Poszukiwanie pracownika

Wiek przedprodukcyjny - co warto o nim wiedzieć i jaka jest aktualna liczba ludności wieku przedprodukcyjnego?

31 sierpnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

1 komentarz

Wiek przedprodukcyjny - co warto o nim wiedzieć i jaka jest aktualna liczba ludności wieku przedprodukcyjnego?
Wiek przedprodukcyjny to przedział wiekowy, który obejmuje osoby do ukończenia 15. lub 18. roku życia. Osoby te w Polsce podlegają obowiązkowi szkolnemu, dlatego zazwyczaj nie podejmują pracy – z uwagi na wykształcenie lub z powodu zbyt niskiego wieku.

Przeczytaj też: Co warto wiedzieć o zatrudnianiu młodocianych?

Czym jest wiek przedprodukcyjny?

Zgodnie z definicją znajdującą się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, wiek przedprodukcyjny to wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, czyli grupa w wieku od 0 do 17 lat. Warto jednak podkreślić, że w niektórych przypadkach, w zależności od przyjętej klasyfikacji czy metodologii badań, do wieku przedprodukcyjnego zalicza się osoby do ukończenia 15. roku życia, czyli od 0 do 14 lat. Osoby w wieku przedprodukcyjnym nie mają możliwości wykonywania pracy przynoszącej dochód.

Jaka jest populacja wieku przedprodukcyjnego w Polsce?

Dane dotyczące liczby osób w wieku przedprodukcyjnym są udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami, w 2020 roku liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w wieku 14 lat lub mniej w Polsce wynosiła 5 878 334, w tym 2 860 400 kobiet oraz 3 017 934 mężczyzn. Biorąc natomiast pod uwagę wyższe kryterium wiekowe, liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w wieku 17 lat lub mniej w 2020 roku w Polsce wynosiła 6 953 639 – 3 384 291 kobiet oraz 3 569 348 mężczyzn.

Jakie są różnice w wieku przedprodukcyjnym a produkcyjnym?

By wyjaśnić najważniejsze różnice między wiekiem przedprodukcyjnym a produkcyjnym, warto najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym jest produkcyjność. Najprościej można ją określić jako zdolność do wykonywania pracy, która przynosi dochód. Możliwość wytworzenia dochodu przez osoby w wieku produkcyjnym jest bardzo niska – ma to związek z nałożonym na nie obowiązkiem szkolnym. Na drodze do znalezienia zatrudnienia przez osoby w wieku przedprodukcyjnym może stać także niewystarczające wykształcenie.

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji - OD ZARAZ!

Serwis Personalny Poland

  • Gdańsk
Dodana
Polecana

MAGAZYNIER/PAKOWACZ (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Gorzów Wielkopolski
Dodana
Dodana
Polecana

Senior / Accounting Specialist with French

Human & Hunter Professional

  • Wrocław
Dodana
Istotną różnicą jest również fakt, że o ile wiek przedprodukcyjny kobiet i wiek przedprodukcyjny mężczyzn jest taki sam, w przypadku wieku produkcyjnego istnieje podział ze względu na płeć. Zgodnie z metodologią przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny, w wieku produkcyjnym znajdują się:
  • kobiety od 18. do 59. roku życia,
  • mężczyźni od 18. do 64. roku życia.

Wiek produkcyjny dzieli się ponadto na mobilny oraz niemobilny. Do wieku produkcyjnego mobilnego zalicza się wszystkie osoby od 18. do 44. roku życia. Z kolei wiek produkcyjny niemobilny obejmuje kobiety od 45. do 59. roku życia oraz mężczyzn od 45. do 64. roku życia. Co warto dodać, do populacji w wieku produkcyjnym, a więc zdolnej do wykonywania pracy przynoszącej dochód, zalicza się też osoby bezrobotne.

Czy można pracować w wieku przedprodukcyjnym?

