Urlop wypoczynkowy

Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?

8 lutego 2024

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

8 komentarzy
Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?
Każdy pracownik, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Osoby zatrudnione, które legitymują się określonym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy. Ile dokładnie?

Pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy przepracowali rok od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności, mają prawo do dodatkowego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest płatny na takich samych warunkach jak standardowy urlop wypoczynkowy przewidziany przez kodeks pracy.

Jeśli taki dodatkowy urlop nie zostanie wykorzystany przed zakończeniem zatrudnienia, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zasady korzystania z tego urlopu są identyczne, jak w przypadku zwykłego urlopu wypoczynkowego.

Kto i o ile dni dłużej odpoczywa?

Pracownicy z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością mają prawo do 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego rocznie, oprócz standardowego urlopu, który wynosi 20 lub 26 dni.

Ten dodatkowy urlop nie jest dostępny, jeśli zatrudniony ma więcej niż 26 dni urlopu rocznie lub ma prawo do dodatkowego urlopu na innych zasadach niż te określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeśli inne przepisy przewidują mniej niż 10 dni wolnego, pracownik może skorzystać z pełnych 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie kwalifikują się do tego dodatkowego urlopu.

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu?

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu roku liczonego od dnia po wydaniu stosownego orzeczenia. W kolejnych latach nabywa on prawo do urlopu „z góry”, z datą początkową 1 stycznia.

Pracownik z niepełnosprawnością nie musi składać wniosku o przyznanie mu dodatkowego urlopu – to w interesie pracodawcy jest właściwe policzenie dni wolnych przysługujących zatrudnionemu.

Video

Szukasz pracy?

Asystent / Asystentka ds. Marketingu

Reventon Group Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Zbiór papryki w szklarni

GRUPA CONTRAIN

  • 8 000-11 000 zł / mc
  • Holandia
Dodana

Mechanik/Konserwator wózków widłowych

ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Prace przy pielęgnacji pomidorów

GRUPA CONTRAIN

  • 8 000-11 000 zł / mc
  • Holandia
Dodana

Praca w szklarni przy zbiorach

GRUPA CONTRAIN

  • 8 000-11 000 zł / mc
  • Holandia
Dodana

O czym należy pamiętać przy udzielaniu urlopu osobie z niepełnosprawnością?

Pracownik z niepełnosprawnością, który został zaliczony do umiarkowanego lub też znacznego stopnia niepełnosprawności, nie musi występować do pracodawcy o przyznanie mu dodatkowego urlopu. Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. akt II PK 339/04. To w interesie pracodawcy pozostaje właściwe policzenie dni wolnych, które przysługują zatrudnionemu. Nabycie uprawnień zwiększać będzie wymiar urlopu wypoczynkowego odpowiednio z 20 do 30 dni lub też z 26 do 36 dni.

O czym powinien jeszcze pamiętać pracodawca, który zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Zobacz: Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego.

Na czym polega skorzystanie z urlopu przez osobę z niepełnosprawnością?

Korzystanie z urlopu przez pracowników niepełnosprawnych odbywa się na tych samych zasadach, co w przypadku pełnosprawnych. Zatrudniony musi złożyć wniosek, w którym wskaże, w jakich terminach chce wykorzystać przysługujące mu dni wolne.

Pracodawca zgodzić się na urlop pracownika lub odmówić i zaproponować wolne w innym terminie. Warto też pamiętać, że zwłaszcza w średnich i dużych przedsiębiorstwach podmiot zatrudniający może wprowadzić konieczność wypełniania planu urlopowego. Wówczas także pracownik z niepełnosprawnością jest zobowiązany korzystać z urlopu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Co z urlopem osoby z niepełnosprawnością, gdy ustaje stosunek pracy?

Pracodawcę obowiązuje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Gdy przepisy tej ustawy nie regulują danej kwestii, należy odwołać się do ogólnych zasad kodeksu pracy. To oznacza, że w momencie rozwiązania umowy, pracodawca musi przestrzegać zasady proporcjonalności w zakresie urlopu wypoczynkowego. Czym ona jest?

Zasada proporcjonalności oznacza, że pracownik niepełnosprawny ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do czasu przepracowanego w danym roku kalendarzowym.

Na przykład, jeśli pracownik przepracował tylko część roku, a zakończenie stosunku pracy następuje przed wykorzystaniem przysługującego mu urlopu, ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za dni urlopu, które nie zostały wykorzystane.

Proporcjonalność urlopu wypoczynkowego jest zatem mechanizmem, który zapewnia sprawiedliwe traktowanie pracowników w sytuacji zakończenia zatrudnienia, umożliwiając im otrzymanie rekompensaty za niewykorzystane świadczenia urlopowe. Jest to szczególnie ważne w kontekście ochrony praw pracowniczych osób niepełnosprawnych, dla których dodatkowe dni urlopu są formą wsparcia w związku z ich stanem zdrowotnym.

Jak wyliczyć urlop osoby z niepełnosprawnością?

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, że pracownik z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną nie może być zatrudniony zarówno w porze nocnej, jak i godzinach nadliczbowych. Wyliczenie wymiaru urlopu pracownika z niepełnosprawnością powinno być stosunkowo łatwe, gdyż jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie

Praca z osobami niepełnosprawnymi wymaga od pracodawców szczególnej uwagi i empatii. Dzięki dodatkowym dniom urlopu pracownicy ci mogą czerpać radość i regenerować siły, co przekłada się na ich zadowolenie i efektywność w pracy. Pamiętajmy, że każde działanie na rzecz lepszego dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami buduje pozytywną atmosferę i świadczy o szacunku do wszystkich pracowników. W końcu, w zrównoważonym świecie pracy, empatia i wsparcie są kluczem do sukcesu.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

8 komentarzy

Wiktor

Wiktor

To ciekawe zagadnienie. Nie wiedziałem, ale oczywiście zmiany w tym zakresie są oczywiste.
Majkel

Majkel

Zawsze to coś 36 dnie jednak chyba każdy nie chce być niepełnosprawnym by zyskać 10 dni. Dobrze jednak, że są jakieś ulgi dla osób tego typu. Inaczej było by to niesprawiedliwe.
pracownik

pracownik

Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego. Zainteresował mnie ten temat, bo w naszym zakładzie zatrudnieni są pracownicy niepełnosprawni
Bożena F

Bożena F

Bardzo przydatny artykuł. Teraz dopiero wiem wszystko, co pragnęłam wiedzieć.
Zofia Wilska

Zofia Wilska

Zasady trzeba poznać. Urlop dla pracowników niepełnosprawnych musi być jasny i czytelny więc pracodawca musi odpowiednio go regulować by był zgodny z prawem.
Lila

Lila

Dobrze wiedzieć na co może liczyć taki pracownik. Ochrona jego stanowiska pracy i wytyczne muszą się różnić. To także przewiduje kodeks pracy i jest to bardzo dobra opcja.
Hołowczyzna

Hołowczyzna

To zawsze mnie ciekawiło pod względem stażu pracy po danej szkole. Niby nabywa się te dni ale chyba w pierwszej pracy i tak to nie jest tak, że po 2 miesiącach mogę wybrać całość?
Alina

Alina

Wiele firm szuka ludzi z małą niepełnosprawnością. Takiej osoby nikt nawet z zewnątrz nie będzie podejrzewał o to. Dobrze jednak że zasady urlopu są jasne i sprecyzowane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.