Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?

Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?
Każdy pracownik, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Osoby zatrudnione, które legitymują się określonym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy. Ile dokładnie?


Podobnie, jak każdy zatrudniony, tak i pracownicy niepełnosprawni nabywają prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego. W ich przypadku jednak podmiot zatrudniający musi także sięgnąć do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Za każdym razem prawo do dodatkowego urlopu osoba uprawniona nabywa po przepracowaniu jednego roku po tym dniu, w którym zaliczono ją do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Kto i ile dni dłużej odpoczywa?

Zgodnie z art. 19 przywołanej wyżej ustawy, ?osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym?. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której niepełnosprawny pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub też do innego urlopu dodatkowego nabytego na podstawie odrębnych przepisów.

Jak nabywa prawo do urlopu osoba niepełnosprawna?

Z punktu widzenia pracownika niepełnosprawnego istotne jest, że prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa on z dołu, czyli po przepracowaniu określonego okresu czasu, który liczony jest od dnia następnego, w którym wydane zostało stosowne orzeczenie. W kolejnych latach osoba taka nabywać będzie prawo do urlopu z góry i to na poczet zatrudnienia w nowym roku. Inaczej mówiąc, datą początkową będzie tutaj 1 stycznia następnego roku.

O czym pamiętać?

Pracownik niepełnosprawny, który został zaliczony do umiarkowanego lub też znacznego stopnia niepełnosprawności nie musi występować do pracodawcy o przyznanie mu dodatkowego urlopu. Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. akt II PK 339/04. Wobec powyższego, to w interesie pracodawcy pozostaje właściwe policzenie dni wolnych, które przysługują zatrudnionemu. Nabycie uprawnień zwiększać będzie wymiar urlopu wypoczynkowego odpowiednio z 20 do 30 dni lub też z 26 do 36 dni.

O czym powinien jeszcze pamiętać pracodawca, który zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Zobacz: Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego.

Zasady ogólne

Korzystanie z urlopu przez pracowników niepełnosprawnych odbywa się jednak na tych samych zasadach, co przez resztę zatrudnionych. Zatrudniony musi złożyć wniosek, w którym wskaże, w jakich terminach chce wykorzystać przysługujące mu dni wolne. Dodatkowo pracodawca musi przychylić się do wniosku pracownika (wyrazić zgodę). Warto też pamiętać, że zwłaszcza w średnich i dużych przedsiębiorstwach podmiot zatrudniający może wprowadzić konieczność wypełniania planu urlopowego. Wówczas też pracownik niepełnosprawny jest zobowiązany korzystać z urlopu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Co, gdy ustaje stosunek pracy?

Pracodawca nie może też zapomnieć o konieczności dopełnienia swoich obowiązków wówczas, gdy rozwiązuje umowę z pracownikiem niepełnosprawnym. Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwestie nieuregulowane jej przepisami należy rozstrzygać zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W związku z powyższym, pracodawca jest zobowiązany zastosować tak zwaną zasadę proporcjonalności urlopu wypoczynkowego. Inaczej mówiąc, musi się odwołać do art. 155? Kodeksu pracy.

Pracownik niepełnosprawny ma swoje prawa

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, że pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony zarówno w porze nocnej, jak i godzinach nadliczbowych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że wyliczenie wymiaru urlopu pracownika niepełnosprawnego powinno być stosunkowo łatwe, gdyż jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oceń ten wpis
Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego?
Ocena: 3.9, liczba głosów: 4

Opinie

pracownik
2019-12-04, 08:03
Jaki jest wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego. Zainteresował mnie ten temat, bo w naszym zakładzie zatrudnieni są pracownicy niepełnosprawni
Bożena F
2019-05-14, 09:50
Bardzo przydatny artykuł. Teraz dopiero wiem wszystko, co pragnęłam wiedzieć.
Zofia Wilska
2019-05-09, 13:19
Zasady trzeba poznać. Urlop dla pracowników niepełnosprawnych musi być jasny i czytelny więc pracodawca musi odpowiednio go regulować by był zgodny z prawem.
Lila
2019-05-07, 11:28
Dobrze wiedzieć na co może liczyć taki pracownik. Ochrona jego stanowiska pracy i wytyczne muszą się różnić. To także przewiduje kodeks pracy i jest to bardzo dobra opcja.
Hołowczyzna
2019-04-05, 09:09
To zawsze mnie ciekawiło pod względem stażu pracy po danej szkole. Niby nabywa się te dni ale chyba w pierwszej pracy i tak to nie jest tak, że po 2 miesiącach mogę wybrać całość?
Alina
2019-03-30, 14:18
Wiele firm szuka ludzi z małą niepełnosprawnością. Takiej osoby nikt nawet z zewnątrz nie będzie podejrzewał o to. Dobrze jednak że zasady urlopu są jasne i sprecyzowane.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.