Zmiany w umowach czasowych

Zmiany w umowach czasowych
Wśród umów o pracę wskazać można m.in. na umowy czasowe. W ostatnich czasach głośno o nich nich głównie z uwagi na planowe zmiany dotyczące maksymalnego okresu, na jaki będzie można je zawrzeć. Co dokładnie ma się zmienić? Jak będzie wyglądać nawiązywanie umów czasowych?

Umowy na czas określony są często wykorzystywane przez pracodawców. Warto wskazać, że przy takiej umowie zainteresowane strony powinny wskazać datę lub wydarzenie, od którego umowa przestanie obowiązywać. Z punktu widzenia pracodawcy taka umowa jest o tyle korzystna, że osoba zatrudniona korzysta z mniejszej liczby uprawnień, łatwiej i szybciej można się też z nią pożegnać. W związku z częstymi nadużyciami w tej materii i faktem, że osoby świadczące pracę mogą w ten sposób przepracować praktycznie całe swoje życie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają być duże.

Łączny czas zatrudnienia

Aktualnie nie ma przepisów, które wskazywałyby, na jaki maksymalny czas może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. W związku z powyższym, na tym polu dochodzi do wielu nadużyć. Pracownicy, choć powinni po trzeciej umowie otrzymać umowę na czas nieokreślony, najczęściej podpisują umowy na tak długi czas, że w efekcie nie otrzymują tej umowy, która jest najbardziej pożądana ? bezterminowej. Ponieważ problem został dostrzeżony przez pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opracowany został projekt nowelizacji Kodeksu pracy właśnie pod tym kątem. Nowe przepisy będą precyzyjnie określały, na jaki czas może zostać podpisana umowa ? łączny okres zatrudnienia u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Zbyt długo? Umowa na czas nieokreślony

Jeżeli okres zatrudnienia przekroczy wskazane 33 miesiące, to umowa o pracę powinna stać się umową na czas nieokreślony. Co więcej, planowane zmiany odnoszą się również do zrównania okresów wypowiedzenia w stosunku do pracowników pracujących na umowy czasowe z osobami, które zostały zatrudnione na czas nieokreślony. Aktualnie, zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy: ?Przy zawieraniu umów o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem?. Inaczej jest w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia jest wówczas ściśle uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie ? jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc ? jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące ? jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wyjątki od zasady

W przygotowanym projekcie znalazły się też wyjątki. Proponowane zmiany nie mają dotyczyć choćby umów czasowych, które zostały zawarte w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa na czas określony

Inną, zasadniczą zmianą jest usunięcie z katalogu umów umowy na czas wykonywania określonej pracy. Zgodnie ze zmianami, pracodawca i pracownik mogliby wybierać zatem wśród umów o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny.

Pracownik gorzej traktowany?

Przygotowany projekt ustawy nie jest przypadkowy. Warto wskazać, że pracownicy, którzy świadczą pracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony są rzeczywiście ? w niektórych sytuacjach ? gorzej traktowani. Dotyczy to głównie wyżej wskazanego okresu wypowiedzenia. Kiedy umowę zawartą na kilka lat rozwiązuje pracodawca, pracownik nie jest właściwie chroniony ? musi liczyć się z utratą źródła zarobków w ciągu kilkunastu dni.

Oceń ten wpis
Zmiany w umowach czasowych
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Karolina
2019-12-17, 11:23
Wszystkie zmiany trzeba poznawać gdyż można zrobić błąd i dotyczy to firmy jak i pracownika, który np. ma złą umowę.
Czesiek
2019-12-05, 12:22
Nieprzestrzeganie pisemnej formy umowy o pracę stanowi jednak przestępstwo lub wykroczenie administracyjne. Także ja sądzę, że wszystkie zmiany w czasówkach wymagają aneksu i trzeba o to zawsze zadbać.
Nastka
2019-05-07, 15:41
Ale o tych wszystkich wielkich zmianach tylko słuchać i nie ma konkretów. Ludzie na umowach c-p boją się często utraty pracy bo nie chronią ich one należycie!
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.