Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Czym są przerzucone dochody? Zmiana ustawy o CIT w ramach Nowego Ładu

9 września 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

4 komentarze
Czym są przerzucone dochody? Zmiana ustawy o CIT w ramach Nowego Ładu
O przerzuconych dochodach, od których podatek wprowadza Nowy Ład, można usłyszeć stosunkowo niewiele. Zmiana dotyczy wyłącznie osób prawnych, które przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi. Za przerzucone dochody uznaje się koszty, które zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego. W jaki sposób podatek od dochodów przerzuconych wpłynie na polskich przedsiębiorców?

Z artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób zostanie znowelizowana ustawa o CIT w ramach Polskiego Ładu,
 • czym są przerzucone dochody,
 • jak wygląda opodatkowanie przerzuconych dochodów,
 • jak przygotować się do zmian?

Czytaj także: Jak Nowy Ład wpłynie na podatki?

Nowy Ład - nowelizacja ustawy o CIT

W ramach Nowego Ładu zostało wprowadzonych wiele zmian, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Znowelizowana została między innymi ustawa o CIT, czyli podatku dochodowym od osób prawnych. Eksperci są zdania, że Nowy Ład stanowi prawdziwą rewolucję dla firm, które od 2022 roku muszą odprowadzać podatki na nieco innych zasadach. Zmiany, jakie wprowadzono w ustawie o CIT, dotyczą między innymi:

 • Estońskiego CIT, potocznie zwanego "ryczałtem",
 • minimalnego podatku dochodowego, który wynosi 10%,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania CIT dochodu ze zbycia udziałów/akcji spółki zależnej dla tzw. spółki holdingowej,
 • opodatkowania ukrytych dywidend,
 • opodatkowania dochodów przerzuconych.

Ukryte dywidendy w Polskim Ładzie, opodatkowanie dochodów przerzuconych czy podatek minimalny to jedne ze zmian, które w największym stopniu dotkną przedsiębiorców. Są one przez nich postrzegane jako niekorzystne, jednak - jak podkreślają rządzący - zmiany mają na celu zredukowanie do minimum sytuacji, w których dochodzi do nadużyć.

Video

Szukasz pracy?

Zbiór pomidorów w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

SPAWACZ MAG

P.P.H.U. "JULIA" MAREK WIERZBA

 • Czechy
 • 14 000-20 000 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Zbiór ogórków w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Dyrektor sieci salonów fryzjerskich

tarasfomenko

 • Kraków
 • 8 000-20 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Kogo najbardziej dotyczą zmiany dotyczące ustawy o CIT?

Zmiana CIT w Nowym Ładzie dotyczy wszystkich, którzy opłacali podatek dochodowy od osób prawnych. Niemniej jednak, jak podkreślają eksperci, zmiany w największym stopniu dotkną duże podmioty, które do tej pory korzystały z możliwości optymalizacji podatkowej. Zazwyczaj tego typu plany przygotowywane były w kontekście wieloletnim, zatem teraz zachodzi potrzeba wprowadzenia sporych korekt, jak nie stworzenia ich od podstaw. Pociąga to za sobą koszty, które związane są z opłaceniem usług prawników oraz doradców podatkowych. Warto mieć na uwadze, że to nie koniec zmian, jakie zaproponował przedsiębiorcom rząd. Kolejne z nich wejdą w życie od lipca 2022 roku, a w efekcie ustawa o CIT zostanie po raz kolejny znowelizowana. Choć zmiany, których wprowadzenie jest planowane, dotyczą w głównej mierze pewnych korekt zapisów wprowadzonych od stycznia bieżącego roku, to jednak nie sposób nie zauważyć, że po raz kolejny mają one charakter wręcz rewolucyjny. 

Czym są przerzucone dochody?

Przerzucone dochody to, zgodnie z ustawą, wszelkie koszty, które w sposób pośredni lub bezpośredni zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego. Warto zastanowić się, czym dokładnie są podmioty powiązane, bowiem kwestia rozpoznania ich często budzi wiele wątpliwości. Podmiotami powiązanymi mogą być osoby prawne, osoby fizyczne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zakres powiązań może być bardzo szeroki i dotyczyć:

 • struktury kapitałowej - posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziału w kapitale, prawa głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających; udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych,
 • faktycznej zdolności do wpływania na decyzje drugiego podmiotu,
 • pozostawania w związku małżeńskim lub występowania pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Koszty, poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, stanowią przerzucone dochody i w myśl ustawy powinny zostać opodatkowane. Niemniej jednak nowelizacja ustawy o CIT zawiera zapisy, które mówią o:

 • opodatkowaniu wyłącznie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
 • doprecyzowaniu, że podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • doprecyzowaniu warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%).