Zgodnie z polskim prawem, praca w wieku przedprodukcyjnym jest legalna, ale pracodawcy, który zastanawiają się nad zatrudnieniem pracownika młodocianego, muszą mieć świadomość, że jest to obwarowane licznymi wymogami. Kim jednak jest pracownik młodociany? To osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18. roku życia. Ponadto przepisy przewidują zatrudnianie wyłącznie tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że dana praca nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia.

Czy zatem osoby w wieku produkcyjnym, które nie mają jeszcze 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, nie mogą pracować? Mogą one zostać zatrudnione, ale wyłącznie na zasadach określonych dla młodocianych i jedynie w celu przygotowania zawodowego jako przyuczenie do wykonywania danej pracy. Z kolei osoby, które ukończyły szkołę podstawową, ale nie mają 15 lat, mogą zostać zatrudnione na określonych zasadach w roku kalendarzowym, w którym skończą 15. rok życia.

Zarówno podejmując pracę w wieku przedprodukcyjnym, jak i decydując się na zatrudnienie takiej osoby, należy pamiętać, że pracownik młodociany także ma swoje prawa, które są chronione stosownymi przepisami. Na czym polega ochrona pracowników młodocianych? Przede wszystkim pracownicy młodociani mogą pracować w określonym wymiarze czasu i mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Ponadto mogą oni wykonywać wyłącznie prace lekkie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego oraz nie utrudniają wypełniania obowiązku szkolnego. Co ważne, pracownicy młodociani mają prawo do urlopu – w wymiarze 12 dni roboczych po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy.

Video

Jak liczony do emerytury jest wiek przedprodukcyjny?

Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu wysokości świadczeń pod uwagę brane są okresy składkowe i nieskładkowe. Ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie można tam znaleźć informacje przydatne dla osób, które aktualnie mogą ubiegać się o prawo do emerytury. Zgodnie z nimi, za okres składkowy, a więc wliczający się do emerytury, uznaje się okres zatrudnienia młodocianych przebyty przed 15 listopada 1991 roku na obszarze państwa polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed 1 stycznia 1975 roku.

Do ustalenia okresu składkowego wymagane są stosowne dokumenty, takie jak świadectwo pracy, umowa o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej pracy czy o odbywanie wstępnego stażu pracy. Jeżeli pracodawca stwierdzi brak dokumentacji z tego okresu lub nie będzie mógł potwierdzić zawierania umów z młodocianymi pracownikami, konieczne mogą być natomiast zeznania świadków.

Do wieku przedprodukcyjnego zaliczamy osoby, które nie ukończyły 15. lub 18. roku życia – w zależności od przyjętej klasyfikacji. Osoby w tym przedziale wiekowym mogą jednak podejmować pracę i być zatrudniane – należy tylko mieć świadomość, że jest to obwarowane konkretnymi przepisami i określonymi wymogami.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wiek przedprodukcyjny?

Wiek przedprodukcyjny to przedział wiekowy obejmujący osoby, które nie mają zdolności do wykonywania pracy przynoszącej dochód. W zależności od klasyfikacji wiek przedprodukcyjny dotyczy osób do ukończenia 15 lub 18 lat.

Jaka jest liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w Polsce?

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku w Polsce populacja osób w wieku przedprodukcyjnym do 15. roku życia wynosiła 5 878 334, natomiast do 18. roku życia – 6 953 639.

Czy w wieku przedprodukcyjnym można pracować?

Polskie prawo przewiduje możliwość zatrudniania młodocianych, czyli osób w wieku od 15 do 18 lat. Muszą one jednak spełniać określone w przepisach wymagania. Dotyczy to też pracodawców, którzy muszą przestrzegać czasu pracy młodocianych, zakresu przydzielanych im obowiązków czy prawa do urlopu.

Podziel się

1 komentarz

Siomara

Siomara

Dobrze dowiedzieć się czegoś nowego na ten temat - w ten sposób człowiek poznaje więcej zagadnień. Zawsze się to może przydać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka