Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 27543        SUBSKRYBUJE: 7151
Tematy, które interesują czytelników:  Windykacja, Jak napisać CV, Fundusz Pracy

Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzać?

Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzać?
Nieobecność pracownika w zakładzie pracy z powodu choroby przekłada się na konieczność przeorganizowania pracy. O ile sporadyczne nieobecności nie są większym kłopotem, o tyle problemem może być nagminne korzystanie przez zatrudnionego ze zwolnień lekarskich. Pracodawca ma jednak możliwość przeprowadzenia kontroli. Kiedy i jak?

Pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego powinien mieć świadomość, że może zostać skontrolowany pod kątem tego, czy w prawidłowy sposób wykorzystuje otrzymane zwolnienie i jednocześnie stosuje się do zaleceń lekarza. Warto wiedzieć, że kontrola przeprowadzana może być przez różne podmioty. Uprawniony jest zarówno pracodawca, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą prawną jest przy tym ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Gdy kontrolę przeprowadza ZUS

Jeżeli kontrola przeprowadzana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to oddelegowani zostają orzecznicy. Ich uprawnienia są ? w tej materii ? dość szerokie. Mogą oni przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu, mogą również ? gdy uznają to za konieczne ? skierować go na badanie specjalistyczne, które wykonane zostanie przez lekarza konsultanta ZUS. Każdą kontrolę zaczynają jednak od żądania przedstawienia zaświadczenia lekarskiego i jego konfrontacji z dokumentacją medyczną. Takie działanie ma potwierdzić, czy zwolnienie zostało wystawione przez lekarza, który ma do tego uprawnienia i jest poprawne.

Orzecznicy Zakładu Ubezpieczeniowego mają też prawo do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. W tym zakresie sprawdza się głównie to, czy pacjent wykonuje zalecenia lekarza, na przykład czy rzeczywiście leży. Uchybienia w tym zakresie, co potwierdzają statystyki, są bardzo duże. To właśnie nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez chorego pracownika jest najczęściej podnoszonym przez orzeczników zaniedbaniem.

Uprawnienia pracodawc

y

Również pracodawca jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli swojego pracownika w zakresie tego, czy prawidłowo wykorzystuje on zwolnienie lekarskie. W tym wypadku chodzi jednak o te podmioty, które zatrudniają powyżej 20 osób. Warto przy tym wskazać, że przepisy nie precyzują, ile osób powinno przeprowadzać kontrolę. W praktyce najczęściej dokonują tego dwie osoby ? w przypadku pracodawców może to być on sam i jego zastępca lub kierownik działu.

Każda kontrola przeprowadzana przez podmiot zatrudniający, jak i orzeczników zatrudnianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy dwóch kwestii. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich dotyczyć powinna ona zawsze dwóch aspektów, czyli sprawdzenia:

  • czy pracownik nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem,
  • czy w czasie pozostawania na zwolnieniu nie świadczy pracy zarobkowej (na przykład dla innego podmiotu).

W przypadku, gdy kontrolę przeprowadza pracodawca warto wskazać, że nie ma on obowiązku robić tego osobiście. Może go zastąpić inna osoba, w tym choćby pracownik, który zajmuje się kwestami kadrowymi. W takiej sytuacji nie obejdzie się jednak bez stosownego upoważnienia. To powinno być imienne i jednoznacznie wskazywać na fakt, że konkretny pracownik został zobowiązany do przeprowadzania kontroli.

Pracodawca może zdecydować się na przeprowadzenie kontroli w przypadku, gdy pracownik nadużywa zwolnień lekarskich. Kontrolę może przeprowadzić osobiście bądź przy pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?

Co z terminem?

Istotną kwestią jest też termin przeprowadzenia kontroli. Otóż, przepisy nie narzucają konkretnych dat. Ustawodawca wskazał jedynie, że kontrole powinny się odbywać w miarę potrzeb, Trzeba przy tym wiedzieć, że zarówno orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i sam pracodawca nie mają obowiązku informowania pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego o terminie przeprowadzenia kontroli. Ta odbywa się w miejscu zamieszkania lub pobytu pracownika.

Oceń ten wpis
Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzać?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 14

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.