Urlop na żądanie

Urlop na żądanie nie zawsze możliwy

25 maja 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

11 komentarzy
Urlop na żądanie nie zawsze możliwy
Z urlopu na żądanie nie może skorzystać każda osoba pracująca zawodowo – prawo do takiego przywileju mają wyłącznie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. To jednak nie rozwiązuje wszystkich pojawiających się wątpliwości. Te mają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Trzeba pamiętać, że skorzystanie z urlopu na żądanie przez osobę zatrudnioną może być dla przedsiębiorcy sporym kłopotem z uwagi na konieczność zmodyfikowania obowiązków pozostałym pracownikom. Z tego względu każdy pracownik powinien poznać przepisy regulujące korzystanie z urlopu na żądanie.


Do ilu dni urlopu na żądanie masz prawo?

Pracując na podstawie umowy o pracę, masz prawo do 4 dni urlopu. Tak stanowi art. 1672 Kodeksu pracy. Prawo do urlopu na żądanie nabywasz z momentem uzyskania urlopu wypoczynkowego, czyli już po pierwszym miesiącu zatrudnienia. Nie jest to przypadek, bo urlop na żądanie faktycznie nie jest dodatkowym urlopem, z którego możesz korzystać – to pula dni wyodrębniona z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie skorzystasz z urlopu na żądanie, to przekształci się on w dni urlopu wypoczynkowego, które będzie musiał wykorzystać do września.

To, w jaki sposób rozdysponujesz przysługujący ci urlop na żądanie, zależy wyłącznie od ciebie. Możesz wykorzystać ten urlop, wnioskując o 4 dni wolnego dzień po dniu, możesz również korzystać z dni pojedynczo wówczas, gdy masz taką potrzebę.

Video

Szukasz pracy?

Prosta praca na produkcji od zaraz!

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Tychy
Dodana
Dodana

Automatyk wydziałowy

Hutchinson

  • Żywiec
Dodana
Dodana

Jak prawidłowo zawnioskować o udzielenie urlopu na żądanie?

Chcesz skorzystać z urlopu na żądanie? Masz takie prawo, ale nie możesz zapomnieć o poinformowaniu o tym pracodawcy. Trzymając się zapisów znajdujących się w Kodeksie pracy, powinieneś zgłosić swojemu przełożonemu chęć skorzystania z dnia wolnego najpóźniej przed rozpoczęciem pracy.

W jakiej formie zgłosić żądanie udzielenia dnia wolnego? Dopuszcza się wiele możliwości. Najrzadziej pracownicy korzystają z tradycyjnej formy, czyli składania wniosku na piśmie w siedzibie lub oddziale firmy. To bowiem wiąże się z koniecznością dotarcia do zakładu pracy. Zdecydowanie częściej zatrudnieni decydują się wysłać pracodawcy SMS-a lub informują go o nieobecności telefonicznie. W niektórych firmach przyjęło się również wnioskowanie o dzień urlopu na żądanie przez pocztę elektroniczną.

Urlop na żądanie

Sytuacja „nagła  i nieprzewidziana” to furtka dla pracodawcy

O urlop na żądanie pracownik powinien wystąpić wówczas, gdy nie ma możliwości przybyć do zakładu pracy z uwagi na nagłe zdarzenie, którego nie był w stanie przewidzieć. Taki zapis znajdujący się w Kodeksie pracy to furtka dla pracodawców.

Załóżmy, że pracodawca zatrudnia dwóch pracowników, którzy pomagają mu prowadzić sklep. Ustalając zmiany pracy pracowników, wskazuje on, że pracownik X będzie pracował w piątek na popołudniową zmianę. Jeżeli pracownikowi X tego dnia zachoruje dziecko lub zepsuje się samochód, to zasadniczo pracodawca musi uwzględnić jego wniosek o udzielenie dnia urlopu na żądanie. Inaczej jednak sytuacja prezentuje się wówczas, gdy zatrudniony od dłuższego czasu wiedział, że tego dnia będzie potrzebował wolnego – odmowa będzie musiała zostać uznana przez pracownika.

Z powyższego przykładu wynika, że podanie pracownika o przyznanie mu dnia urlopu na żądanie nie zawsze musi zostać rozpatrzone pozytywnie.

Czy w ogóle możliwe jest nieudzielenie pracownikowi takiego urlopu?

Urlop na żądanie - czy można odmówić jego wykorzystania pracownikowi? Wielu pracowników zastanawia się nad tym, czy nieudzielenie urlopu na żądanie przez pracodawcę jest możliwe. Warto wiedzieć, że aby pracownik mógł wykorzystać swój urlop, musi otrzymać zgodę od pracodawcy.

To Cię powinno też zainteresować: Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi zgody na urlop na żądanie? Wtedy, gdy występują szczególne okoliczności, zaś obecność pracownika w miejscu pracy jest niezbędna dla zachowania ciągłości produkcji i jest istotna dla ochrony interesów przedsiębiorstwa.

Jak skorzystać z urlopu na żadanie

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie - zasady

Pracodawcy chcący odmówić pracownikowi urlopu na żądanie mogą powołać się na artykuł 102 Kodeksu pracy, który mówi o dobru zakładu, co jest przesłanką do braku zgody na pójście przez pracownika na ten typ urlopu.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie - czy szef może odmówić?

Jednocześnie w przypadku, gdy odmowa udzielenia urlopu na żądanie nie została przez pracodawcę w sposób odpowiedni uzasadniona, może on wówczas otrzymać karę grzywny.

Czy zawsze możemy skorzystać z tego uprawnienia?

Czy zawsze można skorzystać z przysługującego nam uprawnienia, jakim jest urlop na żądanie? Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, skorzystanie z urlopu na żądanie nie zawsze jest możliwe. Pracodawca ma prawo do odmówienia przyznania zatrudnionemu urlopu na żądanie, gdy jest to uzasadnione względami logistycznymi lub organizacyjnymi. Ponadto pracownik, który chce skorzystać z tej formy urlopu, powinien poinformować o tym pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jeżeli o tym zapomni, pracodawca ma prawo do odmówienia wydania zgody na urlop.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie. Czego jeszcze o nim nie wiesz?

W aktach prawnych nie wskazano, do której godziny powinien być zawiadomiony pracodawca. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 roku wskazuje, że należy to uczynić najpóźniej w chwili, gdy miała rozpocząć się praca zgodnie z grafikiem pracownika. Dla przykładu: gdy pracownik miał rozpoczynać pracę o godzinie 6.00, to wtedy do tej godziny powinien przekazać informację o chęci wykorzystanie urlopu na żądanie swojemu pracodawcy.

Czy Pracodawca ma prawo nam odmówić?

Tak. Podstawowa zasada polega na tym, że obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu na żądanie, jednak istnieją od niej określone wyjątki. Pracodawca ma pełne prawo do odmówienia przyznania urlopu na żądanie w określonych okolicznościach. Odmowa urlopu na żądanie została w Kodeksie pracy bardzo dokładnie sprecyzowana.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie. Komu pracodawca może odmówić?

Kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Wtedy, gdy obecność pracownika w miejscu pracy jest ważna z punktu widzenia interesu firmy. Przykładowo: może to być zbliżający się termin oddania dużego zlecenia kontrahentowi, okres wakacyjny wiążący się z mniejszą niż zwykle obecnością pracowników czy jakakolwiek sytuacja kryzysowa.

Jakich warunków musimy dopełnić aby móc skorzystać z urlopu na żądanie?

Istnieją określone warunki, które muszą zostać spełnione, aby otrzymać urlop na żądanie. Mianowicie:

  1. Pracownik musi otrzymać zgodę od pracodawcy na skorzystanie z dnia urlopu na żądanie. Brak informacji dla pracodawcy może zostać uznany jako porzucenie miejsca pracy.
  2. Pracodawca musi zostać poinformowany o chęci skorzystania z urlopu na żądanie w sposób skuteczny - telefonicznie, SMS-owo, mailowo lub na żywo podczas rozmowy w cztery oczy.
  3. Urlop na żądanie przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, zatem nie przysługuje zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie - zasady

Czy wniosek u urlop na żądanie może mieć formę ustną, czy musi być wyłącznie w formie pisemnej?

