Zwrot podatku z USA - rozliczenie dochodów w USA

Zwrot podatku z USA - rozliczenie dochodów w USA
System podatkowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki zakłada płacenie podatku dochodowego przez osoby legalnie pracujące. Pracodawcy odprowadzają odpowiednie zadatki na poczet podatku dochodowego od wypłaty swoich pracowników i przekazują je na konto amerykańskiego urzędu Internal Revenue Service (IRS).

W czasie rocznego rozliczenia podatnicy dowiadują się czy zadatki były odprowadzane w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że na koniec roku podatkowego można się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku jeżeli taki wystąpił. Polscy podatnicy pracujący w USA muszą się także rozliczyć przed polskim fiskusem. Jak się rozliczyć? Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia? Czy zapłacimy podwójny podatek dochodowy? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Kiedy należy się rozliczyć z podatków w USA?

Podatnicy w USA mogą ubiegać się o zwrot podatku do trzech lat wstecz. Tak więc w 2020 roku będzie można składać deklaracje za lata 2019, 2018 oraz 2017. Rozliczenia podatkowe składa się co roku w terminie do 15 kwietnia. Po przekroczeniu tego terminu można się liczyć z koniecznością opłacenia dodatkowych odsetek od należnego podatku. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o przedłużenie okresu rozliczenia do maksymalnie 15 października, ale to może znacząco wydłużyć okres oczekiwania na zwrot podatku.

Rozliczenia dokonujemy po zakończeniu roku podatkowego, który w Stanach Zjednoczonych jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Warto nadmienić, że nie złożenie w terminie deklaracji podatkowej może wpłynąć na późniejszą decyzję o przyznaniu wizy. Zazwyczaj na zwrot podatku dochodowego w USA czeka się od 3 do 6 miesięcy.

Zwroty jakich podatków można otrzymać?

Podatek dochodowy (Income Tax) w USA dzieli się na kilka składowych. Przede wszystkim jest to podatek federalny (Federal Tax) oraz podatek stanowy (State Tax). To właśnie z tych dwóch obciążeń można odzyskać zwroty przy rozliczeniu rocznym.

To Cię powinno też zainteresować: Praca w USA

Ważne!Zwrotowi nie podlegają składki odprowadzane na poczet podatku lokalnego (Local Tax).

Sprawa wygląda bardziej skomplikowanie w przypadku składek na ubezpieczenia Social Security Tax oraz Medicare Tax. Ich zwrot mogą uzyskać jedynie osoby, którym pracodawca nie powinien potrącić zaliczek z wypłaty, czyli na przykład studenci z wizą J-1.

Jakich dokumentów potrzebuję do rozliczenia podatku dochodowego w USA?

Najważniejszym dokumentem podczas składania deklaracji podatkowej jest formularz W-2. Odpowiednik polskiego PIT-11 jest przekazywany pracownikom przez pracodawcę do 31 stycznia każdego roku. W dokumencie znajdują się informacje o wysokości odprowadzonych zadatków na poczet podatków dochodowych. Trzeba pamiętać, że podatnik musi posiadać druki W-2 od każdego pracodawcy, u którego był zatrudniony w rozliczanym roku podatkowym.

W przypadku braku dokumentu W-2 można przedłożyć ostatni odcinek wypłaty (payslip) od danego pracodawcy. Rozliczenie na bazie payslipów jest jednak równoznaczne z przedłużeniem się procesu ewentualnego zwrotu podatku.

Podatnik musi jeszcze przedłożyć kserokopię Social Security Card oraz wizy z paszportu. W przypadku pierwszego dokumentu to spieszymy z wyjaśnieniem, że Social Security Card jest przyznawana każdemu obywatelowi oraz osobie uprawnionej do pobytu w USA. Na karcie znajduje się numer ubezpieczenia społecznego.

Osoby wracające do kraju przed zakończeniem roku podatkowego powinny się upewnić, że byli pracodawcy posiadają aktualne adresy zamieszkania oraz e-maile. W przeciwnym razie nie będą w stanie dostarczyć druków W-2.

Jakie ulgi podatkowe występują w USA?

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przewidział kwotę wolną od podatków (Standard Deduction Amounts), która jest ustalana co roku i ma na nią wpływ między innymi inflacja. W 2019 roku ustalono, że samotny podatnik nie będzie odprowadzał podatku do kwoty 12 200 dolarów. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie kwota wyniesie 24 400 dolarów. W przypadku małżonków rozliczających się oddzielnie wolna suma wyniesie 12 200 dolarów, a głowę rodziny dotyczy kwota 18 350 dolarów.

Podatnicy w USA mogą też liczyć na spory zakres ulg na dzieci. Najpopularniejszą jest tak zwana Child Tax Credit. W 2019 roku CTC została podwojona z 1000 dolarów na 2000 dolarów za każde dziecko poniżej 17 roku życia. Odpis zmniejsza podstawę opodatkowania, ale także każde 1400 dolarów z tych 2000 dolarów podlega zwrotowi. W efekcie ulga nie tylko obniża podatek nawet do zera, ale może również przyczynić się do zwrotu. W przypadku małżeństw ulga jest zależna od dochodu. CTC był dostępny dla rodzin o dochodzie nieprzekraczającym 110 000 dolarów, ale obecnie kwotę tę podniesiono do 400 000 dolarów. W ramach ulg na dzieci można wyszczególnić jeszcze kilka pomniejszych mogących obniżyć wysokość podatku dochodowego.

Osoby uczące się mogą również liczyć na ulgi podatkowe zależne od rodzaju nauki. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących ulg oraz ich wysokości można znaleźć na rządowej stronie: https://www.usa.gov Internal Revenue Service publikuje co roku w styczniu szczegółową listę stóp procentowych podatków, oraz wysokość obowiązujących ulg.

Jak rozliczyć dochód z USA w Polsce?

Polscy rezydenci podatkowi pracujący w Stanach Zjednoczonych są zobowiązani do rocznego rozliczenia z fiskusem. Muszą oni złożyć PIT-36 z załącznikiem ZG, w którym uwzględnią dochód uzyskany w USA. Na mocy umów między państwami polski urząd skarbowy stosuje przy rozliczeniu podatku metodę odliczenia proporcjonalnego. Ma to zapobiegać płaceniu podwójnego podatku dochodowego.

Jak działa metoda odliczenia proporcjonalnego? Dochód ze Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku polskiemu fiskusowi odlicza się podatek zapłacony w USA. Trzeba pamiętać, że odliczenie nie może być wyższe niż stosunek dochodu zagranicznego do całkowitej kwoty osiągniętych dochodów.

W jaki sposób wyliczamy należny podatek? Należy zsumować dochód z Polski i USA, a następnie wyliczyć podatek dochodowy według obowiązującej stopy podatkowej w kraju. Kolejnym etapem jest wyliczenie stosunku dochodu zagranicznego do całkowitego dochodu. Osiągniętą sumę mnożymy z wyliczonym podatkiem dochodowym. Tak uzyskujemy kwotę, jakiej nie może przekroczyć odliczenie.

Ulga abolicyjna przy rozliczeniu podatku z USA

Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że podatnik musi zapłacić większy podatek, niż miałoby to miejsce w przypadku metody wyłączenia z progresją. Polski fiskus przewidział sposób na ujednolicenie podatkowych obciążeń, czemu służy ulga abolicyjna.

Jak wyliczyć wysokość ulgi abolicyjnej? Podatnik musi obliczyć jaki podatek miałby zapłacić w Polsce przy użyciu metody wyłączenia z progresją. Różnica między tą kwotą a kwotą podatku wynikającą z metody odliczenia proporcjonalnego jest wysokością ulgi abolicyjnej.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z USA - rozliczenie dochodów w USA
Ocena: 3.6, liczba głosów: 17

Opinie

Greg
2021-04-23, 20:14
Jeżeli w USA płacisz mniej niż 38% podatku a zarabiasz więcej niż 20tys euro rocznie, to musisz dopłacić sume wyrównawczą. Jeżeli w USA płacisz 22% podatku to w Polsce musisz dopłacić wyrównawcze 16% aby razem zapłaconego podatku było 38%.
Greg
2021-04-23, 19:05
Niestety to jest trochę bardziej skomplikowane w zależności gdzie się jest rezydentem przez większą część roku a nawet rodzaj zatrudnienia. Na dodatek w tym roku prawo w polsce trochę bardziej jeszcze się pozmieniało i ponieważ pracowałem z firmą w USA zdalnie będąc w polsce, musiałem płacić podatek w USA i wyrównawczy podatek w Polsce.
jajak
2021-04-23, 18:26
Dochód z Polski jest w złotówkach a dochód amerykanski jest w dolarach .....pytam sie po jakim kursie mam przeliczyc tego dolara?????
Andrzej
2021-03-11, 22:10
Niestety ten artykuł mija się z prawdą ponieważ do tej pory nie trzeba było się rozliczać z dochodu uzyskanego w USA w Polsce, ponieważ senat USA do tej pory nie ratyfikował umowy oni krajów z 2013 r , która wprowadzała zapis rozliczania proporcjonalnego z uzyskanych dochodów. Do tej pory między Polską a USA aktualna jest umowa z 1974 r według której rezydenci polscy w USA nie muszą się rozliczać w Polsce. Wiem bo od od kilku lat jeżdżę do USA, mam statu rezydenta i przez te kilka lat nigdy nie rozliczałem dochodu w Polsce.
marek
2019-12-17, 09:50
W Stanach Zjednoczonych ciekawe ile teraz będzie ludzi pracowało po tych sprawach wizowych dla Polaków. Ja osobiście za tym nie tęsknię.
Olek
2019-12-09, 10:59
Ciekawy i przydatny artykuł. Fajne informacje. Jak rozliczyć dochód z USA w Polsce, to mnie interesowało.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.