Umowa o pracę - zawsze na piśmie

Umowa o pracę - zawsze na piśmie
Choć umowy cywilnoprawne pozwalają na zoptymalizowanie kosztów zatrudnienia, to wciąż najwięcej osób zatrudnianych jest w oparciu o umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawcy jest ważne, aby pamiętać, że przepisy prawa pracy wymagają, żeby została ona zawarta w formie pisemnej.

W Kodeksie pracy uregulowane zostało nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę. Podmioty, które zatrudniają pracowników muszą pamiętać, że ewentualny brak dotrzymania pisemnego wymogu w stosunku do umowy o pracę ? choć nie pociąga za sobą nieważności umowy ? może być podstawą surowych sankcji. Dzieje się tak dlatego, że przepisy prawa określają dokładnie, jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który dopuszcza się takiego uchybienia. Warto przy tym pamiętać, że w umowie musi się znaleźć pewna pula informacji, która dokładnie została określona przez ustawodawcę również w Kodeksie pracy.

 

Składniki umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę musi ustalać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Ponadto, konieczne jest, aby strony porozumiały się w zakresie:

  • rodzaju pracy,

  • miejsca jej wykonywania,

  • wynagrodzenia za pracę, które będzie odpowiadało rodzajowi pracy ? konieczne jest też wskazanie składników wchodzących w skład tego wynagrodzenia,

  • wymiaru czasu pracy,

  • terminu rozpoczęcia pracy.

Dodatkowy zapis powinien znaleźć się w umowie o pracę na niepełen etat. Mowa tu o tym, że strony powinny ustalić tak zwany limit godzin, po przekroczeniu których pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za nadgodziny.

 

Zawsze na piśmie

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie. Jeżeli strony nie dopilnowały tej kwestii, to zastosowanie ma art. 29 § 2 Kodeksu pracy. W takim przypadku pracodawca powinien ?najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?. Dzieje się tak dlatego, że w innym przypadku znacznie trudniej ? zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy ? dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, warto wiedzieć, że na gruncie prawa pracy akceptowana jest nawet umowa zawarta w formie dorozumianej. Mowa tu o określonym zachowaniu zainteresowanych stron, z którego wynika chęć nawiązania stosunku pracy.

 

Brak umowy to wykroczenie

Jeżeli podmiot zatrudniający zaniecha zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub też zaniedba pisemnego potwierdzenia jej warunków, to popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy, zaś pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 do nawet 30 000 złotych. Choć na razie potwierdzenie pracownikowi na piśmie warunków może nastąpić w ciągu całego pierwszego dnia roboczego, to trzeba pamiętać, że już niedługo w tym zakresie może sporo się zmienić. Planowane są bowiem przez ustawodawcę liczne zmiany w zakresie nawiązywania stosunku pracy właśnie w oparciu o umowę o pracę.

 

Nowelizacja w zakresie prawa pracy

Aby ukrócić nielegalne zatrudnienie planowane są zmiany, o których wspomniano powyżej. Ponieważ pracodawca aktualnie ma dowolność w zakresie nawiązywania i przede wszystkim potwierdzania pracownikowi warunków pracy, często dochodzi do nadużyć w tej kwestii. Inspektorom bardzo trudno udowodnić, że danym podmiot zatrudnia nielegalnie, gdyż wystarczy, że wytłumaczy się on z braku podpisanej umowy z pracownikiem wskazując, że świadczy on pracę pierwszy dzień, zaś podpisanie umowy zaplanowano na koniec dnia. W takim przypadku wynik kontroli jest pozytywny ? nie można zarzucić pracodawcy, że złamał on prawo. Takie działania ma ukrócić skierowany poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on, że treść art. 29 § 2 Kodeksu pracy zostanie tak zmodyfikowana, że pracodawca będzie zobowiązany potwierdzić warunki umowy pracownikowi przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Oceń ten wpis
Umowa o pracę - zawsze na piśmie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Aśka
2019-12-17, 11:37
Kiedyś miałem sytuację, że umowa została napisana źle i PIP jak to sprawdził powiedział, że kary takie może firma mieć że ho ho.
Feliks Raj
2019-12-05, 12:41
Musi być zawarta na piśmie i posiadać określone zapisy bo przecież inaczej jest nieważna i dlatego zawsze jestem zwolennikiem poznania jej formy oraz ewentualnie sprawdzenia jej przed podpisaniem.
Dizzy Dice
2019-05-07, 15:57
Pracodawcy muszą dać swoim obecnym pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pierwszą odmowę jakiejkolwiek dodatkowej pracy przed zatrudnieniem nowych pracowników.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.