Zarobki

Ulga dla klasy średniej - najważniejsze informacje

28 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

4 komentarze
Ulga dla klasy średniej - najważniejsze informacje
Projekt Polski Ład niektórym przyniósł pewną nadzieję, innych napawa obawami. Obowiązuje do początku roku 2022. Zawiera także pakiet zwany “ulgą dla klasy średniej” - czy klasa średnia (na razie zatrzymujemy się przy definicji ekonomicznej tej grupy) naprawdę może liczyć na ulgi, a jeśli tak, to ile wynosi ulga dla klasy średniej? Co to jest “ulga dla klasy średniej” i o co w tym wszystkim chodzi?

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Istotą nowych rozwiązań są rozliczenia podatkowe dla grupy osób, które zostały zaklasyfikowane przez państwo jako “klasa średnia” (wyłącznie na podstawie dochodów, ponieważ wiemy, że socjologicznie określa się “klasę średnią” także na podstawie możliwości życiowych, wykształcenia, miejsca zamieszkania, itd.). To kryterium ekonomiczne oznacza grupę obywateli o dochodach od ok. 6000 do 12 000 PLN - tak rozumiemy klasę średnią. Ustawodawca - nie wchodzimy teraz w spory polityczne dotyczące Polskiego Ładu - miał najwyraźniej intencję przysporzenia pewnych korzyści finansowych tej grupie osób i oficjalnie zastrzegł, że osoby w tym przedziale dochodowym nie stracą, lecz zyskają. Eksperci - przynajmniej na początku roku 2022, czyli wraz z wprowadzeniem nowego rozdania - mają rozbieżne zdania na temat zysków i strat. Faktem jest natomiast, że od podstawy opodatkowania obywatele klasyfikowani jako klasa średnia - będą mogli odliczyć pewną kwotę. Wprowadzone zostały dwa poziomy ulg, uzależnione od wysokości przychodów brutto. Do przychodów zostają tu zaliczone także nagrody, premie, różnego rodzaju świadczenia czy np. korzystanie ze sprzętu firmowego (np. telefon służbowy). Ulgą dla klasy średniej są objęte wyłącznie osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę lub przedsiębiorcy. Po spełnieniu tych warunków ulga dla klasy średniej ma wynosić 17% (zgodnie z przepisami, które nadal podlegają interpretacji).

Ile wynosi ulga dla klasy średniej?

Przejdźmy do liczb. Pierwszy próg ulgi dla klasy średniej jest przeznaczony dla obywateli osiągających przychód w przedziale 68 000 do 102 000 tysięcy złotych. Drugi próg: od 102 000 do 133 000 złotych. Maksymalne odliczenie dla pierwszej grupy wynosi nieco ponad 2 200 złotych. Maksimum ulgi “klasa średnia” w drugim progu osiągnie na poziomie prawie 2 300 złotych. Najniższy poziom odliczenia w przewidzianej uldze dla pierwszego progu to zaledwie 23 złote, w drugim progu - jeszcze mniej. Jeżeli przekraczamy przychód 8 500 tys. złotych - wtedy ulga miesięczna to grosze (dosłownie). Jeżeli nasz przychód wynosi około 8 500 tys. złotych, wtedy miesięcznie zyskujemy nawet 190 złotych. To dane dla drugiego progu. Odwrotna piramida występuje przy pierwszym progu przychodów: jakieś 30 groszy ulgi dla zarabiających nie więcej niż 6 000 miesięcznie i około 190 złotych miesięcznie dla zarabiających ponad 8 500. Wszelkie premie i nagrody (oraz inne benefity) zostaną uwzględnione przy rozliczeniach, więc łatwo może się okazać, że nagle wypadamy z systemu ulg dla klasy średniej w okresie rocznym, choć nasze miesięczne, stałe zarobki nas kwalifikują.

Szukasz pracy?

KSIĘGOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Żary
Dodana
Dodana
Dodana

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Nowa Sól
Dodana

Ogólnie: z ulgi będą mogły skorzystać osoby (pracownicy i przedsiębiorcy), których przychód roczny mieści się w granicach 68 000 - 133 000 tys. złotych (to dane “zaokrąglone” do sum całkowitych).

Kto może korzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tzw. ulga dla klasy średniej jest dedykowana zarówno pracownikom jak i przedsiębiorcom. W skorzystaniu z tego rozwiązania najważniejsze są progi dochodowe, które podaliśmy powyżej.

Przedsiębiorcy rozliczają ulgę samodzielnie jako podatnicy. Muszą tylko zastosować się do obowiązujących norm i przepisów. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Nie dotyczy to przedsiębiorców rozliczających się na podstawie zaliczek uproszczonych. Wybór modelu rozliczenia przez przedsiębiorcę jako podatku liniowego, wyklucza go z zastosowania ulgi dla klasy średniej.

Natomiast w przypadku pracowników ulgę rozlicza pracodawca, który odprowadza podatek PIT. Obowiązek rozliczeń pracownika leży po stronie pracodawcy. Pracodawcy zostali obłożeni obowiązkiem comiesięcznego obliczania przychodów pracownika wynikających z zatrudniania w oparciu o umowę o pracę.

Ulga dla klasy średniej, a rozliczenie ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy

Ulga dla klasy średniej zmienia ustawę o podatku dochodowym z 1991 roku. Gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, wtedy nasz pracodawca jest płatnikiem PIT i to on dokonuje rozliczeń. Każdego miesiąca pracodawca oblicza kwotę zaliczki dla podatku PIT. Przedsiębiorcy mogą obliczyć zaliczkę dla miesięcy, w których ich dochód mieści się w wyznaczonych progach. Jeśli od początku roku próg zostanie przekroczony, wtedy przedsiębiorca zapłaci wyższą kwotę zaliczki. Rozliczanie się w systemie uproszczonych zaliczek wyklucza z korzystania z ulgi dla klasy średniej.

Jeżeli w pewnych miesiącach nasze zaliczki na podatek dochodowy pozwalają nam skorzystać z ulgi dla klasy średniej, to jeszcze nie wszystko, ponieważ może się okazać, że w skali roku nie będziemy mogli skorzystać z ulgi.

Video

Ulga dla klasy średniej, a dwóch pracodawców

Tutaj chodzi o pracowników zatrudnionych u dwóch lub więcej pracodawców. Każdy z tych pracodawców jest uprawniony przy tym do naliczania ulgi zaliczkowo. Ten przypadek zostanie potraktowany tak, że suma ulgi naliczanej przez kilku pracodawców nie wyniesie tyle, ile wynikałoby to z rozliczenia w skali roku. Przekroczenie kwoty wynagrodzenia w wysokości nieco ponad 133 000 będzie skutkować koniecznością zwrotu pieniędzy naliczanych jako ulga.

Utrata prawda do ulgi

Prawo do ulgi dla klasy średniej nie jest stosowane po przekroczeniu wyznaczonych progów przychodu. Progi te mogą zostać zmodyfikowane i przekroczone także wtedy, gdy otrzymujemy nagrody, premie lub korzystamy np. z samochodu firmowego, nawet jeśli wynagrodzenie mieści się w przewidzianych “widełkach”. Utrata pracy (umowy o pracę) w ciągu roku rozliczeniowego także spowoduje wystąpienie braku podstaw do skorzystania z ulgi. Takie świadczenia jak zasiłek chorobowy lub macierzyński również wpływają na możliwość korzystania z ulgi. Te zasiłki są traktowane również jako przychody - przychody z tzw. innych źródeł. Może to więc spowodować sytuację, kiedy roczny przychód z tytułu umowy o pracę nie będzie nas kwalifikował do skorzystania z ulgi. Więcej: w takim przypadku możemy być zmuszeni do dokonania dopłaty w zeznaniu podatkowym.