Wniosek o urlop na żądanie może mieć dowolną formę - zarówno ustną jak i pisemną. Najważniejsze jest to, aby informacja o chęci skorzystania z urlopu na żądanie została przekazana pracodawcy w sposób "skuteczny".

To Cię powinno też zainteresować: 4 dni urlopu na żądanie od razu

To może Cię również zainteresować

Urlop na żądanie ile dni

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest urlop na żądanie i komu przysługuje?

Urlop na żądanie to dodatkowe 4 dni wolne w roku kalendarzowym, które przysługują wyłącznie pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę.

Jak skorzystać z urlopu na żądanie?

Aby skorzystać z dnia urlopu na żądanie, należy poinformować o chęci jego wykorzystania swojego pracodawcę. Co ważne, informacja o wykorzystaniu urlopu na żądanie musi być przekazana pracodawcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Tak. Brak urlopu na żądanie może być uzasadniony, gdy występują określone okoliczności, np. obecność pracownika jest niezbędna dla zachowania ciągłości produkcji i jest istotna dla ochrony interesów przedsiębiorstwa.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

Hardy

Hardy

Ponieważ szukam pracy, bardzo ważne jest dla mnie, aby znać swoje prawa jako pracownika. Dzięki temu artykułowi wiem, że jeśli uzyskam pracę, to będę mieć prawo do 4 dni urlopu na żądanie.
Edi_dm

Edi_dm

Artykuł nie dotyczy mnie bezpośrednio, ale uważam, że wiedza na temat regulacji dotyczących urlopu na żądanie może przydać się w przyszłości, gdy znajdę pracę.
Travelissimo

Travelissimo

Wykorzystywanie urlopu na żądanie może być dobrym rozwiązaniem dla pracowników potrzebujących dnia wolnego w nagłych przypadkach. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze możemy z niego skorzystać i należy poinformować pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
MAgda

MAgda

Artykuł przypomina o regulacjach dotyczących urlopu na żądanie. Ważne jest, aby pamiętać, że nie zawsze możemy z niego skorzystać i żeby zgłosić swoje żądanie odpoczynku odpowiednio wcześniej.
Luna

Luna

Najważniejsze są zasady odmowy, wtedy pozostaje urlop bezpłatny. Często przecież sytuacje życiowe są bardzo różne i nie ma innego wyjścia.
Klara

Klara

Szkoda, że taki urlop na żądanie przysługuje tylko pracownikom, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę. Fajnie, że w ogóle taki urlop można uzyskać. Wprawdzie to tylko 4 dni w roku kalendarzowym, ale różne są sytuacje w życiu nagle, że do pracy nie można przybyć.
Anna Targosz

Anna Targosz

Jeśli jest sytuacja nagła, nieprzewidywana i ma się jeszcze niewykorzystane wszystkie dni urlopu wypoczynkowego - to można skorzystać z 4 dni urlopu na żądanie. Dokładnie to reguluje Kodek Pracy (art. 1672). Ja z takich 4 dni skorzystałam, bo w roku kalendarzowym takie 4 dni można wykorzystać. Miałem potem 4 dni mniej urlopu wypoczynkowego.
Buli

Buli

Wynagrodzenie z tytułu urlopu wypoczynkowego jest wypłacane z góry według normalnej stawki tak samo jest w przypadku innych urlopów jak taki wspomniany na żądanie.
Adaś

Adaś

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z polityką dotyczącą nieobecności w firmie. Powinieneś mieć również dobrze wyćwiczone wyjaśnienie. Różne sa jednak sytuacje.
Nina Talik

Nina Talik

Można negocjować z szefostwem. Są przecież sytuacje ludzkie, z którymi się nie dyskutuje tylko musi być dobra wola przełożonego a nie zawsze tak wszędzie z tym bywa.
Jari

Jari

Ja zawsze dzwonię do szefa i mowie jaka jest sytuacja, dobry gość z niego więc rozumie sprawę, a że nie olewam pracy na co dzień i jest dobra relacja to wszystko przebiega bez problemu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka