Przywrócenie do pracy można wyegzekwować

Przywrócenie do pracy można wyegzekwować
Pracownik, który został niezgodnie z prawem zwolniony z pracy, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. Niestety, pracodawca, który przegrał nie zawsze wywiązuje się z obowiązku, jaki został przez niego nałożony wyrokiem sądu. W jaki sposób zatrudniony może wyegzekwować korzystne dla siebie orzeczenie sądu?

Każdy pracownik ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Należy zauważyć, że pod specjalną ochroną znajdują się między innymi pracownicy w wieku przedemerytalnym, jak również kobiety w ciąży. Ewentualne wypowiedzenie umowy takiej grupie pracowników jest niezgodne z przepisami i to właśnie oni mogą dochodzić zarówno przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Na taką możliwość wskazuje art. 56 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy?. W praktyce można spotkać się z sytuacją, w której podmiot zatrudniający nie jest skory do respektowania orzeczenia sądowego. W takim przypadku pracownik nie pozostaje bez narzędzi prawnych.

Z wnioskiem do pracodawcy

Zainteresowany pracownik, który chce powrócić do pracy na mocy korzystnego dla siebie wyroku i nie może w tej kwestii porozumieć się z pracodawcą, może zwrócić się z wnioskiem do sądu. W piśmie tym może wnieść o nałożenie na zakład pracy kary i wyznaczenia kolejnego terminu wykonania czynności. Warto przy tym wskazać, że jednorazowa grzywna, która może zostać nałożona na pracodawcę wynosi maksymalnie 10 tysięcy złotych. Z drugiej strony, sąd może nałożyć grzywnę o wyższej wartości, jeżeli jest to trzecia lub kolejna grzywna. Suma wszystkich zasądzonych grzywien nie może przekroczyć miliona złotych.

Jak wygląda przywrócenie do pracy? Odpowiedź znajdziesz w artykule: Przywrócenie do pracy - w jaki sposób dochodzić swoich praw?

Na to samo stanowisko

Jeżeli na tym etapie pracodawca przyjmie pracownika do pracy, to ? z formalnego punktu widzenia ? powinien mu zagwarantować powrót na to samo stanowisko co przed zwolnieniem. Taki stan rzeczy wynika bezpośrednio z samego charakteru tej instytucji. Taką wykładnię zastosował też Sąd Najwyższy w wyroku dnia z dnia 2 grudnia 1992 roku (sygn. akt I PRN 55/92), który orzekł, że przywrócenie pracownika do pracy na podstawie orzeczenia sądu ?doprowadza do powstania stosunku pracy, jaki istniał przez zakwestionowanym rozwiązaniem umowy o pracę, a więc restytuuje stosunek pracy o dotychczasowej treści?.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Areszt jest możliwy

Jeżeli pracodawca konsekwentnie odmawia wykonania wyroku i to mimo nakładania na niego kolejnych grzywien, to trzeba pamiętać, że istnieje możliwość zamienienia ich na karę aresztu. Przelicznik wartości grzywien na liczbę dni aresztu przewidziany jest przy tym w samym postanowieniu sądu, które zapadło w sprawie. W takim przypadku areszt nie jest traktowany jako kara, ale ma za zadanie przyśpieszyć wykonanie postanowienia wyroku, który zapadł. Jeżeli pracodawca zostaje aresztowany, to dopiero ewentualne przywrócenie pracownika do pracy lub też zgłoszenie gotowości do wykonania czynności będzie skutkowało jego zwolnieniem z aresztu.

Szef wypłaca dodatkowe wynagrodzenie

Przywrócenie do pracy na mocy wyroku wiąże się z faktem, iż pracownikowi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy spowodowany niesłusznym zwolnieniem. W takim przypadku mowa tu o dodatkowych sumach, które wypłacane powinny być poza wynagrodzeniem za pracę. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie to przysługuje pracownikowi ?w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia? (art. 471 Kodeksu pracy). Ze szczególnej ochrony korzystają tutaj osoby w wieku przedemerytalnym oraz kobiety w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Tej grupie pracowników przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Oceń ten wpis
Przywrócenie do pracy można wyegzekwować
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Boromir
2019-12-11, 16:34
Egzekucja egzekucją. Owszem wiele takich sytuacji może mieć miejsce, ale klimat już nigdy nie jest taki sam. No ale czemu rezygnować z własnego prawa?
sdzia
2019-05-22, 11:59
Przywrócenie do pracy można wyegzekwować. Zgodnie z prawem można się odwołać do sądu pracy.
Bulubulu
2019-05-08, 10:51
Dobrze takie możliwości zrealizować, ale to ciężka rzecz bywa. Każdy przypadek jest inny jednak dobrze zasięgnąć porady prawnej i skorzystać z tego typu poradników.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.