Tzw. “ulga dla klasy średniej” wyklucza też osoby pobierające świadczenia emerytalne (nawet jeśli pracują) oraz osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Ulga dla klasy średniej 2023

Z dniem 1 lipca 2022 ulga dla klasy średniej już nie obowiązuje. W zamian za nią rząd zaproponował, wraz z innymi przepisami dotyczącymi Nowego Polskiego Ładu, obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego z wartości 17% do 12%.

Nadal można korzystać z innych odliczeń, takich jak: ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga dla honorowych dawców krwi, ulga na internet czy ulga termomodernizacyjna.
 

Podsumowanie:
    • Ulga dla klasy średniej to zmiana w ustawie o podatku dochodowym z 1991 roku, która dotyczy osób o przychodach rocznych mieszczących się w przedziale 68 000 - 133 000 złotych.
    • Ulgę stosują zarówno pracownicy, których pracodawca rozlicza podatek PIT, jak i przedsiębiorcy, którzy muszą zastosować się do obowiązujących przepisów.
    • Utrata pracy, otrzymanie nagrody czy korzyści (np. samochodu firmowego) oraz pobieranie zasiłków wpływa na możliwość korzystania z ulgi, a roczny przychód przekraczający określone progi skutkuje brakiem podstaw do skorzystania z ulgi.
    • Osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz pracujące na umowę zlecenie lub umowęo dzieło są wykluczone z korzystania z ulgi dla klasy średniej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej jest jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu, który w założeniu ma przynieść korzyści finansowe obywatelom otrzymującym średnie lub trochę wyższe wynagrodzenie (“ekonomiczna klasa średnia”). Odliczając ulgę należy postępować według wzoru. Ten instrument stosuje się w skali rocznej.

Kto może uzyskać ulgę dla klasy średniej?

Zarówno przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mogą korzystać z ulgi dla klasy średniej. Najważniejsze jest przy tym zmieszczenie się w wyznaczonych minimalnych i maksymalnych stawkach przychodów. Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, których przychód mieści się między 68 412 a 133 692 zł w skali rocznej.

Ile wynosi ulga dla klasy średniej?

Jeżeli nasze przychody pozwalają nam uzyskać ulgę dla klasy średniej, to zostaniemy zaklasyfikowani do jednego z dwóch progów. Pierwszy (od 5 701 zł do 8 549 zł) przyniesie nam korzyści od 30 gr do 190 zł (gradacja rosnąca), drugi próg (8 549 - 11 141 zł) to ulga od 190 zł do 20 gr (gradacja malejąca). Najwięcej, czyli 190 zł, będą mogły odliczyć osoby o miesięcznym wynagrodzeniu około 8 500 zł.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Dziadunio

Dziadunio

Wykorzystanie ulgi dla klasy średniej w firmie wymaga dokładnej analizy i planowania. Nie jest wcale tak łatwo wyznaczyć progi dochodowe i rozliczać pracowników. Mimo to, ulga ta może być dobrym motywującym narzędziem dla pracowników.
Lucjan E.

Lucjan E.

Ulga dla klasy średniej może być dobrym argumentem przy wynegocjowaniu lepszych warunków z pracodawcą. Mam nadzieję, że coraz więcej firm będzie oferować tę ulgę swoim pracownikom.
Leon K

Leon K

Trochę szkoda, że ulga dla klasy średniej nie obejmuje ludzi o niskich dochodach lub bezrobotnych. Wydaje się, że osoby te potrzebują pomocy finansowej bardziej niż ci, którzy zarabiają od 68 tys. złotych w górę.
Anastazja

Anastazja

Ulga dla klasy średniej brzmi obiecująco, ale jej zastosowanie może być trudne i skomplikowane. Nie jestem pewien, czy będę w stanie skorzystać z niej w pełni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.