Pracodawca - prawa i obowiązki

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych: uprawnienia i przywileje

10 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

3 komentarze
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych: uprawnienia i przywileje
Dowiedz się, dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych to strategiczny krok. Poznaj plusy, uprawnienia i przywileje pracowników niepełnosprawnych. Sprawdź!

Zmiany w prawie są wynikiem konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego. Poszczególne punktu projekty przygotowanej ustawy zostały zatem dostosowane do zaleceń znajdujących się w rozporządzeniu Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wprowadzone rozwiązania mają nie tylko pomóc niepełnosprawnym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy, lecz przede wszystkim zachęcić pracodawców do ich zatrudniania. Wśród najważniejszych zmian wskazać należy na rozszerzenie grona osób niepełnosprawnych, dzięki zatrudnieniu których pracodawca może liczyć na dofinansowanie.

Pojęcie i stopnie niepełnosprawności

Warto zrozumieć pojęcie niepełnosprawności oraz stopnie jej nasilenia. Niepełnosprawność to stan, w którym osoba ma trwałe trudności w wykonywaniu codziennych czynności z powodu fizycznych, umysłowych, sensorycznych czy psychicznych ograniczeń.

Stopnie niepełnosprawności są określane na podstawie przepisów prawa. W Polsce wyróżnia się cztery stopnie niepełnosprawności: umiarkowany, znaczny, poważny oraz głęboki. Każdy stopień określa zakres i rodzaj ograniczeń, jakie osoba doświadcza w codziennym życiu.

Ważne jest, aby pracodawcy byli świadomi różnorodności stopni niepełnosprawności i dostosowywali warunki pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracowników. Wspierając osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, firma może skorzystać zarówno z ich umiejętności, jak i zwiększyć zróżnicowanie w zespole.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Odkryj korzyści, obowiązki i wsparcie, jakie niesie zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami.

Plusy zatrudniania osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy?

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
  • 24-25 zł / h
Dodana

Asystent biurowy

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

  • Bielsko-Biała
Dodana

Asystent Projektanta drogowego

ROBIMART Sp. z o.o.

  • Pruszków
Dodana
Dodana

Inżynier ds. Inwestycji Budowlanych

Dijo Baking Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych to nie tylko spełnienie obowiązku społecznego, ale także strategiczny krok dla każdego pracodawcy. Plusy płynące z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami są liczne i wpływają korzystnie na pracę i atmosferę w firmie.

Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników pozwala na tworzenie różnorodności w zespole. Różnorodność ta wprowadza świeże perspektywy, innowacyjność i kreatywność do pracy. Osoby z niepełnosprawnościami przynoszą ze sobą unikalne umiejętności i doświadczenia, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy.

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy. Pracodawcy, którzy aktywnie wspierają osoby z niepełnosprawnościami, budują reputację jako pracodawcy troszczący się o społeczność i otwartych na różnorodność. To może przyciągnąć nowych klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Uprawnienia i przywileje pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcy zobowiązani są do respektowania uprawnień i przywilejów pracowników niepełnosprawnych, aby zapewnić im równe szanse w miejscu pracy. Oznacza to, że niepełnosprawni pracownicy mają prawo do dostosowanych warunków pracy, które uwzględniają ich indywidualne potrzeby.

Zgodnie z przepisami, pracodawcy mają obowiązek dostosować stanowiska pracy, zapewnić odpowiednie narzędzia oraz środowisko pracy, które umożliwi pracownikom niepełnosprawnym wykonywanie swoich obowiązków. To może obejmować m.in. dostosowanie mebli, zapewnienie asystentów osobistych czy technologii wspomagających.

Ponadto, niepełnosprawni pracownicy mają prawo do korzystania z programów rehabilitacji zawodowej i społecznej, które wspierają ich rozwój zawodowy. Te programy mogą obejmować kursy doskonalące umiejętności, szkolenia branżowe czy wsparcie w zakresie samodzielności w miejscu pracy.

Pracodawcy mogą także ubiegać się o dotacje z urzędu pracy na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Takie wsparcie finansowe może pomóc w pokryciu kosztów dostosowania stanowisk pracy oraz innych inicjatyw mających na celu integrację osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Dotychczas pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego mógł liczyć na dofinansowanie, ale to przyznawane było tylko po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, osoba niepełnosprawna musiała być skierowana do pracy przez powiatowy urząd pracy, jeżeli pracodawca chciał uzyskać zwrot kosztów np. adaptacji poszczególnych pomieszczeń zakładu pracy. Aktualnie przepis ten już nie obowiązuje.

Zgodnie z nowelizacją zwrot dodatkowych kosztów obejmuje wszystkich osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie pracy. Do tej pory pracodawca mógł także otrzymać pieniądze tylko na tych pracowników, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.
W dalszym ciągu obowiązuje jednak konieczność zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez określony czas, tj. min. 36 miesięcy.

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych może starać się o dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia osób, które zostały dopiero przyjęte do pracy. Obecnie znacznie łatwiej uzyskać dofinansowanie, gdyż ustawodawca zniósł wymóg wykazania wzrostu netto zatrudnienia niepełnosprawnych. W praktyce oznacza to, że podmiot zatrudniający musi wykazać jedynie, że w prowadzonym przez niego zakładzie pracy wzrósł wskaźnik netto zatrudnienia ogółem.

Pieniądze na szkolenie

Dodatkowa pula pieniędzy przeznaczona została na szkolenia osób, które pomagają pracownikom niepełnosprawnym w miejscu pracy. Dotyczy to np. pomocy w zakresie wykonywania części czynności na stanowisku pracy. Wcześniej pracodawcy mieli możliwość wnioskować wyłącznie o zwrot kosztów obejmujących ich zatrudnienie. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie limitu. Zwrot obejmuje 100% poniesionych wydatków, przy czym jednak kwota ta nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Mniejsza refundacja za szkolenie niepełnosprawnego

Dotychczas pracodawcy mogli starać się o refundację kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego, a górnym pułapem było 80% poniesionych wydatków na jedną osobę. Rozporządzenie zmieniło ten pułap. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może starać się o refundację kosztów szkolenia do 70% poniesionych wydatków.

Przywileje dla zakładów pracy chronionej

Najwięcej zmian w kwestii dofinansowania (o jakie mogą wystąpić pracodawcy) dotyczy tych, którzy prowadzą zakład pracy chronionej. Dotychczas mogli oni pozyskiwać fundusze na budowę lub rozbudowę firmy. Nowe przepisy umożliwiają im staranie się o dofinansowanie przebudowy lub modernizacji poszczególnych pomieszczeń w zakładzie pracy. To duża różnica, dzięki której zakład pracy może być jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

Plusy zatrudniania osób niepełnosprawnych Uprawnienia i przywileje osób niepełnosprawnych Dotacje i wsparcie Obowiązki pracodawcy
Zwiększenie różnorodności zespołu i perspektyw Prawo do adaptacji stanowiska pracy Dotacje z urzędu pracy na dostosowanie miejsca pracy Zapewnienie dostępu do rehabilitacji zawodowej
Wzbogacenie kreatywności i innowacyjności Ułatwienia w korzystaniu z urlopów zdrowotnych Wsparcie finansowe na szkolenia pracowników niepełnosprawnych Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
Zwiększenie lojalności i zaangażowania pracowników Priorytet w zatrudnianiu na stanowiska chronione Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia Zapewnienie dostępu do rehabilitacji społecznej
Zwiększenie pozytywnego wizerunku firmy Ochrona przed dyskryminacją w miejscu pracy Wsparcie w tworzeniu stanowisk pracy dostosowanych do potrzeb Ułatwienia w dostępie do stanowisk pracy

Podsumowanie

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych to nie tylko spełnienie obowiązku społecznego, ale także strategiczny krok dla każdego pracodawcy. Plusy płynące z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami są liczne i wpływają korzystnie na pracę i atmosferę w firmie.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec osób niepełnosprawnych?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pracy, w tym dostosowanie stanowiska oraz zrealizować obowiązkowe wymogi dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych.

Czy osoba z niepełnosprawnością ma jakieś przywileje w pracy?

Tak, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pewnych przywilejów, takich jak dodatkowe dni wolne, skrócone godziny pracy czy możliwość korzystania z rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jakie wsparcie finansowe może otrzymać pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne?

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń, kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych oraz do modernizacji zakładu pracy w celu dostosowania go do potrzeb niepełnosprawnych pracowników.

Jakie stanowiska pracy mogą być odpowiednie dla osób niepełnosprawnych?

W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, osoby te mogą pracować na różnych stanowiskach, takich jak obsługa klienta, administracja, praca zdalna, a także stanowiska dostosowane do ich umiejętności.

Czy istnieje wsparcie finansowe ze strony urzędu pracy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne?

Tak, urzędy pracy oferują różnego rodzaju dotacje i wsparcie finansowe dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, w celu ułatwienia dostosowania miejsca pracy i stworzenia odpowiednich warunków.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

3 komentarze

niepełnosprawny DA

niepełnosprawny DA

Zatrudnianie niepełnosprawnych - to się opłaca! Na pewno pracodawca na tym nie traci. Z kolei taki pracownik czuje się dowartościowanym pracownikiem.
Zeon

Zeon

Bardzo dobrze, że są zatrudniani w zakładach pracownicy niepełnosprawni. To korzyść dla nich jak i dla pracodawcy.
Irena

Irena

Wielokrotnie sprawdziłem, że się to opłaca. Korzyści są zarówno dla firmy jak i takich pracowników. Jeżeli poznacie takie zasady to także podejdziecie do tego normalnie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka