Twoje wsparcie w rekrutacji

Zwrot podatku z Japonii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Japonii - rozliczenie dochodów w Polsce
Każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Japonii jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zazwyczaj podatek jest pobierany u źródła, czyli odpowiednie składki są potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę i wpłacane na konto urzędu skarbowego.

W niektórych przypadkach podatnik musi sam opłacić podatek, co ma miejsce po zakończeniu roku podatkowego. Bez względu na formę poboru podatku każdy może dokonać rocznego rozliczenia z japońskim fiskusem. Tylko w ten sposób można się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego oraz o możliwość skorzystania z ewentualnych ulg podatkowych.

Pracując w Japonii, warto znać swoje obowiązki oraz prawa. Kwestie podatkowe zawsze budzą wiele emocji, więc sprawdźmy, w jaki sposób należy się rozliczyć z urzędem podatkowym w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Kto ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej w Japonii?

W Japonii nie ma ogólnego obowiązku składania rocznych deklaracji podatkowych. Tylko część podatników musi dokonać rozliczenia po spełnieniu konkretnych warunków. Należy jednak pamiętać, że deklaracja podatkowa jest jedyną możliwością na uzyskanie zwrotu podatku oraz skorzystanie z odpisów. W tym miejscu warto omówić statusy podatników.

Japońskie prawo dzieli podatników na trzy kategorie rezydencji. Możemy rozróżnić nierezydentów, rezydentów tymczasowych oraz rezydentów stałych. W zależności od statusu podatnik rozlicza się w inny sposób.

  • Nierezydenci (Non-Resident) - osoby te płacą podatki jedynie od dochodów uzyskanych w Japonii i nie mają prawa do skorzystania z odpisów podatkowych. Nierezydentami są osoby, które przebywają w Japonii poniżej 12 miesięcy.
  • Rezydenci tymczasowi (Non-Permanent Resident) - osoby te płacą podatek od wszystkich dochodów uzyskanych globalnie z wyjątkiem zagranicznych dochodów niewysyłanych do Japonii. Tymczasowymi rezydentami określa się osoby przebywające w Japonii do 5 lat i nieplanujące pozostania w tym kraju na stałe.
  • Rezydenci stali (Permanent Resident) - osoby te płacą podatek dochodowy od wszystkich dochodów uzyskiwanych globalnie. Rezydentami stałymi są osoby przebywające w Japonii ponad 5 lat bądź wykazujące chęć pozostania w kraju na stałe.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej mają osoby, które:

  • uzyskały dochód roczny przekraczający 20 000 000 JPY;
  • uzyskały dodatkowy dochód roczny w wysokości 200 000 JPY;
  • opuściły Japonię przed końcem roku podatkowego;
  • świadczyły pracę więcej niż jednemu pracodawcy w roku podatkowym.

W przypadku braku obowiązku składania deklaracji urząd skarbowy sam dokona rozliczenia na podstawie ostatniego wynagrodzenia podatnika. Następnie prześle do pracodawcy korektę wysokości składek na rok kolejny.

To Cię powinno też zainteresować: Praca w Japonii

Kiedy należy się rozliczyć z japońskim urzędem skarbowym?

Roczną deklarację podatkową składa się w Japonii oczywiście po zakończeniu roku podatkowego. Ten podobnie, jak w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a więc rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Podatnicy mają obowiązek składania deklaracji w terminie od 16 lutego do 15 marca.

Japonia jest znana z perfekcyjności i terminowości. Podobnie jest w sprawach urzędowych, dlatego nie przewidziano możliwości przesunięcia terminów. Należy się trzymać ściśle wyznaczonych dat, inaczej możliwość uzyskania zwrotu podatku przepadnie. Co więcej, osoby płacące samodzielnie podatek dochodowy muszą pamiętać, że całość powinni opłacić do 15 marca, bądź do połowy kwietnia w przypadku automatycznego przelewu bankowego.

Podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji podatkowej osobiście w placówce urzędu skarbowego bądź za pośrednictwem poczty. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z systemu on-line e-Tax. Aplikacja pozwalająca na dokonanie rozliczenia zdalnie znajduje się pod adresem: https://www.e-tax.nta.go.jp/en/index.html.

Jakie dokumenty potrzebuję do rozliczenia podatku w Japonii?

Poprawne wypełnienie deklaracji podatkowej będzie wymagało posiadania kilku ważnych dokumentów. Przede wszystkim obcokrajowcy powinni przygotować certyfikaty rezydencji potwierdzające ich status w Japonii.

Pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego przekazują pracownikom certyfikat podatkowy zawierający informacje o dochodzie oraz potrąconych składkach na poczet podatku dochodowego. Należy także przedstawić dokument potwierdzający numer konta bankowego.

Japońskie prawo pozwala na dokonanie pewnych odpisów podatku wynikających między innymi z różnych kosztów życia, czy posiadania rodziny. W tym wypadku konieczne będą dokumenty potwierdzające ponoszone koszta, a także potwierdzające status rezydencji członków rodziny.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć w Japonii?

Japoński fiskus przewidział szereg ulg podatkowych pozwalających zarówno na obniżenie podstawy opodatkowania, jak i na zniwelowanie części należnego podatku dochodowego. Między innymi odliczeniu od podstawy podlegają składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne. Podatnicy mogą wykorzystać ulgi z tytułu poniesionych kosztów leczenia bądź strat wynikających z wypadku.

Podatnik ma prawo do odliczeń w związku z posiadaniem małżonka bądź innych osób na utrzymaniu. Pod ulgi podchodzą także datki i darowizny na konkretne cele charytatywne. Odpowiednie skorzystanie z odpisów pozwoli na uzyskanie sporego zwrotu podatku. Warto skorzystać z pomocy biur podatkowych, które zajmują się rozliczaniem podatków od dochodów w Japonii. Pomoc fachowców pozwoli zmaksymalizować wysokość zwrotu.

Czy w Polsce zapłacę podwójny podatek dochodowy za pracę w Japonii?

Polska i Japonia były związane umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, którą zawarto w 1980 roku. Na jej mocy stosowano tak zwaną metodę wyłączenia z progresją, co oznaczało że zagraniczny dochód nie podlegał opodatkowaniu. Wchodził jednak do wyliczenia stopy procentowej dla pozostałych dochodów.

Niestety oba państwa ratyfikowały Konwencję MLI. Na wniosek Polski zmieniono formę rozliczania zagranicznych dochodów z Japonią. Dochody uzyskane po 1 stycznia 2019 roku podchodzą pod metodę odliczenia proporcjonalnego. W efekcie podatnik pracujący w Japonii musi się rozliczyć przed polskim fiskusem i wykazać w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG zagraniczny dochód. Ten podlega opodatkowaniu w Polsce.

Podatnik ma jednak możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Jednak odliczenie nie może być wyższe od podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Taka forma rozliczenia niestety najczęściej pozostawia część dochodu opodatkowaną podwójnie. Rozwiązaniem jest ulga abolicyjna mająca niwelować ten niepożądany efekt. Metoda rozliczenia jest bardziej skomplikowana, ale ostatecznie ma całkowicie niwelować podwójne opodatkowanie.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Japonii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.