Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1050        SUBSKRYBUJE: 7273
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa na czas określony, Mobbing i dyskryminacja, Umowa zlecenie, Karta Multisport, Mobbing, Przerwa w pracy, Pożegnanie w pracy

Dyżur w pracy nie dla każdego

Dyżur w pracy nie dla każdego
Najprościej mówiąc, dyżur to pozostawanie przez pracownika w gotowości do wykonywania pracy. Obowiąz...
Dyżur uregulowany został w Kodeksie pracy ? zgodnie z art. 1515 § 1 pracodawca może zobowiązać pracownika ?do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur)?. Wynika z tego, że polecając pracownikowi pełnienie dyżuru, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca, w którym będzie on pełniony. W praktyce dyżur może być pełniony przez zatrudnionego zarówno w domu, zakładzie pracy, jak i innym miejscu. Dodatkowo, co istotne, dyżur może być wyznaczony w dowolny dzień tygodnia, w tym również w niedzielę czy inne dni wolne od pracy.
 
Dlaczego nie mogę odmówić? 
 
Pracownik, jak wspomniano powyżej, nie może odmówić pełnienia dyżuru. Dzieje się tak dlatego, że ten należy do puli obowiązków pracowniczych. Z punktu widzenia pracownika, polecenie służbowe wydane w związku właśnie z pełnieniem dyżuru powinno być dla niego wiążące. Pracodawca ma tu pełną dowolność w ich wyznaczaniu, warto jednak pamiętać, że czas dyżuru nie jest nieograniczony. Przede wszystkim istotne jest, aby nie naruszał on podstawowych uprawnień pracownika do jego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Inaczej mówiąc, osoba zatrudniona może pełnić dyżur tylko i wyłącznie przez tyle godzin, aby miała zapewnione 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i jednocześnie 35 godzin odpoczynku tygodniowego.  Wyjątkiem od tej zasady są dyżury wykonywane przez pracowników, którzy zarządzają firmą w imieniu pracodawcy. 
 
Rekompensata za dyżur 
 
Za pełniony dyżur pracownikowi należy się rekompensata. Sposób wynagrodzenia uregulowany został w art. 1515 § 3 Kodeksu pracy. I tak, zgodnie z tym przepisem, pracownikowi przysługuje czas wolny i to w wymiarze, który odpowiadać będzie długości pełnionego dyżuru. Inaczej mówiąc, zatrudniony powinien otrzymać od pracodawcy tyle godzin wolnych, ile godzin pełnił dyżur. Ponieważ jednak nie zawsze możliwe jest udzielenie czasu wolnego, ustawodawca przewidział również możliwość rekompensaty finansowej. Wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ?wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania ? 60% wynagrodzenia?. Warto przy tym pamiętać także o zasadzie, która odnosi się do dyżuru, który pracownik pełni w domu ? w takim wypadku nie przysługuje mu rekompensata w żadnej formie. 
 
Nie każdy może pełnić dyżur 
 
Z punktu widzenia osób zatrudnionych istotne jest, że nie każdy może pełnić dyżur. Odstępstwa od reguły mówiącej, że pracownik nie może odmówić świadczenia dyżuru odnoszą się bezpośrednio do pracownic w ciąży, pracowników młodocianych, niepełnosprawnych i tych, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 4 roku życia. W ostatnim wypadku wyjątkiem od zasady będzie taka sytuacja, w której to pracownik wyrazi zgodę na pełnienie dyżuru. Pracodawca, dla celów dowodowych, powinien otrzymać zgodę zatrudnionego wyrażona na piśmie. W ten sposób będzie mógł się on skutecznie bronić wówczas, gdy pracownik pozwie go o naruszenie jego praw. 
 
Zwróć uwagę na zawód... 
 
Warto pamiętać, że dyżur jest też uregulowany w osobnych aktach prawnych, które odnoszą się bezpośrednio do poszczególnych zawodów. I tak, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o czasie pracy kierowców do czasu pracy kierowcy nie wlicza się czasu dyżuru wówczas, gdy podczas niego nie wykonywał on pracy. Podobnie jest w przypadku lekarzy. Zgodnie z zapisami w ustawie o działalności leczniczej tak zwany "dyżur medyczny" wlicza się do czasu pracy. Oznacza to, że nie w każdym przypadku za pełnienie dyżuru będzie pracownikowi przysługiwała rekompensata. Może okazać się, że pełnienie dyżuru będzie wliczone niejako do podstawowych obowiązków pracownika w związku z wykonywanym przez niego zawodem. 
Dyżur w pracy nie dla każdego
5
17 głosów

Zobacz inne porady dla pracowników

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.