Czy stosujesz BYOD w swojej firmie?

Czy stosujesz BYOD w swojej firmie?
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dostarczenie narzędzi pracy podwładnemu. Z uwagi na coraz bardziej elastyczne podejście do kwestii zatrudnienia i wykonywania pracy, pojawia się pytanie o możliwość wykorzystywania przez pracowników ich prywatnego sprzętu do zadań służbowych. Czy jest to zgodne z prawem?

Czym jest tytułowe BYOD? Skrót pochodzi z języka angielskiego i należy go rozwinąć jako ?Bring Your Own Device?. Wykorzystywanie prywatnego sprzętu pracowników w celu wykonywania zadań służbowych jest popularne zarówno w Ameryce, jak i Europie Zachodniej. W naszym kraju zjawisko to dopiero się rozwija, zaś osoby, które spotkały się z nim stawiają pytanie, czy takie działania są zgodne z prawem. Czy rzeczywiście możliwe jest wykorzystywanie prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników w celu kontaktu z klientami firmy? Jak wygląda kwestia wykonywania np. projektów na prywatnym laptopie pracownika poza godzinami jego pracy? Być może z BYOD ? jako pracodawca ? korzystasz już od dawna, choć nie do końca świadomie?

Elastycznie oznacza zmiany

Fakt, że współcześni pracownicy muszą dostosować się do elastycznych godzin pracy niejednokrotnie przekłada się na to, że zabierają oni pracę do domu. Jeżeli pracują w domowym zaciszu na własnym sprzęcie, to pracodawca najczęściej zainteresowany jest kwestiami bezpieczeństwa. Wówczas też może dostarczać np. odpowiednie programy, które zabezpieczą komputer lub telefon komórkowy przed dostępem do nich osobom niepowołanym. Trzeba jednak pamiętać, że ? co do zasady ? to na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia wszelkich niezbędnych do pracy narzędzi. Faktycznie zatem podmiot zatrudniający nie powinien tego obowiązku przerzucać na swojego podwładnego. Nie oznacza to jednak, że zainteresowane strony nie mogą porozumieć się w tej sprawie.

Telepracownik ? zapisy w Kodeksie pracy

Kwestia korzystania przez pracownika z jego prywatnego sprzętu została w Kodeksie pracy uregulowana tylko w odniesieniu do telepracowników. Zgodnie z art. 6711 § 1 Kodeksu pracy pracodawca i pracownik mogą (w odrębnej umowie) określić w szczególności ?zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika?. Ten zapis wykorzystywany jest też przez te podmioty prowadzące działalność i zatrudniające pracowników, które zdecydowały się na wdrożenie polityki BYOD w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym wskazać, że ewentualne porozumienie pracodawcy i pracownika w kwestii wykorzystywania przez zatrudnionego jego prywatnego sprzętu w celach służbowych nie jest sprzeczne z prawem. Takie stanowisko zaprezentował również Sąd Najwyższy w swoich wyrokach (np. w wyroku z dnia 12 marca 2009 roku, sygn. Akt I PK 198/08). Warto tu jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie takich sytuacji, gdy pracodawca porozumiewa się ze swoim podwładnym ? nie może on po prostu narzucić pracownikowi konieczności korzystania z prywatnego sprzętu.

To Cię powinno też zainteresować: Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Zabezpieczenie i oprogramowanie

To w interesie pracodawcy leży to, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć sprzęt, na którym pracownik będzie wykonywał powierzone mu obowiązki. W przypadku prywatnych komputerów czy telefonów komórkowych ta zasada również obowiązuje. Oznacza to, że pracodawca powinien zadbać o to, aby wykorzystywanie tych urządzeń nie doprowadziło np. do wycieku ważnych dla firmy dokumentów.

Odrębnym zagadnieniem jest zabezpieczenie się podmiotu zatrudniającego przed nieuczciwością pracownika. Głównym pytaniem na tej płaszczyźnie jest to, czy pracodawca ma możliwość kontrolowania prywatnego sprzętu swojego podwładnego. Niestety, brak kodeksowych uregulowań w tym zakresie sprawia, że w interesie zarówno podmiotu zatrudniającego, jak i wszystkich pracowników jest ustalenie takich kwestii w osobnej umowie. Wówczas żadna ze stron nie powinna mieć wątpliwości, jakie prawa i obowiązki jej przysługują. Ewentualne uregulowania kodeksowe pojawią się w tej kwestii prawdopodobnie dopiero wówczas, gdy BYOD upowszechni się w naszym kraju i będzie wykorzystywany w codziennej pracy.

Oceń ten wpis
Czy stosujesz BYOD w swojej firmie?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

henryk
2019-12-12, 12:50
Ja stosuję BYOD w swojej firmie i to na moim stanowisku pracy.
Jadzia
2019-12-11, 16:45
Czy stosujesz BYOD w swojej firmie? Pierwszy raz słyszę o takim pojęciu. BYOD to korzystanie przez pracowników z prywatnych urządzeń w celach służbowych... to wiem i nie tylko to z tego artykułu.
Edward
2019-05-20, 19:19
Czy stosujesz BYOD w swojej firmie? Pierwszy raz słyszę BYOD. Nie miałem pojęcia - co to jest. Teraz po przeczytaniu tego artykułu jestem mądrzejszy.
wiedeń
2019-05-08, 13:00
Ja dopiero teraz o tym słyszę. Dobre takie zagadnienia jak są rozwijane to wtedy wszystko jest mniej anonimowe. W natłoku pracy działalności to jest bardzo mało czasu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.