Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1096        SUBSKRYBUJE: 7273
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie róznice, Dokumenty aplikacyjne, Urlop wychowawczy, Wczasy pod gruszą, Rozmowa kwalifikacyjna pytania, Umowa na okres próbny

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności
Osoby, które ubiegają się o status bezrobotnego, gdyż zawiesiły prowadzą działalność gospodarczą czę...

Osoby, które zawiesiły prowadzoną działalność gospodarczą mogą o status bezrobotnego ubiegać się dopiero od 1 lutego 2011 roku. Wcześniej, aby móc otrzymać decyzję stwierdzającą, że były przedsiębiorca został uznany za osobę bezrobotną, konieczny był brak wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Po zmianie przepisów sytuacja wygląda tak, że za osobę bezrobotną może zostać uznana osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (nie prowadziła wcześniej firmy) lub osoba, która ? co prawda ? taki złożyła, ale jednocześnie

  • zgłosiła do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

  • nie upłynął okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej (oznacza to, że fizycznie dana osoba nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej).

Drugi przypadek może budzić wątpliwości wśród osób zainteresowanych. Chodzi tu o takich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, ale jednocześnie określiły w nim późniejszą datę rozpoczęcia działalności firmy. Inaczej mówiąc, do dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej mogą oni starać się o status bezrobotnego.

 

Rejestracja w urzędzie

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej konieczne jest dokonanie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Ten musi być właściwy dla bezrobotnego ze względu na jego miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Warto jednak wiedzieć, że rejestracja jest możliwa tylko po wypełnieniu szeregu formalności. Te zostały bardzo dokładnie określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To właśnie w tym dokumencie znaleźć można szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy.

 

Życie zawodowe pod znakiem zapytania

Przedsiębiorcy zmuszeni do zawieszenia działalności gospodarczej wskazują często nie na kryzys, ale fakt, że wykonują oni sezonową pracę. Rejestracja w urzędzie pracy jest dla nich o tyle wygodna, że dzięki uzyskaniu statusu bezrobotnego mają ubezpieczenie zdrowotne. Poza nim jednak, jako osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, mają również możliwość skorzystania z innych udogodnień, które zostały przewidziane właśnie dla osób bez pracy. Mowa tu o różnorodnych szkoleniach czy ewentualnym uzyskaniu dofinansowania na podjęcie studiów podyplomowych.

 

Zasiłek tylko dla niektórych

Każdy z przedsiębiorców, który decyduje się na otwarcie firmy może skorzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS. Warto zauważyć, że jedną z przesłanek do tego, aby byłemu przedsiębiorcy został przyznany zasiłek jest opłacanie przez niego w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez okres co najmniej 365 dni) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Ten punkt najczęściej nie jest spełniany przez tych przedsiębiorców, którzy skorzystali z opłacania preferencyjnych składek ZUS. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, która jednak nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego rozwiązania nie odprowadzają za siebie składki na Fundusz Pracy. Skutkuje to tym, że starając się o status bezrobotnego, nie mogą oni liczyć na przyznanie im zasiłku dla osób bezrobotnych. Warto przy tym jednocześnie zauważyć, że aktualnie brak ewentualnych projektów, które rozwiązywałyby ten problem na korzyć byłych przedsiębiorców. 

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności
4.5
5 głosów

Zobacz inne porady dla pracodawców

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.