Video

Opodatkowanie przerzuconych dochodów

Przerzucone dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym za pomocą stawki 19%. Ustawodawca nie przewidział tutaj żadnych stawek preferencyjnych. Co istotne, podatek będą płacić firmy, których suma tych kosztów w roku podatkowym stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Płatnikiem będzie firma dokonująca transferu kosztów. Opodatkowaniu podlegają:

 • usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń,
 • opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub WNiP,
 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk,
 • koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków.

Co ważne, dochody przerzucone będą obowiązywały nie tylko w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnych. Będą musiały się z nich rozliczać także spółki jawne, za pomocą formularza CIT 15, którego pełna nazwa brzmi CIT-15J.

Jak należy przygotować się do zmian?

Nie ulega wątpliwości, że dla większości firm kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do zmian, jakie przyniesie Polski Ład. Dotyczy to nie tylko kwestii przerzuconych dochodów, ale ogółu zmian, jakie zostały wprowadzone w ustawie o CIT. Przygotowanie do nich wymaga dobre znajomości prawa podatkowego, zatem należy przede wszystkim skorzystać z pomocy doświadczonych prawników oraz doradców podatkowych. Wobec wielości planowanych zmian, działania podejmowane na własną rękę mogą być nie tylko trudne do wdrożenia, ale również narazić przedsiębiorców na odpowiedzialność względem organów skarbowych. Pozostaje jednak pytanie, czy planowanie zmian w dłuższej perspektywie czasu ma sens? Niestety, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to koniec zmian, czy też rząd będzie wprowadzał kolejne bądź korygował istniejące już zapisy ustawy. Obecnie planowanie w kontekście długoterminowym uważa się za bezzasadne, bowiem najprawdopodobniej zajdzie konieczność korygowania planów, zwłaszcza pod względem optymalizacji podatkowej.

Podsumowanie:
 • Nowy Ład wprowadza liczne zmiany, w tym znowelizowaną ustawę o CIT, mające na celu redukcję nadużyć podatkowych w firmach.
 • Zmiany w ustawie o CIT dotyczą opodatkowania przerzuconych dochodów oraz ukrytych dywidend, a najbardziej dotkną duże podmioty korzystające z optymalizacji podatkowej.
 • Przerzucone dochody to koszty poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, które powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19%.
 • Firmy płacące podatek od przerzuconych dochodów będą musiały opłacić go w przypadku, gdy koszty stanowią co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są dochody przerzucone?

Dochody przerzucone to koszty, jakie jeden podmiot gospodarczy w sposób bezpośredni lub pośredni ponosi na rzecz podmiotu powiązanego. Aby móc mówić o dochodach przerzuconych, należy przede wszystkim rozpoznać, czy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi.

Jak opodatkowuje się dochody przerzucone?

Dochody przerzucone opodatkowane są stawką podstawową, wynoszącą 19%. Ustawa zawiera katalog kosztów, które podlegają opodatkowaniu.

Kto rozlicza się z dochodów przerzuconych?

Dochody przerzucone opodatkowuje podmiot, który ponosi koszty na rzecz drugiego podmiotu powiązanego. Zobowiązany jest on nie tylko do opłacenia podatku, lecz również do złożenia stosownej deklaracji. nn

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

old

old

Często nie ma jasnego rozgraniczenia między podmiotami powiązanymi w biznesie, co skutkuje problemami z opodatkowaniem przerzuconych dochodów. Nowelizacja ustawy o CIT ma na celu poprawę tego stanu rzeczy, ale czy będzie łatwo implementować te zmiany?
Regina

Regina

Zapowiada się, że Nowy Ład wpłynie na wszystkich, ale czy dotknie również pracowników najniżej wynagradzanych? Czy podniesienie minimalnego podatku dochodowego to wystarczająca zmiana, aby zniwelować nierówności na rynku pracy?
Jadźka

Jadźka

Moim zdaniem, zmiany związane z CIT w Polskim Ładzie mogą wpłynąć pozytywnie na rynek pracy. Przedsiębiorcy będą mieli mniejsze możliwości optymalizacji podatkowej, co może skłonić do wprowadzenia bardziej atrakcyjnych ofert dla pracowników.
Oliwia

Oliwia

Zmiany w ustawie o CIT związane z Nowym Ładem mogą sprawiać wiele problemów dla przedsiębiorców, zwłaszcza dużych podmiotów. Konieczność wprowadzenia korekt w optymalizacji podatkowej to duża inwestycja finansowa dla firm, ale rząd twierdzi, że zmiany są potrzebne, aby minimalizować sytuacje nadużyć.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka