Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS

Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS
Założenie i prowadzenie firmy wiąże się z kosztami. Na ich wysokość wpływają również składki ZUS. Jeżeli zdecydowałeś się na zawieszenie firmy, to powinieneś wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo tego dokonać. Czy konieczne jest informowanie ZUSu o powziętej decyzji?

Do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej prawo ma każdy przedsiębiorca. Najczęściej na taki krok decydują się osoby, które prowadzą sezonowy biznes lub osoby, które mają przejściowe problemy ? finansowe lub zdrowotne. Niezależnie od przyczyny, warto wiedzieć, w jaki sposób poprawnie zawiesić działanie swojej firmy. Brak dopełnienia formalności może być bowiem przyczyną wielu kłopotów. Poza tym często pojawia się pytanie ? czy konieczne jest zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zamiarze zawieszenia działalności gospodarczej.

 

Ważny punkt ? CEIDG

Z punktu widzenia każdego prowadzącego działalność gospodarczą istotnym podmiotem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Zawieszając prowadzenie firmy przedsiębiorca nie musi składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych dokumentów, ale powinien przekazać informację o tym fakcie właśnie do CEIDG. Ważne jest przy tym wypełnienie odpowiedniego formularza ? CEIDG-1. Na pracownikach zatrudnionych w CEIDG spoczywa zaś ciężar poinformowania ZUS o decyzji przedsiębiorcy. Po otrzymaniu stosownej informacji, Zakład jest zobowiązany do sporządzenia odpowiednich dokumentów. Mowa tu o jednym z dwóch niżej wymienionych:

  • ZUS ZWPA ? wyrejestrowanie płatnika składek,

  • ZUS ZWUA ? wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby ubezpieczonej (mowa tu o emerytach lub rencistach, którzy zdecydowali się na otwarcie działalności gospodarczej).

Ta informacja będzie też podstawą dla przedsiębiorcy by twiedzieć, że wszelkie formalności zostały dopełnione we właściwy sposób.

 

Jak wznawiać?

Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorcę może zostać zawieszona z jakichkolwiek przyczyn. Podobnie jest w przypadku wznowienia jej prowadzenia. Osoba, która się na to zdecydowała, również nie musi wysyłać stosownej informacji do ZUS. Droga jest podobna do wyżej opisanej ? przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć odpowiedni formularz (CEIDG-1) w CEIDG. ZUS natomiast zgłasza właściciela firmy ponownie jako płatnika składek lub do ubezpieczeń społecznych. W drugim przypadku odbywa się to zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom, ale tylko wówczas, gdy w międzyczasie nie było żadnych zmian w tym zakresie.

 

Zawieszenie prowadzenia działalności ? co dalej?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności i trwa zawsze do momentu jej zawieszenia lub zlikwidowania. Wówczas też przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, nie ma również obowiązku opłacania składek. To duży problem dla części osób. Warto jednak pamiętać, że zawieszenie działalności nie oznacza, że przedsiębiorca nie może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nie zawsze jednak będzie mu przysługiwał zasiłek dla osób bezrobotnych.

 

Komu przysługuje zasiłek?

Przedsiębiorcy, który zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna przysługuje zasiłek, ale dopiero po okresie 90 dni od dnia rejestracji. Warto przy tym dodać, że istnieje szereg innych, dodatkowych wymagań, które musi spełnić osoba zainteresowana. Mowa tu przede wszystkim o konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez co najmniej 365 dni) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które w czasie prowadzenia firmy opłacały składki w preferencyjnej wysokości. Co więcej, w urzędzie musi być brak dla takiego przedsiębiorcy propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych czy robót publicznych. Dopiero spełniając wszystkie te warunki łącznie, urząd pracy wyda pozytywną decyzję i przyzna zasiłek dla osób bezrobotnych.

Oceń ten wpis
Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Franek
2019-12-06, 07:06
Jak ktoś prowadzi działalność gospodarcza i ona nie przynosi mu zysku, może w każdej chwili ją zawiesić.
Michalina
2019-05-26, 19:42
Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS. Można zawiesić działalność gospodarczą i wtedy nie płaci się składek ZUS. Ale warto się ubezpieczyć na życie...
Dukat
2019-05-07, 13:44
Trzeba opłacić składki te naprzód oraz za te dni jakie zostały wykorzystanie w kolejnym miesiącu gdy było się zatrudnionym jak pracująca osoba we własnej firmie.
Hanna Wrzosek
2019-04-09, 14:33
Jak się zawiesza działalność trzeba tylko zapłacić ostatnią składkę bo składki są wpłacane po miesiącu i za to się płaci więc trzeba resztę za kolejny miesiąc. W zusie to szybko się zrobi.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.