Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa o pracę na czas nieokreślony coraz bardziej popularna

16 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 21 głosów

21 głosów

8 komentarzy
Umowa o pracę na czas nieokreślony coraz bardziej popularna
W społeczeństwie nie brakuje sporów dotyczących kwestii tego, która umowa o pracę jest korzystniejsza dla pracownika. Znajdziemy wielu zwolenników umów na czas określony, jednak zdecydowanie bardziej pożądanym rodzajem zatrudnienia są umowy na czas nieokreślony. Według najnowszych danych GUS, zatrudnionych w ten sposób jest 9,5 miliona Polaków. Oznacza to, że liczba umów na czas nieokreślony wzrosła o ponad pół miliona w ciągu ostatnich dwóch lat. Co daje umowa na czas nieokreślony? Jakie oznacza zobowiązania dla pracownika i pracodawcy? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym jest umowa bezterminowa?

Umową bezterminową nazywamy inaczej umowę o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że nie ma ustalonego końcowego terminu trwania stosunku pracy. Można zatem uznać, że jest ona najkorzystniejszą opcją dla pracownika, z uwagi na najdalej idącą ochronę trwałości stosunku pracy. Taka umowa może być oczywiście rozwiązana, jednak wypowiedzenie jej przez pracodawcę musi być uzasadnione. W tym przypadku również okres wypowiedzenia jest znacznie dłuższy, aniżeli w przypadku umowy na czas określony. Daje to pracownikowi czas na znalezienie nowej pracy i ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej.

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w Polsce przybywa umów na czas nieokreślony, a liczba umów terminowych maleje. Dzieje się tak ze względu na stabilizację rynku pracy i poprawę jego kondycji. Ważnym czynnikiem niwelującym terminowość wśród umów o pracę było wprowadzenie regulacji prawnych, w postaci limitów kodeksowych. Mają one na celu uniemożliwienie przeciągania takich umów w nieskończoność i na wiele lat. Po ich przekroczeniu następuje zmiana zatrudnienia w umowę bezterminową.

Jakie negatywne skutki mogą przynieść zmiany w umowach terminowych?

Konsekwencję wprowadzenia zmian stanowi upowszechnienie umowy na czas nieokreślony. Prowadzi to do stabilizacji zatrudnienia, zdobywania większego doświadczenia na zajmowanym stanowisku, a w rezultacie do wykształcania specjalistów w danej dziedzinie. Wydawać by się mogło, że takie rozwiązanie to wyłącznie korzyści dla pracodawców i ogólnie pojętego rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych typów działalności, mogą być stosowane inne rozwiązania, np. większe zainteresowanie umowami cywilnoprawnymi bądź samozatrudnieniem.

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Specjalista ds. normowania czasu pracy

Befame sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Mechanik

SMART-HR

  • Opole
Dodana
Dodana

Nowe ograniczenia prawne mogą przyczyniać się do spadku popularności umów na czas określony, a to może przeistoczyć się w rozwój zatrudnienia w szarej strefie. Takie rozwiązanie będzie niekorzystne dla gospodarki, ponieważ zmniejsza oficjalne zasoby środków produkcji, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do państwa, a także zwiększa wydatki ponoszone z budżetu państwa na programy socjalne. Z punktu widzenia pracownika zatrudnionego w szarej strefie to również szereg niekorzyści. Oznacza to brak zabezpieczenia socjalnego, ubezpieczenia, nie ma on żadnej gwarancji pracy i płacy.

Konsekwencje prawne pracy w szarej strefie mogą dotknąć zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. Urząd Skarbowy i ZUS często sprawdza formę zatrudniania pracowników, a za pracę na czarno grozi grzywna za zatajanie źródeł dochodu. Można też otrzymać karę, gdy pracując na czarno, pobierało się zasiłek z urzędu pracy.

Wydaje się jednak, że w związku z poprawą kondycji rynku pracy w Polsce, coraz mniej osób decyduje się na pracę w szarej strefie. Według danych GUS, statystyki zatrudnienia „na czarno” drastycznie spadły, co przekłada się pozytywnie na funkcjonowanie polskiej gospodarki.

Infografika ze statystykami - praca na czarno w Polsce

Co daje umowa na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest obwarowana ramami Kodeksu Pracy. W tym przypadku pracownik podejmujący etat zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie określonym przez umowę. Zatrudniający ma obowiązek odprowadzać składkę ZUS oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że dopełnienie wszelkich obowiązków nie narazi firmy na ewentualne kary, które mogłyby doprowadzić do jej bankructwa, tak jak mogłoby to nastąpić w przypadku zatrudniania pracowników „na czarno”.

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony często zajmuje dane stanowisko przez kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Czyni go to dobrze wykształconym w danej dziedzinie. Staje się specjalistą, a to stanowi niepodważalną wartość dla danej firmy i pracodawcy. Bezterminowe umowy o pracę mają niebywałą zaletę, która nie jest powszechna w umowach na czas określony — pracownik staje się lojalny swojemu pracodawcy. W konsekwencji czasu dochodzi do utożsamiania się etatowca z firmą, a to stanowi jeden z podstawowych elementów kształtowania wizerunku marki i drogi do sukcesu. Dobrze wykwalifikowani pracownicy, pozostający w danej firmie przez kilka lat, świadczą o dobrym imieniu firmy, co staje się widoczne dla klientów i korzystnie wpływa na jej odbiór.

Z punktu widzenia pracownika, umowa na czas nieokreślony może być znacznie korzystniejsza, aniżeli świadczenie pracy na czarno, na podstawie umowy na czas określony, czy umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło. Dla większości osób umowa bezterminowa ma dużą wartość. Jest szczególnie korzystna dla osób młodych, które rozpoczynają życie rodzinne i pragną np. uzyskać kredyt mieszkaniowy. Bezterminowość umowy o pracę w wielu przypadkach jest jedynym sposobem uzyskania zdolności kredytowej.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Zdecydowanie dla większości osób, które pragną podjąć pracę w kraju, najlepszym rozwiązaniem może okazać się uzyskanie umowy na czas nieokreślony. Gwarantuje to poczucie stabilizacji, gdyż występują dłuższe okresy wypowiedzenia umowy, a ponadto pracodawca musi nam je solidnie uzasadnić.

Infografika - okresy wypowiedzenia w zależności od umowy i stażu pracy

Umowa o pracę daje pewność otrzymywania regularnej płacy, która nie będzie mniejsza aniżeli najniższa stawka krajowa. Ubezpieczenie zdrowotne, składki ZUS, płatny urlop i atrakcyjny pakiet socjalny dla stałych pracowników  to główne zalety tego typu umów.

Umowa o pracę na czas nieokreślony — plusy i minusy

Coraz więcej firm decyduje się na podpisanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Choć nie zawsze jest ona wręczana pracownikom do razu, od pierwszego dnia zatrudnienia, to bardzo często stanowi drugą umowę, zaraz po umowie na okres próbny. Jakie plusy i minusy ma umowa na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia pracowników. Kiedyś była też najmniej pożądaną formą przez pracodawców, ale ze względu na aktualną sytuację na rynku pracy, pracodawcy zaczęli się do niej przekonywać. Dając pracownikowi umowę na stałe, przede wszystkim mamy pewność, ze zostanie z nami na dłużej, a co za tym idzie, jest mniejsze prawdopodobieństwo zaistnienia problemów kadrowych w firmie.

Dodatkowo warto zauważyć, że w ostatnich latach umowa na stałe jest też elementem przekonującym pracownika do tego, aby zatrudnił się w danej firmie. Gdy ze względów finansowych pracodawca jeszcze nie może dać pracownikowi wyższej pensji, to poza różnymi benefitami pozapłacowymi, rodzaj oferowanej umowy może być ogromną zaletą tej oferty pracy. Dla wielu pracowników w dzisiejszych czasach nie najważniejsza jest sama wysokość wynagrodzenia. O wiele większą wartość dla nich ma stabilność zatrudnienia, która daje właśnie umowa o pracę czas nieokreślony.

Video

Umowa na stałe wiąże się też z dłuższym okresem wypowiedzenia, dzięki czemu pracodawca nie musi się obawiać, że pracownik odejdzie z dnia na dzień, a on pozostanie bez niezbędnych mocy przerobowych w firmie, zawali terminy realizacji i straci stałych klientów oraz przez tak wiele lat wypracowywaną pozycję na rynku.

Jedną z zalet umowy na czas nieokreślony, z punktu widzenia pracowników, jest to, że mają oni większą szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego. To również przekłada się na to, że pracownik będzie bardziej związany z naszą firmą, bo jeśli posiada tak ważne zobowiązanie finansowe, to na pewno będzie chciał pozostać w pracy, w której ma stabilne zatrudnienie.

Czy umowy na czas nieokreślony to jedyne słuszne rozwiązanie?

Gdyby umowy o pracę na czas nieokreślony miały wyłącznie korzyści dla wszystkich, pewnie z biegiem czasu doszlibyśmy do etapu, że każdy takową by uzyskał. Dawałaby ona poczucie bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Warto jednak zaznaczyć, że ilu ludzi, tyle preferencji i rozwiązań. Rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej elastyczny i dostosowuje się do potrzeb firm, ale także pracowników. Nie każdy może sobie pozwolić na pracę w pełnym wymiarze godzin, np. z uwagi na sytuację rodzinną  albo na życie i pracę w jednym mieście przez kilkanaście lat.

Infografika ze statystykami - popyt na pracę w Polsce

Szczególnie młodzi ludzie chętnie migrują, szukając właściwego miejsca dla siebie, a co za tym idzie, szukają swej lokalizacji w którymś z sektorów zatrudnienia. Umowy na czas określony w tym przypadku mogą okazać się trafniejszym rozwiązaniem, gdyż dana osoba nie wiąże się długotrwale z żadną firmą. Umożliwia to sprawdzenie swoich możliwości w kilku dziedzinach i wybór właściwej drogi zawodowej. Ponadto nie obowiązują nas kilkutygodniowe, a nawet kilkumiesięczne okresy wypowiedzenia, które w przypadku umowy na czas nieokreślony są uzależnione od stażu pracy.

Podsumowując, trudno określić jednoznacznie, czy umowy na czas nieokreślony są lepsze od etatów na czas określony. Z pewnością dają one większe poczucie stabilizacji, a to jest niepodważalnym atutem. Rosnąca popularność bezterminowych umów o pracę ma kilka zalet, jednak bez względu na to, zawsze warto indywidualnie rozważyć, która umowa będzie właściwsza dla nas.

WSZYSTKIE DANE STATYSTYCZNE Z: www.stat.gov.pl 
1. INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W LIPCU 2016 R.
2. INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W LIPCU 2017 R.
3. MONITORING RYNKUPRACY - Kwartalna informacja o rynku pracy II KWARTAŁ 2017R.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

8 komentarzy

Tosemja

Tosemja

Z mojego doświadczenia wynika, że umowa bezterminowa to najlepsza opcja dla pracownika. Daje to poczucie pewności siebie i umożliwia planowanie przyszłości.
Wacek

Wacek

Moim zdaniem umowy na czas nieokreślony to bardzo pozytywna zmiana na rynku pracy. Zapewniają one większą stabilizację i zabezpieczenie socjalne dla pracowników.
Norman

Norman

Z mojego punktu widzenia, umowa bezterminowa jest najlepszym rozwiązaniem. Daje ona poczucie stabilizacji i możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego. Jest to również korzystne dla zdobywania doświadczenia w danej dziedzinie.
Ula

Ula

W mojej opinii umowy na czas nieokreślony są bardzo korzystne dla firm, ponieważ pozwalają na dłuższe utrzymanie dobrych pracowników, którzy stanowią wartość dodaną dla firmy. Ponadto zmniejsza się ryzyko niewłaściwych decyzji w związku ze zatrudnieniem pracownika.
War22

War22

Możesz zawrzeć umowę na czas nieokreślony lub na czas określony oraz na pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin - pytanie tylko kiedy to zaproponują hahahahah :)
Jowita

Jowita

Według mnie poza kosztami liczy się też polityka firmy, jeżeli dba on o pracowników i chce by dany pracownik był zmotywowany i miał dobre warunki pracy to bez problemu inwestuje w niego oraz daje mu pod względem umowy także spoko opcje.
Wojciech

Wojciech

Umowa o pracę na czas nieokreślony coraz bardziej popularna - to najlepsza z umów.
Romuald

Romuald

W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracownik pracuje w pełnym wymiarze dni lub godzin pracy i otrzymuje łączne wynagrodzenie i dodatki przydzielone na to stanowisko.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.