Zatrudnianie niepełnosprawnych - to się opłaca!

Zatrudnianie niepełnosprawnych - to się opłaca!
Osoby niepełnosprawne często mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Przyczynami nie zawsze jest brak doświadczenia czy wykształcenia. Od stycznia 2015 roku ustawodawca zdecydował się na zniesienie szeregu obostrzeń, które dotychczas mogły zniechęcać pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych.

Zmiany w prawie są wynikiem konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego. Poszczególne punktu projekty przygotowanej ustawy zostały zatem dostosowane do zaleceń znajdujących się w rozporządzeniu Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wprowadzone rozwiązania mają nie tylko pomóc niepełnosprawnym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy, lecz przede wszystkim zachęcić pracodawców do ich zatrudniania. Wśród najważniejszych zmian wskazać należy na rozszerzenie grona osób niepełnosprawnych, dzięki zatrudnieniu których pracodawca może liczyć na dofinansowanie.

Przywileje dla zakładów pracy chronionej

Najwięcej zmian w kwestii dofinansowania (o jakie mogą wystąpić pracodawcy) dotyczy tych, którzy prowadzą zakład pracy chronionej. Dotychczas mogli oni pozyskiwać fundusze na budowę lub rozbudowę firmy. Nowe przepisy umożliwiają im staranie się o dofinansowanie przebudowy lub modernizacji poszczególnych pomieszczeń w zakładzie pracy. To duża różnica, dzięki której zakład pracy może być jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Dotychczas pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego mógł liczyć na dofinansowanie, ale to przyznawane było tylko po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, osoba niepełnosprawna musiała być skierowana do pracy przez powiatowy urząd pracy, jeżeli pracodawca chciał uzyskać zwrot kosztów np. adaptacji poszczególnych pomieszczeń zakładu pracy. Aktualnie przepis ten już nie obowiązuje.

Zgodnie z nowelizacją zwrot dodatkowych kosztów obejmuje wszystkich osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie pracy. Do tej pory pracodawca mógł także otrzymać pieniądze tylko na tych pracowników, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.
W dalszym ciągu obowiązuje jednak konieczność zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez określony czas, tj. min. 36 miesięcy.

To Cię powinno też zainteresować: Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych może starać się o dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia osób, które zostały dopiero przyjęte do pracy. Od stycznia bieżącego roku znacznie łatwiej uzyskać dofinansowanie, gdyż ustawodawca zniósł wymóg wykazania wzrostu netto zatrudnienia niepełnosprawnych. W praktyce oznacza to, że podmiot zatrudniający musi wykazać jedynie, że w prowadzonym przez niego zakładzie pracy wzrósł wskaźnik netto zatrudnienia ogółem.

Pieniądze na szkolenie

Dodatkowa pula pieniędzy przeznaczona została na szkolenia osób, które pomagają pracownikom niepełnosprawnym w miejscu pracy. Dotyczy to np. pomocy w zakresie wykonywania części czynności na stanowisku pracy. Wcześniej pracodawcy mieli możliwość wnioskować wyłącznie o zwrot kosztów obejmujących ich zatrudnienie. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie limitu. Zwrot obejmuje 100% poniesionych wydatków, przy czym jednak kwota ta nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Mniejsza refundacja za szkolenie niepełnosprawnego

Dotychczas pracodawcy mogli starać się o refundację kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego, a górnym pułapem było 80% poniesionych wydatków na jedną osobę. Rozporządzenie zmieniło ten pułap. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może starać się o refundację kosztów szkolenia do 70% poniesionych wydatków.

Oceń ten wpis
Zatrudnianie niepełnosprawnych - to się opłaca!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

niepełnosprawny DA
2019-12-11, 15:42
Zatrudnianie niepełnosprawnych - to się opłaca! Na pewno pracodawca na tym nie traci. Z kolei taki pracownik czuje się dowartościowanym pracownikiem.
Zeon
2019-05-20, 13:15
Bardzo dobrze, że są zatrudniani w zakładach pracownicy niepełnosprawni. To korzyść dla nich jak i dla pracodawcy.
Irena
2019-05-08, 12:46
Wielokrotnie sprawdziłem, że się to opłaca. Korzyści są zarówno dla firmy jak i takich pracowników. Jeżeli poznacie takie zasady to także podejdziecie do tego normalnie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.