!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urlop wypoczynkowy

Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

8 komentarzy

Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?
Każdy pracownik, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Osoby zatrudnione, które legitymują się określonym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy. Ile dokładnie?


Podobnie, jak każdy zatrudniony, tak i pracownicy niepełnosprawni nabywają prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego. W ich przypadku jednak podmiot zatrudniający musi także sięgnąć do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Za każdym razem prawo do dodatkowego urlopu osoba uprawniona nabywa po przepracowaniu jednego roku po tym dniu, w którym zaliczono ją do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Kto i ile dni dłużej odpoczywa?

Zgodnie z art. 19 przywołanej wyżej ustawy, ?osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym?. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której niepełnosprawny pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub też do innego urlopu dodatkowego nabytego na podstawie odrębnych przepisów.

Jak nabywa prawo do urlopu osoba niepełnosprawna?

Z punktu widzenia pracownika niepełnosprawnego istotne jest, że prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa on z dołu, czyli po przepracowaniu określonego okresu czasu, który liczony jest od dnia następnego, w którym wydane zostało stosowne orzeczenie. W kolejnych latach osoba taka nabywać będzie prawo do urlopu z góry i to na poczet zatrudnienia w nowym roku. Inaczej mówiąc, datą początkową będzie tutaj 1 stycznia następnego roku.

O czym pamiętać?

Pracownik niepełnosprawny, który został zaliczony do umiarkowanego lub też znacznego stopnia niepełnosprawności nie musi występować do pracodawcy o przyznanie mu dodatkowego urlopu. Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. akt II PK 339/04. Wobec powyższego, to w interesie pracodawcy pozostaje właściwe policzenie dni wolnych, które przysługują zatrudnionemu. Nabycie uprawnień zwiększać będzie wymiar urlopu wypoczynkowego odpowiednio z 20 do 30 dni lub też z 26 do 36 dni.

O czym powinien jeszcze pamiętać pracodawca, który zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Zobacz: Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego.

Zasady ogólne

Korzystanie z urlopu przez pracowników niepełnosprawnych odbywa się jednak na tych samych zasadach, co przez resztę zatrudnionych. Zatrudniony musi złożyć wniosek, w którym wskaże, w jakich terminach chce wykorzystać przysługujące mu dni wolne. Dodatkowo pracodawca musi przychylić się do wniosku pracownika (wyrazić zgodę). Warto też pamiętać, że zwłaszcza w średnich i dużych przedsiębiorstwach podmiot zatrudniający może wprowadzić konieczność wypełniania planu urlopowego. Wówczas też pracownik niepełnosprawny jest zobowiązany korzystać z urlopu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Co, gdy ustaje stosunek pracy?

Pracodawca nie może też zapomnieć o konieczności dopełnienia swoich obowiązków wówczas, gdy rozwiązuje umowę z pracownikiem niepełnosprawnym. Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwestie nieuregulowane jej przepisami należy rozstrzygać zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W związku z powyższym, pracodawca jest zobowiązany zastosować tak zwaną zasadę proporcjonalności urlopu wypoczynkowego. Inaczej mówiąc, musi się odwołać do art. 155? Kodeksu pracy.

Pracownik niepełnosprawny ma swoje prawa

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, że pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony zarówno w porze nocnej, jak i godzinach nadliczbowych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że wyliczenie wymiaru urlopu pracownika niepełnosprawnego powinno być stosunkowo łatwe, gdyż jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Podziel się

8 komentarzy

Wiktor

Wiktor

To ciekawe zagadnienie. Nie wiedziałem, ale oczywiście zmiany w tym zakresie są oczywiste.
Majkel

Majkel

Zawsze to coś 36 dnie jednak chyba każdy nie chce być niepełnosprawnym by zyskać 10 dni. Dobrze jednak, że są jakieś ulgi dla osób tego typu. Inaczej było by to niesprawiedliwe.
pracownik

pracownik

Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego. Zainteresował mnie ten temat, bo w naszym zakładzie zatrudnieni są pracownicy niepełnosprawni
Bożena F

Bożena F

Bardzo przydatny artykuł. Teraz dopiero wiem wszystko, co pragnęłam wiedzieć.
Zofia Wilska

Zofia Wilska

Zasady trzeba poznać. Urlop dla pracowników niepełnosprawnych musi być jasny i czytelny więc pracodawca musi odpowiednio go regulować by był zgodny z prawem.
Lila

Lila

Dobrze wiedzieć na co może liczyć taki pracownik. Ochrona jego stanowiska pracy i wytyczne muszą się różnić. To także przewiduje kodeks pracy i jest to bardzo dobra opcja.
Hołowczyzna

Hołowczyzna

To zawsze mnie ciekawiło pod względem stażu pracy po danej szkole. Niby nabywa się te dni ale chyba w pierwszej pracy i tak to nie jest tak, że po 2 miesiącach mogę wybrać całość?
Alina

Alina

Wiele firm szuka ludzi z małą niepełnosprawnością. Takiej osoby nikt nawet z zewnątrz nie będzie podejrzewał o to. Dobrze jednak że zasady urlopu są jasne i sprecyzowane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.