?
 • jak można zostać rewidentem?

Miłej lektury!

Biegły rewident — na czym polega praca?

Czym zajmuje się biegły rewident? Jest to wysokiej klasy specjalista do spraw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Celem zawodu biegłego rewidenta jest sprawdzanie (audyt, rewizja) sprawozdań finansowych przygotowywanych przez przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z przepisami.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku biegłego rewidenta? W ramach codziennej pracy zajmuje się on m.in. analizowaniem polityki rachunkowości wdrożonej przez daną firmę oraz weryfikowaniem sposobu ujęcia kosztów i przychodów w działalności gospodarczej. Ważnym elementem wykonywanych przez niego zadań jest także np. analiza wykonanej przez daną firmę wyceny składników majątku czy sposobu naliczania amortyzacji itp.

Efektem pracy biegłego rewidenta jest wydanie opinii. Zamieszcza się w niej informacje, czy rewident stwierdził nieprawidłowości w badanym sprawozdaniu finansowym.

Video

Ile zarabia biegły rewident?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca biegły rewident

Audytor wewnętrzny

Zakład Karny w Siedlcach

 • Siedlce
Dodana

Audytor Energetyczny

Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

 • Rzeszów
Dodana

Audytor Energetyczny

Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

 • Kielce
Dodana

Audytor Energetyczny

Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

 • Katowice
Dodana

Audytor zgodności

Centralna Baza Ofert Pracy

 • Poznań
Dodana

Dane na temat wynagrodzenia biegłych rewidentów w Polsce można znaleźć w licznych raportach analitycznych dotyczących rynku pracy, które są od lat publikowane w internecie.

Zgodnie z danymi, mediana brutto na stanowisku biegłego rewidenta wynosi około 5 600 złotych miesięcznie. Większość początkujących przedstawicieli tego zawodu zarabia mniej niż 4 400 złotych brutto. Z kolei najlepsi specjaliści w branży mogą liczyć na 9 000 złotych brutto i więcej.

Oprócz atrakcyjnej pensji biegli rewidenci mogą liczyć także na benefity pozapłacowe. Rozumie się przez to między innymi:

 • dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych,
 • telefon, auto oraz komputer służbowy do prywatnego użytku,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej,
 • karnety na siłownię itp.

Więcej informacji na temat przeciętnych zarobków biegłego rewidenta w Polsce możesz znaleźć tutaj:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 600 zł 3 405 zł
ŚREDNIE 5 700 zł 4 108 zł
WYSOKIE 9 600 zł 6 711 zł

Jak zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident to profesja, w przypadku której zdobycie uprawnień jest zwieńczeniem wieloletniej drogi. Pierwszym etapem jest ukończenie studiów na uczelni polskiej lub zagranicznej, jeśli szkoła wyższa z innego kraju jest uznawana w naszym kraju za równorzędną. Typowe kierunki wybierane to w tym przypadku: ekonomia, finanse i rachunkowość, analiza finansowa oraz prawo (specjalność: prawo gospodarcze/prawo podatkowe). Dzięki edukacji akademickiej absolwent nabywa podstawową wiedzę teoretyczną na temat rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

Uzupełnieniem edukacji wyższej jest praktyka zawodowa w obszarze rachunkowości/audytu. Powinna ona trwać nie krócej niż dwanaście miesięcy. Alternatywnym rozwiązaniem jest odbycie dwuletniej praktyki (aplikacji) pod nadzorem sprawowanym przez biegłego rewidenta.

Zostanie biegłym rewidentem nie jest łatwym zadaniem. Posiadanie odpowiedniej wiedzy branżowej i ukończenie egzaminów to elementy ważne, lecz niewystarczające.

Oprócz tego należy spełnić również takie następujące kryteria jak między innymi:

 • posiadanie pełnej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
 • status niekaralności,
 • biegła znajomość języka polskiego (zarówno w mowie, jak i piśmie),
 • nieposzlakowana opinia,
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym 4 sesji egzaminacyjnych.

Niestety, niespełnienie któregokolwiek z nich przekreśla szanse na zostanie przedstawicielem tej branży. Wynika to stąd, że biegły rewident to zawód zaufania publicznego i z tego powodu jest on koncesjonowany (regulowany). Wykonywanie zadań na tym stanowisku jest możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do PIBR — Państwowej Izby Biegłych Rewidentów.

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku biegłego rewidenta?

Praca biegłego rewidenta wymaga nie tylko spełnienia szeregu wyżej wymienionych kwalifikacji formalnych, ale także — co jest równie ważne — posiadania odpowiednich predyspozycji osobowych i zdrowotnych.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku biegłego rewidenta? Należą do nich między innymi:

 • dobry wzrok,
 • gotowość do długotrwałej i systematycznej koncentracji,
 • możliwość pracy w pozycji siedzącej.

Co oczywiste, kandydat (jak i osoba, która już pracuje jako biegły rewident) powinna być także w pełni władz umysłowych. Niezbędna jest także bardzo dobra pamięć — rewident powinien posiadać wiedzę na temat rachunkowości i podatków, ale także prawa (szczególnie cywilnego i handlowego), ekonomii, rynków finansowych czy controllingu.

Jeśli chodzi o cechy osobowościowe, to podstawą jest uczciwość, otwarty umysł oraz chęć stałego rozwoju. Jak wiadomo, przepisy księgowe czy podatkowe ulegają częstym nowelizacjom.

Czy do pracy na stanowisku biegłego rewidenta potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako biegły rewident? Oprócz studiów i certyfikatu biegłego rewidenta warto ukończyć także podyplomowe studia z zakresu rewizji finansowej lub audytu. Cenionym atutem na rynku pracy jest również międzynarodowy certyfikat branżowy ACCA (z ang. The Association of Chartered Certified Accountants). Więcej informacji na temat przydatnych szkoleń możesz znaleźć w tabeli poniżej:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Osoba ubiegająca się o kwalifikacje biegłego rewidenta musi posiadać wykształcenie wyższe oraz odbyć 2 lub 3-letnią aplikację. -
PRZYDATNE - Dla osób, które planują podjąć pracę jako biegły rewident bardzo przydatne jest wzięcie udziału w kursie przygotowującym do egzaminów.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie biegłego rewidenta?

biegły rewident

Zawód biegłego rewidenta nie ogranicza się jedynie do weryfikacji sprawozdań finansowych. Specjalista w tej dziedzinie może pracować również w przedsiębiorstwach lub działach, które zajmują się na przykład:

 • profesjonalnym doradztwem podatkowym,
 • audytowaniem projektów UE,
 • usługowym prowadzeniem księgowości,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych oraz planów z obszaru M&A (fuzje i przejęcia).

Czy zawód biegłego rewidenta jest przyszłościowy?

Zdecydowanie tak. Zapotrzebowanie na takie zawody finansowe, jak asystent ds. księgowości będą zanikać (z powodu powtarzalnych zadań), ale nawet najlepszy system komputerowy nie jest w stanie zastąpić biegłego rewidenta, czyli specjalisty ds. rachunkowości.

Podsumowanie:
  • Biegły rewident to wykwalifikowany specjalista do spraw rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, który wykonuje audyt oraz rewizję sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zgodnie z przepisami.
  • Zarobki biegłych rewidentów w Polsce wynoszą średnio około 5 600 złotych brutto miesięcznie, a dla najlepszych specjalistów w branży mogą przekroczyć 9 000 złotych brutto. Oprócz atrakcyjnej pensji, biegli rewidenci mogą liczyć także na benefity pozapłacowe.
  • Aby zostać biegłym rewidentem, konieczne jest ukończenie studiów na kierunkach związanych z rachunkowością lub prawem gospodarczym, zdobycie praktyki zawodowej w obszarze rachunkowości lub audytu oraz zdanie egzaminów zawodowych i uzyskanie wpisu do Państwowej Izby Biegłych Rewidentów.
  • Praca na stanowisku biegłego rewidenta wymaga nie tylko kwalifikacji formalnych, ale także odpowiednich predyspozycji osobowych, w tym uczciwości, umiejętności analitycznego myślenia, otwartego umysłu oraz chęci stałego rozwoju.

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest biegły rewident?

Jest to specjalista, który zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z przepisami z zakresu rachunkowości/sprawozdawczości finansowej.

Jak zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident to zawód regulowany. Aby nim zostać, należy m.in. ukończyć wszystkie egzaminy, a także posiadać status niekaralności. Profesja ta jest przeznaczona dla osób z wykształceniem wyższym oraz minimum rocznym doświadczeniem zawodowym.

Jakie są predyspozycje osobiste i zdrowotne w zawodzie biegłego rewidenta?

Oprócz dobrego stanu zdrowia (wzrok, kręgosłup, dobra pamięć itp.), biegły rewident powinien być osobą systematyczną, pracowitą, dokładną oraz uczciwą.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

5 komentarzy

Duraj Irek

Duraj Irek

Zatrudnienie biegłego rewidenta to wielka odpowiedzialność, ale także pewność, że nasza firma działa zgodnie z przepisami i posiada rzetelne sprawozdania finansowe. Na pewno będę brał pod uwagę zatrudnienie osoby na tym stanowisku w przyszłości.
synthpop

synthpop

Zastanawiałam się, czy warto zainwestować w dodatkowe szkolenia i studia w celu zostania biegłym rewidentem. Po przeczytaniu artykułu skłonna jestem powiedzieć, że warto, szczególnie ze względu na wysokie zarobki.
Alicja

Alicja

Sama nie wiem, czy byłabym w stanie wykonywać tak wymagający zawód jak biegły rewident. Na pewno jednak ciekawi mnie, jakie są szanse na znalezienie pracy na tym stanowisku w obecnych czasach.
Romik

Romik

Zawód biegłego rewidenta to bardzo odpowiedzialne zajęcie, które wymaga dużego zaangażowania i wiedzy. Słyszałam, że zarobki są bardzo atrakcyjne, ale na pewno nie jest to łatwa praca.
Przechodzień

Przechodzień

Bardzo dobry artykuł

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.