!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Poszukiwanie pracownika

Cudzoziemiec zza wschodniej granicy - jak zatrudniać legalnie?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

6 komentarzy

Cudzoziemiec zza wschodniej granicy - jak zatrudniać legalnie?
Otwarcie granic po przystąpieniu do Unii Europejskiej dla wielu naszych rodaków oznaczało możliwość legalnego zatrudnienia na Zachodzie. Wraz z falą wyjazdów, na lokalnym rynku zaczęło brakować rąk do pracy zwłaszcza w prostych, sezonowych pracach. Jednocześnie ustawodawca uprościł procedury, na podstawie których w naszym kraju mogą podejmować pracę pracownicy zza wschodniej granicy.

Według statystyk, które opracowane zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w naszym kraju z roku na rok wzrasta liczba zatrudnionych cudzoziemców. Pracodawcy cenią sobie pracowników ze wschodnich krajów głównie z uwagi na fakt, iż są oni solidni i posiadają adekwatne wykształcenie do pracy, która zostaje im zaoferowana. Generalnie rozróżnia się dwa sektory, w których zazwyczaj cudzoziemcy otrzymują pracę. Z jednej strony są to międzynarodowe korporacje, których ambicje sięgają podbicia rynków wschodnich, z drugiej zaś strony niewiele firmy, które w ten sposób zaspokajają braki kadrowe zwłaszcza w niszowych branżach czy zawodach.

Ministerstwo zauważa problem...

Zatrudnienie pracownika zza wschodniej granicy jeszcze kilka lat temu było problemem. Wraz jednak ze wzrostem zainteresowania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej doprowadziło do nowelizacji procedury zatrudniania pracowników z pięciu krajów. Mowa o Ukrainie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. To obywatele tych właśnie państw mogą skorzystać z tak zwanej procedury uproszczonej.

Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika z powyżej wymienionego kraju, w pierwszej kolejności musi udać się do powiatowego urzędu pracy. Tam dopełnia formalności ? wypełnia odpowiedni druk. W formularzu wskazuje dane osobowe osoby, którą chce zatrudnić, określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia, jak również podaje rodzaj i termin pracy, którą cudzoziemiec będzie wykonywał. Na tej postawie rusza urzędnicza machina, której efektem jest wydanie wskazanemu cudzoziemcowi pozwolenia na pracę.

? pracodawca korzysta

Pozwolenie na pracę zostaje cudzoziemcowi wydane na 6 miesięcy. Zainteresowany pracodawca może oczywiście starać się o jego przedłużenie, niemniej jednak to kolejna procedura, która wiąże się z koniecznością składania następnych wniosków tym razem już u wojewody.

Pracodawca, który zatrudnia obcokrajowców musi również pamiętać o szeregu formalności, których niedopełnienie wiązać się może z poważnych konsekwencjami, w tym również finansowymi. I tak, zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy stanowi wykroczenie. Dalej, zatrudniający może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy stosowny inspektor, powoła się także na Ustawę o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku.

Surowe konsekwencje

Uproszczenie procedury możliwości zatrudnia cudzoziemców spowodowało, że jednocześnie wzrosły kary za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców zza wschodniej granicy. I tak, jako pracodawca, który nie przestrzega przepisów aktualnie obowiązującego prawa, musi liczyć się z grzywną od 3 do nawet 5 tysięcy złotych. To jednak nie wszystkie konsekwencje. Obciążony zostanie również kosztami ewentualnego wydalenia cudzoziemca z terytorium Polski, gdy do wojewody zostanie skierowany stosowny wniosek.

Wysokie kary pieniężne nie ominą tych wszystkich, którzy powierzają wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który na terenie naszego kraju przebywa bez ważnego dokumentu. W tym przypadku kara finansowa to grzywna do 10 tysięcy złotych.

Nie tylko uszczuplenie firmowego konta

Wielu pracodawców, zwłaszcza sezonowych, nie obawia się ewentualnych kar finansowych. Z uwagi na doniosłość czynu, jak również przestępczą część procederu, przed Temidą mogą stanąć ci pracodawcy, którzy nagminnie powierzali wykonywanie prac cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski bez ważnego dokumentu. W takim przypadku mowa o karze ograniczenia wolności. Co ponadto?

Nieuczciwi pracodawcy mogą zostać skazani nawet na karę pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli powierzali cudzoziemcom, przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego ich do przebywana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wykonywanie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania lub też wówczas, gdy cudzoziemiec jest pokrzywdzony przestępstwem handlu ludźmi.

Sąd orzekający w sprawie nieuczciwego pracodawcy może zastosować środki nie tylko do niego samego, ale również firmy, którą prowadzi. Mowa o dodatkowych środkach karnych. W stosunku do podmiotu prawnego, czyli przedsiębiorstwa, nawet na 5 lat, może zostać orzeczony zakaz dostępu do środków, które pochodzą z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W maju 2014 roku zmieniła się ustawa o cudzoziemcach, zobacz nasz artykuł: Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa.

O czym pamiętać?

Samo zatrudnienie cudzoziemca powoduje, że ? zgodnie z zawartą umową ? pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jest zobowiązany również do potrącania stosownych zaliczek do urzędu skarbowego. W przypadku umowy o pracę, cudzoziemiec ma takie same prawa, jak inni pracownicy etatowi. Pracodawca musi zatem zadbać o jego urlop czy też wypłacać mu dodatkowy ekwiwalent za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wybór formy zatrudniania należy oczywiście do pracodawcy, niemniej warto pamiętać, że największe obowiązki nakładane są na pracownika w przypadku umowy o pracę. Wówczas zatrudniający może oczekiwać stosownych uprawnień lub też przestrzegania godzin pracy.

To może Cię również zainteresować

Zatrudnianie cudzoziemców

Podziel się

6 komentarzy

Magdalena

Magdalena

Legalnie zatrudniać chyba nie jest to filozofia. Jak ktoś jest uczciwy to przecież wystarczy przepisy spełniać.
Nadia

Nadia

Obecnie wiele ludzi dobrze do tego podchodzi i wiele jest gotowych schematów jak zatrudniać legalnie, w końcu miliony takich pracowników są.
Kliś Antoni

Kliś Antoni

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w naszym kraju. W większości są to ludzie z Ukrainy. Pracodawcy pewnie ich legalnie zatrudniają i na pewno mają zysk z ich pracy.
Ostra

Ostra

Bardzo dużo jest takich pracowników. W ogóle to normalne jest jak ktoś jest dobry i brakuje na przykład pracowników na dane stanowisko. Tak jest w każdym chyba kraju.
Temida

Temida

Zbyt obszerne opisy i listy warunków pracy i innych kryteriów - to kolejny błąd menedżerów. Aby znaleźć właściwego pracownika, konieczne jest jasne i jasne określenie wszystkich wymagań kandydata, które można szybko i łatwo odczytać.
Oliwia

Oliwia

Jak wiemy sporo Ukraińców, a nawet Białorusinów i Rosjan pracuje. Jeżeli jest nisza i miejsce gdzie inni nie chcą pracować to czemu mają nie pracować jak potrzebują pracy?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.