Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1060        SUBSKRYBUJE: 7263
Tematy, które interesują czytelników:  Co wpisać do CV, Prawa pracownika, Delegacja, Freelancer, Spóźnienie do pracy, Znajomość języków obcych, Motywacja, Marketing internetowy, Relokacja pracowników, Praca w IT, Kredyt, Kwestionariusz osobowy

Umowa o pracę na czas nieokreślony coraz bardziej popularna

Umowa o pracę na czas nieokreślony coraz bardziej popularna

W społeczeństwie nie brakuje sporów dotyczących kwestii tego, która umowa o pracę jest korzystniejsza dla pracownika. Znajdziemy wielu zwolenników umów na czas określony, jednak zdecydowanie bardziej pożądanym rodzajem zatrudnienia są umowy na czas nieokreślony. Według najnowszych danych GUS, zatrudnionych w ten sposób jest 9,5 miliona Polaków. Oznacza to, że liczba umów na czas nieokreślony wzrosła o ponad pół miliona w ciągu ostatnich dwóch lat.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest umową bezterminową. Oznacza to, że nie ma ustalonego końcowego terminu trwania stosunku pracy. Można zatem uznać, że jest ona najkorzystniejszą opcją dla pracownika, z uwagi na najdalej idącą ochronę trwałości stosunku pracy. Taka umowa może być oczywiście rozwiązana, jednak wypowiedzenie jej przez pracodawcę musi być uzasadnione. W tym przypadku również okres wypowiedzenia jest znacznie dłuższy, aniżeli w przypadku umowy na czas określony. Daje to pracownikowi czas na znalezienie nowej pracy i ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej.

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w Polsce przybywa umów na czas nieokreślony, a liczba umów terminowych maleje. Dzieje się tak ze względu na stabilizację rynku pracy i poprawę jego kondycji. Ważnym czynnikiem niwelującym terminowość wśród umów o pracę było wprowadzenie regulacji prawnych, w postaci limitów kodeksowych. Mają one na celu uniemożliwienie przeciągania takich umów w nieskończoność i na wiele lat. Po ich przekroczeniu, następuje zmiana zatrudnienia w umowę bezterminową.

Jakie negatywne skutki może przynieść regulacja prawna w kwestii terminowych umów o pracę?

Konsekwencję wprowadzenia zmian stanowi upowszechnienie umowy na czas nieokreślony. Prowadzi to do stabilizacji zatrudnienia, zdobywania większego doświadczenia na zajmowanym stanowisku, a w rezultacie do wykształcania specjalistów w danej dziedzinie. Wydawać by się mogło, że takie rozwiązanie to wyłącznie korzyści dla pracodawców i ogólnie pojętego rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych typów działalności, mogą być stosowane inne rozwiązania, np. większe zainteresowanie umowami cywilnoprawnymi bądź samo zatrudnieniem.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa na czas nieokreślony

Nowe ograniczenia prawne mogą przyczyniać się do spadku popularności umów na czas określony, a to może przeistoczyć się w rozwój zatrudnienia w szarej strefie. Takie rozwiązanie będzie niekorzystne dla gospodarki, ponieważ zmniejsza oficjalne zasoby środków produkcji, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do państwa, a także zwiększa wydatki ponoszone z budżetu państwa na programy socjalne. Z punktu widzenia pracownika zatrudnionego w szarej strefie to również szereg niekorzyści. Oznacza to brak zabezpieczenia socjalnego, ubezpieczenia, nie ma on żadnej gwarancji pracy i płacy.

Czytaj więcej: Umowa o pracę - jakie masz prawa i obowiązki »

Konsekwencje prawne pracy w szarej strefie mogą dotknąć zarówno pracodawców, jaki i samych pracowników. Urząd Skarbowy i ZUS często sprawdza formę zatrudniania pracowników, a za pracę na czarno grozi grzywna za zatajanie źródeł dochodu. Można też otrzymać karę, gdy pracując na czarno pobierało się zasiłek z urzędu pracy.

Wydaje się jednak, że w związku z poprawą kondycji rynku pracy w Polsce, coraz mniej osób decyduje się na pracę w szarej strefie. Według danych GUS, statystyki zatrudnienia „na czarno” drastycznie spadły, co przekłada się pozytywnie na funkcjonowanie polskiej gospodarki.

