Podatek dochodowy w Japonii - stawki podatkowe

Podatek dochodowy w Japonii - stawki podatkowe
Jedną z rzeczy, których nigdy nie unikniemy są podatki. Wyjazd na drugi koniec świata nic w tym nie pomoże i wybierając Japonię za miejsce rozwoju zawodowego należy się liczyć z obowiązkiem płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę najczęściej stosowne składki będą odprowadzane przez pracodawcę, ale może się zdarzyć, że podatnik będzie zobowiązany samodzielnie opłacić należny podatek. Przed podjęciem zatrudnienia warto więc dowiedzieć się, czy pracodawca pobiera stosowne należności na poczet podatków.

Japonia jest dla Polaków krajem bardzo egzotycznym, ale pod względem podatków nie różni się tak bardzo od innych dobrze znanych nam państw. Co należy wiedzieć o podatku dochodowym w Japonii? W jaki sposób należy go płacić i czy można liczyć na zwrot nadpłaconego podatku? Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom.

Podział podatników w Japonii i formy płacenia podatku

Japońskie prawo dzieli podatników na trzy grupy uzależnione od czasu pobytu w kraju. Większość państw rozróżnia rezydentów oraz nierezydentów. Tymczasem japońskie władze postanowiły bardziej wyszczególnić ten podział.

Podział podatników w Japonii:

  • Nierezydenci (Non-Resident) - osoby mieszkające w Japonii poniżej roku i nieposiadające centrum zainteresowań życiowych w tym kraju. Nierezydenci płacą podatki jedynie od dochodów uzyskanych w Japonii.
  • Rezydenci tymczasowi (Non-Permanent Resident) - osoby przebywające w Japonii do pięciu lat i niezamierzające pozostać w kraju na stałe. W tym wypadku podatek dochodowy płaci się za wszystkie dochody z wyjątkiem zagranicznych niewysyłanych do Japonii.
  • Rezydenci stali (Permanent Resident) - osoby przebywające w Japonii ponad 5 lat bądź wykazujące chęć pozostania w kraju na stałe. Rezydenci płacą podatek dochodowy od wszystkich dochodów.

W większości przypadków podatnicy w Japonii są opodatkowani u źródła. Oznacza to, że odpowiednie składki na poczet podatku dochodowego odprowadza pracodawca. Może się jednak zdażyć, że podatnik musi sam zapłacić należny podatek. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej przy zatrudnieniu w firmach spoza Japonii. Podatnicy muszą w takiej sytuacji samodzielnie opłacić podatek, jaki zostanie wyliczony podczas rocznego rozliczenia. Całą kwotę podatku należy odprowadzić do 15 marca kolejnego roku po zakończeniu roku podatkowego.

To Cię powinno też zainteresować: Praca w Japonii

Ile wynosi podatek dochodowy w Japonii?

Japońskie władze narzucają na dochody podatek rosnący progresywnie wraz z powiększającymi się wpływami. Poszczególne stawki są zależne od wysokości rocznego dochodu, zaś podstawą opodatkowania jest kwota uszczuplona o ewentualne odpisy z różnych tytułów.

Stawki podatkowe w Japonii:

  • dochód roczny od 0 do 1 950 000 JPY - 5%
  • dochód roczny od 1 950 000 do 3 300 000 JPY - 10%
  • dochód roczny od 3 300 000 do 6 950 000 JPY - 20%
  • dochód roczny od 6 950 000 do 9 000 000 JPY - 23%
  • dochód roczny od 9 000 000 do 18 000 000 JPY - 33%
  • dochód roczny od 18 000 000 do 40 000 000 JPY - 40%
  • dochód roczny od 40 000 000 JPY - 45%

Powyższe stawki podatku dotyczą rezydentów japońskich. Nierezydenci są objęci zryczałtowaną stawką podatku dochodowego wynoszącą 20,42%. Nie mają też prawa do skorzystania z odliczeń podatkowych. Należy jeszcze zwrócić uwagę na podatki lokalne (prefekturalne i komunalne). Te formalnie są ustanawiane przez władze prefektur oraz miast, ale wynoszą zazwyczaj po zsumowaniu 10%.

Jak rozliczać podatki w Japonii?

Rok podatkowy w Japonii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Zastosowanie systemu podatku u źródła doprowadziło do zniesienia obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej u większości obywateli. Obowiązek dokonania rozliczenia występuje w kilku sytuacjach.

Deklarację podatkową muszą złożyć osoby, które opuściły Japonię przed końcem roku podatkowego lub jeżeli ich pracodawca nie odprowadza składek podatku. Deklarację należy także złożyć, gdy świadczy się pracę więcej niż jednemu pracodawcy w czasie roku podatkowego oraz gdy roczny dochód przekroczy 20 000 000 JPY. Także w przypadku uzyskania dochodu dodatkowego przekraczającego 200 000 JPY.

Urząd skarbowy na podstawie ostatniej pensji w roku wykona sam korektę wysokości składek. Należy pamiętać, że w przypadku gdy pracodawca nie odprowadza zaliczek na poczet podatku, to konieczne jest samodzielne opłacenie podatku do 15 marca po zakończeniu roku podatkowego (do połowy kwietnia w przypadku bankowego przelewu automatycznego). W tym terminie należy także złożyć deklarację podatkową, co pozwoli na wyrównanie podatku oraz ewentualny zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Japoński urząd skarbowy pozwala na składanie rocznych deklaracji podatkowych w terminie od 16 lutego do 15 marca. Rozliczenia można dokonać samodzielnie w urzędzie bądź za pośrednictwem poczty lub przez system on-line e-Tax. Rezydenci stali oraz tymczasowi mają możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe, które pomniejszą należny podatek dochodowy.

Bez podwójnego podatku dochodowego za pracę w Japonii

Polska i Japonia ratyfikowały Konwencję MLI, co przyczyniło się do zmiany dotychczasowej metody rozliczania podatku za dochody z zagranicy. Dotychczasowo na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej w 1980 roku między państwami stosowano metodę wyłączenia z progresją. Oznaczało to, że dochody z Japonii nie były opodatkowane.

Konwencja MLI na wniosek Polski pozwoliła zmienić tę metodę na odliczenie proporcjonalne. To mniej korzystna metoda rozliczania sprawiająca, że dochód zagraniczny zostaje opodatkowany. W efekcie polski rezydent podatkowy ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG, gdzie wykazuje dochód z Japonii. Ten zostaje objęty podatkiem dochodowym w naszym kraju. Podatnik ma jednak możliwość odliczenia podatku zapłaconego już za granicą. Odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Przewidziano możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej pozwalającej praktycznie wyeliminować podwójny podatek dochodowy.

Prawo podatkowe w Japonii jest dość przejrzyste i nie powinno być odstraszające. Niestety ratyfikowanie Konwencji MLI przez Polskę i Japonię skomplikowało nieco obowiązki podatkowe w ojczyźnie. Na szczęście zawsze można skorzystać z pomocy biur podatkowych specjalizujących się w rozliczeniu dochodów z zagranicy.

Oceń ten wpis
Podatek dochodowy w Japonii - stawki podatkowe
Ocena: 3.5, liczba głosów: 19

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.