Twoje wsparcie w rekrutacji

Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzać?

Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzać?
Nieobecność pracownika w zakładzie pracy z powodu choroby przekłada się na konieczność przeorganizowania pracy. O ile sporadyczne nieobecności nie są większym kłopotem, o tyle problemem może być nagminne korzystanie przez zatrudnionego ze zwolnień lekarskich. Pracodawca ma jednak możliwość przeprowadzenia kontroli. Kiedy i jak?

Pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego powinien mieć świadomość, że może zostać skontrolowany pod kątem tego, czy w prawidłowy sposób wykorzystuje otrzymane zwolnienie i jednocześnie stosuje się do zaleceń lekarza. Warto wiedzieć, że kontrola przeprowadzana może być przez różne podmioty. Uprawniony jest zarówno pracodawca, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą prawną jest przy tym ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Gdy kontrolę przeprowadza ZUS

Jeżeli kontrola przeprowadzana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to oddelegowani zostają orzecznicy. Ich uprawnienia są ? w tej materii ? dość szerokie. Mogą oni przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu, mogą również ? gdy uznają to za konieczne ? skierować go na badanie specjalistyczne, które wykonane zostanie przez lekarza konsultanta ZUS. Każdą kontrolę zaczynają jednak od żądania przedstawienia zaświadczenia lekarskiego i jego konfrontacji z dokumentacją medyczną. Takie działanie ma potwierdzić, czy zwolnienie zostało wystawione przez lekarza, który ma do tego uprawnienia i jest poprawne.

Orzecznicy Zakładu Ubezpieczeniowego mają też prawo do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. W tym zakresie sprawdza się głównie to, czy pacjent wykonuje zalecenia lekarza, na przykład czy rzeczywiście leży. Uchybienia w tym zakresie, co potwierdzają statystyki, są bardzo duże. To właśnie nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez chorego pracownika jest najczęściej podnoszonym przez orzeczników zaniedbaniem.

Uprawnienia pracodawc

y

Również pracodawca jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli swojego pracownika w zakresie tego, czy prawidłowo wykorzystuje on zwolnienie lekarskie. W tym wypadku chodzi jednak o te podmioty, które zatrudniają powyżej 20 osób. Warto przy tym wskazać, że przepisy nie precyzują, ile osób powinno przeprowadzać kontrolę. W praktyce najczęściej dokonują tego dwie osoby ? w przypadku pracodawców może to być on sam i jego zastępca lub kierownik działu.

Każda kontrola przeprowadzana przez podmiot zatrudniający, jak i orzeczników zatrudnianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy dwóch kwestii. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich dotyczyć powinna ona zawsze dwóch aspektów, czyli sprawdzenia:

  • czy pracownik nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem,
  • czy w czasie pozostawania na zwolnieniu nie świadczy pracy zarobkowej (na przykład dla innego podmiotu).

W przypadku, gdy kontrolę przeprowadza pracodawca warto wskazać, że nie ma on obowiązku robić tego osobiście. Może go zastąpić inna osoba, w tym choćby pracownik, który zajmuje się kwestami kadrowymi. W takiej sytuacji nie obejdzie się jednak bez stosownego upoważnienia. To powinno być imienne i jednoznacznie wskazywać na fakt, że konkretny pracownik został zobowiązany do przeprowadzania kontroli.

Pracodawca może zdecydować się na przeprowadzenie kontroli w przypadku, gdy pracownik nadużywa zwolnień lekarskich. Kontrolę może przeprowadzić osobiście bądź przy pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?

Co z terminem?

Istotną kwestią jest też termin przeprowadzenia kontroli. Otóż, przepisy nie narzucają konkretnych dat. Ustawodawca wskazał jedynie, że kontrole powinny się odbywać w miarę potrzeb, Trzeba przy tym wiedzieć, że zarówno orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i sam pracodawca nie mają obowiązku informowania pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego o terminie przeprowadzenia kontroli. Ta odbywa się w miejscu zamieszkania lub pobytu pracownika.

Oceń ten wpis
Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzać?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 14
Tematy, które interesują czytelników:  Windykacja, Jak napisać CV, Fundusz Pracy

Zobacz inne porady

Opinie

Anna W
2019-05-15, 16:36
Myślałam, że tylko ZUS może przeprowadzić kontrolę, jak przebywałam na L/4 25 dni. Przeczytałam, że może też pracodawca???
Atena
2019-05-08, 15:19
Wiele może zaistnieć sytuacji i jest to zgodne z prawem. Dzisiaj w ogóle wydaje się że kontrole takie są bardziej częste niż w latach ubiegłych. Trzeba się z tym liczyć.
Ala
2019-05-02, 10:18
Teraz kontrole głównie zusoweskie często chodzą. Każdy szuka haka co jest często bardzo śmieszne gdy kontrolują np. ciężkochorego z wypadku np. samochodowego.
Paweł
2019-04-16, 10:55
Teraz coraz częściej się słyszy o wszelakich kontrolach. Faktycznie jednak ludzie czasami pod tym względem wiele ściemniali. Różne jednak są sytuacje tego typu.
neo
2019-04-01, 10:52
Ciekawe jak to jest ze strony pracodawcy? Niby wiadomo, że chory na l4 nie może wychodzić z domu, ale jeżeli ma np. chorobę pozwalającą mu się poruszać a nie pracować to czy jak wyjdzie do sklepu na pół h to kontrola wtedy go załątwi?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.