Czy umowy na czas nieokreślony są równie korzystne dla pracodawców i pracowników?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest obwarowana ramami Kodeksu Pracy. W tym przypadku pracownik podejmujący etat zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie określonym przez umowę. Zatrudniający ma obowiązek odprowadzać składkę ZUS oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że dopełnienie wszelkich obowiązków nie narazi firmy na ewentualne kary, które mogłyby doprowadzić do jej bankructwa, tak jak mogłoby to nastąpić w przypadku zatrudniania pracowników „na czarno”.

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony często zajmuje dane stanowisko przez kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Czyni go to dobrze wykształconym w danej dziedzinie. Staje się specjalistą, a to stanowi niepodważalną wartość dla danej firmy i pracodawcy. Bezterminowe umowy o pracę mają niebywałą zaletę, która nie jest powszechna w umowach na czas określony - pracownik staje się lojalny swojemu pracodawcy. W konsekwencji czasu dochodzi do utożsamiania się etatowca z firmą, a to stanowi jeden z podstawowych elementów kształtowania wizerunku marki i drogi do sukcesu. Dobrze wykwalifikowani pracownicy, pozostający w danej firmie przez kilka lat, świadczą o dobrym imieniu firmy, co staje się widoczne dla klientów i korzystnie wpływa na jej odbiór.

Z punktu widzenia pracownika, umowa na czas nieokreślony może być znacznie bardziej korzystna, aniżeli świadczenie pracy na czarno, na podstawie umowy na czas określony, czy umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło. Dla większości osób umowa bezterminowa ma dużą wartość. Jest szczególnie korzystna dla osób młodych, które rozpoczynają życie rodzinne i pragną np. uzyskać kredyt mieszkaniowy. Bezterminowość umowy o pracę w wielu przypadkach jest jedynym sposobem uzyskania zdolności kredytowej.

Abstrahując jednak od kredytów, dla większości osób, które pragną podjąć pracę w kraju, najlepszym rozwiązaniem może okazać się uzyskanie umowy na czas nieokreślony. Gwarantuje to poczucie stabilizacji, gdyż występują dłuższe okresy wypowiedzenia umowy, a ponadto pracodawca musi nam je solidnie uzasadnić. Umowa o pracę daje pewność otrzymywania regularnej płacy, która nie będzie mniejsza aniżeli najniższa stawka krajowa. Ubezpieczenie zdrowotne, składki ZUS, płatny urlop i atrakcyjny pakiet socjalny dla stałych pracowników  to główne zalety tego typu umów.

Czy umowy na czas nieokreślony to jedyne słuszne rozwiązanie?

Gdyby umowy o pracę na czas nieokreślony miały wyłącznie korzyści dla wszystkich, pewnie z biegiem czasu doszlibyśmy do etapu, że każdy takową by uzyskał. Dawałaby ona poczucie bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Warto jednak zaznaczyć, że ilu ludzi, tyle preferencji i rozwiązań. Rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej elastyczny i dostosowuje się do potrzeb firm, ale także pracowników. Nie każdy może sobie pozwolić na pracę w pełnym wymiarze godzin, np. z uwagi na sytuację rodzinną  albo na życie i pracę w jednym mieście przez kilkanaście lat.

Szczególnie młodzi ludzie chętnie migrują, szukając właściwego miejsca dla siebie, a co za tym idzie szukają swej lokalizacji w którymś z sektorów zatrudnienia. Umowy na czas określony w tym przypadku mogą okazać się trafniejszym rozwiązaniem, gdyż dana osoba nie wiąże się długotrwale z żadną firmą. Umożliwia to sprawdzenie swoich możliwości w kilku dziedzinach i wybór właściwej drogi zawodowej. Ponadto nie obowiązują nas kilkutygodniowe, a nawet kilkumiesięczne okresy wypowiedzenia, które w przypadku umowy na czas nieokreślony są uzależnione od stażu pracy.

Podsumowując, trudno określić jednoznacznie, czy umowy na czas nieokreślony są lepsze od etatów na czas określony. Z pewnością dają one większe poczucie stabilizacji, a to jest niepodważalnym atutem. Rosnąca popularność bezterminowych umów o pracę ma kilka zalet, jednak bez względu na to, zawsze warto indywidualnie rozważyć, która umowa będzie właściwsza dla nas.

WSZYSTKIE DANE STATYSTYCZNE Z: www.stat.gov.pl 
1. INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W LIPCU 2016 R.
2. INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W LIPCU 2017 R.
3. MONITORING RYNKUPRACY - Kwartalna informacja o rynku pracy II KWARTAŁ 2017R.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.