!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Pracodawca jest zobowiązany do informowania

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

3 komentarze

Pracodawca jest zobowiązany do informowania
Zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę wiąże się z koniecznością przygotowania licznych dokumentów. W trakcie trwania stosunku pracy zdarza się, że pracodawca ma obowiązek informować inne podmioty o różnych zdarzeniach. O czym konkretnie mowa?

Na pracodawcy ciążą liczne obowiązki. Część z nich związana jest z koniecznością informowania różnych podmiotów o konkretnych sprawach. Dobrym przykładem może być obowiązek zasygnalizowania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. Inną sytuacją, w której pracodawca będzie zmuszony do wysłania pisma informacyjnego jest zatrudnienie pracownika, którego wynagrodzenie było wcześniej objęte zajęciem komorniczym. W takiej sytuacji konieczne jest poinformowanie o nawiązaniu stosunku pracy właściwego komornika sądowego. To jednak tylko przykładowe, niektóre obowiązki spoczywające na pracodawcy.

Gdy w zakładzie pracy miał miejsce wypadek

Choć zaniedbanie przez pracodawcę obowiązku przekazywania informacji konkretnym organom wiąże się ze sankcjami, to trzeba pamiętać, że w niektórych sytuacjach podmiot zatrudniający musi uważać szczególnie. Tak jest choćby w sytuacji, gdy w zakładzie pracy doszło do wypadku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wyjaśnić okoliczności wypadku. Jeżeli jednak na terenie firmy doszło do wypadku:

  • śmiertelnego (następstwem zdarzenia jest śmierć pracownika w okresie 6 miesięcy od jego wystąpienia),
  • ciężkiego (w wyniku którego pracownik doznał ciężkiego uszkodzenia ciała),
  • zbiorowego (wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby),

to obowiązek ten rozszerza się o dodatkowe wymogi. Wśród tych należy wskazać na konieczność niezwłocznego poinformowania o wypadku zarówno okręgowego inspektora pracy, jak i prokuratora. Podstawą prawną jest przy tym art. 234 § 2 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy?.

Najczęściej inspektor pracy

Omawiając zakres informacyjnych obowiązków pracodawcy należy wskazać, że ten najczęściej jest zobowiązany wysyłać stosowne pisma do inspektorów pracy. Taka sytuacja ma miejsce choćby wówczas, gdy w zakładzie pracy ? z uwagi na potrzeby pracodawcy ? jest wdrażane przedłużenie okresu rozliczeniowego ponad miesiąc. W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie otrzyma stosownej zgody z zakładowej organizacji związkowej, jest zobowiązany o fakcie zastosowania dłuższych okresów rozliczeniowych poinformować właśnie inspektora pracy. Warto przy tym zauważyć, że uprzednie poinformowanie inspektora pozwala pracodawcy zarówno na ustalenie, zmianę, jak i wdrożenie nowych rozkładów czasu pracy. Faktycznie zatem inspektor nie może tego zakazać tych zmian, ale musi zostać poinformowany o zamiarze ich wprowadzenia.

Pismo do komornika

Na początku artykułu wskazano, że pracodawca może być zmuszony wysłać pismo informacyjne również do kancelarii komorniczej. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej przy zatrudnieniu nowego pracownika. Jeżeli w jego świadectwie pracy, które zostało wystawione przez poprzedniego pracodawcę znajduje się informacja o zajęciu komorniczym, to nowy podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować komornika o fakcie zatrudnienia tego pracownika. Podstawą prawną jest tu art. 884 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego: ?Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie z tego zakładu stwierdzające, że jego należności nie były zajęte?. Od konieczności zawiadomienia nie powinno przy tym zwalniać przedstawione przez pracownika zaświadczenie o umorzeniu postępowania ? może zdarzyć się, że w kancelarii prowadzona jest więcej niż jedna sprawa dotycząca tego samego pracownika.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Podziel się

3 komentarze

Jurko

Jurko

Pracodawca jest zobowiązany do informowania - też tak twierdze jak inspektor pracy, należy zapoznać się z tym artykułem. Ciekawy, przydatny i fajne informacje są w nim zawarte.
inspektor pracy

inspektor pracy

Ciekawy artykuł i warto go poczytać. Pracodawca jest zobowiązany do informowania- czego, ujęte jest to wszystko w tym artykule
Arek

Arek

Wszystkie zmiany muszą być przekazywane w sposób odpowiedni. Jeżeli pracownik nie otrzymał dobrych informacji to pracodawca nie może potem mieć z tym problemów.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.