Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 962        SUBSKRYBUJE: 6959
Tematy, które interesują czytelników:  Aneks do umowy, Zwolnienie lekarskie

Umowa o pracę - zawsze na piśmie

Umowa o pracę - zawsze na piśmie

Choć umowy cywilnoprawne pozwalają na zoptymalizowanie kosztów zatrudnienia, to wciąż najwięcej osób zatrudnianych jest w oparciu o umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawcy jest ważne, aby pamiętać, że przepisy prawa pracy wymagają, żeby została ona zawarta w formie pisemnej.

W Kodeksie pracy uregulowane zostało nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę. Podmioty, które zatrudniają pracowników muszą pamiętać, że ewentualny brak dotrzymania pisemnego wymogu w stosunku do umowy o pracę ? choć nie pociąga za sobą nieważności umowy ? może być podstawą surowych sankcji. Dzieje się tak dlatego, że przepisy prawa określają dokładnie, jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który dopuszcza się takiego uchybienia. Warto przy tym pamiętać, że w umowie musi się znaleźć pewna pula informacji, która dokładnie została określona przez ustawodawcę również w Kodeksie pracy.

 

Składniki umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę musi ustalać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Ponadto, konieczne jest, aby strony porozumiały się w zakresie:

  • rodzaju pracy,

  • miejsca jej wykonywania,

  • wynagrodzenia za pracę, które będzie odpowiadało rodzajowi pracy ? konieczne jest też wskazanie składników wchodzących w skład tego wynagrodzenia,

  • wymiaru czasu pracy,

  • terminu rozpoczęcia pracy.

Dodatkowy zapis powinien znaleźć się w umowie o pracę na niepełen etat. Mowa tu o tym, że strony powinny ustalić tak zwany limit godzin, po przekroczeniu których pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za nadgodziny.

 

Zawsze na piśmie

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie. Jeżeli strony nie dopilnowały tej kwestii, to zastosowanie ma art. 29 § 2 Kodeksu pracy. W takim przypadku pracodawca powinien ?najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?. Dzieje się tak dlatego, że w innym przypadku znacznie trudniej ? zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy ? dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, warto wiedzieć, że na gruncie prawa pracy akceptowana jest nawet umowa zawarta w formie dorozumianej. Mowa tu o określonym zachowaniu zainteresowanych stron, z którego wynika chęć nawiązania stosunku pracy.

 

Brak umowy to wykroczenie

Jeżeli podmiot zatrudniający zaniecha zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub też zaniedba pisemnego potwierdzenia jej warunków, to popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy, zaś pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 do nawet 30 000 złotych. Choć na razie potwierdzenie pracownikowi na piśmie warunków może nastąpić w ciągu całego pierwszego dnia roboczego, to trzeba pamiętać, że już niedługo w tym zakresie może sporo się zmienić. Planowane są bowiem przez ustawodawcę liczne zmiany w zakresie nawiązywania stosunku pracy właśnie w oparciu o umowę o pracę.

 

Nowelizacja w zakresie prawa pracy

Aby ukrócić nielegalne zatrudnienie planowane są zmiany, o których wspomniano powyżej. Ponieważ pracodawca aktualnie ma dowolność w zakresie nawiązywania i przede wszystkim potwierdzania pracownikowi warunków pracy, często dochodzi do nadużyć w tej kwestii. Inspektorom bardzo trudno udowodnić, że danym podmiot zatrudnia nielegalnie, gdyż wystarczy, że wytłumaczy się on z braku podpisanej umowy z pracownikiem wskazując, że świadczy on pracę pierwszy dzień, zaś podpisanie umowy zaplanowano na koniec dnia. W takim przypadku wynik kontroli jest pozytywny ? nie można zarzucić pracodawcy, że złamał on prawo. Takie działania ma ukrócić skierowany poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on, że treść art. 29 § 2 Kodeksu pracy zostanie tak zmodyfikowana, że pracodawca będzie zobowiązany potwierdzić warunki umowy pracownikowi przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.