Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności

19 kwietnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

8 komentarzy
Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności
Osoby, które ubiegają się o status bezrobotnego, gdyż zawiesiły prowadzą działalność gospodarczą często starają się również o zasiłek dla bezrobotnych. Ten jednak nie przysługuje każdemu, z całą pewnością nie otrzymają go zaś przedsiębiorcy, którzy skorzystali z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS. Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych i komu się należy?

Zawieszenie działalności a prawa do zasiłku

Osoby, które zawiesiły prowadzoną działalność gospodarczą, mogą o status bezrobotnego ubiegać się dopiero od 1 lutego 2011 roku. Wcześniej, aby móc otrzymać decyzję stwierdzającą, że były przedsiębiorca został uznany za osobę bezrobotną, konieczny był brak wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Po zmianie przepisów za osobę bezrobotną może zostać uznana osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (nie prowadziła wcześniej firmy) lub osoba, która – co prawda – taki złożyła, ale jednocześnie:

 • zgłosiła do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

 • nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej (nie nastał podany dzień podjęcia działalności gospodarczej).

Drugi przypadek może budzić wątpliwości wśród osób zainteresowanych. Chodzi tu o takich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, ale jednocześnie określiły w nim późniejszą datę rozpoczęcia działalności firmy. Inaczej mówiąc, do dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej mogą oni starać się o status bezrobotnego.

Zawieszenie działalności i rejestracja w urzędzie

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej, konieczne jest dokonanie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Ten musi być właściwy dla bezrobotnego ze względu na jego miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Warto jednak wiedzieć, że rejestracja jest możliwa tylko po wypełnieniu szeregu formalności. Te zostały bardzo dokładnie określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To właśnie w tym dokumencie znaleźć można szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy.

Warto wiedzieć!
Zasiłek dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez niego działalności przysługuje po 90 dniach od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Szukasz pracy?

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Lublin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Lublin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Łódź
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Gdańsk
Dodana

Operator maszyn - produkcja lodów - hala ciepła

Covebo Work Office

 • 16 € / h
 • Holandia
Dodana

W przypadku, gdy działalność gospodarcza została zawieszona, procedura rejestracji jako osoby bezrobotnej jest taka sama, jak w przypadku osób niebędących wcześniej przedsiębiorcami, trzeba jednak w tym celu spełnić określone wymogi.

Zasiłek dla bezrobotnych a praca sezonowa

Przedsiębiorcy zmuszeni do zawieszenia działalności gospodarczej wskazują często nie na kryzys, ale fakt, że wykonują oni sezonową pracę. Rejestracja w urzędzie pracy jest dla nich o tyle wygodna, że dzięki uzyskaniu statusu bezrobotnego mają ubezpieczenie zdrowotne. Poza nim, jako osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, mają również możliwość skorzystania z innych udogodnień, które zostały przewidziane właśnie dla osób bez pracy. Mowa tu o różnorodnych szkoleniach czy ewentualnym uzyskaniu dofinansowania na podjęcie studiów podyplomowych.

Komu należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Każdy z przedsiębiorców, który decyduje się na otwarcie firmy, może skorzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS. Warto zauważyć, że wśród zasad co do tego, kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych przedsiębiorcy, jest opłacanie przez niego w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez okres co najmniej 365 dni) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Video

Ten punkt najczęściej nie jest spełniany przez tych przedsiębiorców, którzy skorzystali z opłacania preferencyjnych składek ZUS. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, która jednak nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

A zatem przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego rozwiązania, nie odprowadzają za siebie składki na Fundusz Pracy. Skutkuje to tym, że starając się o status bezrobotnego, nie mogą oni liczyć na przyznanie im zasiłku dla osób bezrobotnych. Warto przy tym jednocześnie zauważyć, że aktualnie brak ewentualnych projektów, które rozwiązywałyby ten problem na korzyć byłych przedsiębiorców. 

Zawieszenie działalności a urząd pracy - o czym jeszcze należy pamiętać?

Przedsiębiorcy rozważający czasowe zawieszenie działalności bardzo często zastanawiają się nad kwestią, jak ma się zawieszenie działalności do zasiłku. Czy będzie należał im się zasiłek po działalności gospodarczej, gdy nie jest ona całkowicie zamknięta, a jest ona w stanie zawieszenia?

Przedsiębiorca zawieszający działalność może ubiegać się o zasiłek pieniężny z Urzędu Pracy. Jest to tzw. zasiłek dla bezrobotnych, ale aby go otrzymać, to należy o to zawnioskować i spełnić kilka warunków, które opisujemy szczegółowo poniżej.

Zawieszona działalność a zasiłek dla bezrobotnych

Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych może skorzystać przedsiębiorca, który złożył dokumenty o zawieszenie działalności. Wypłata świadczenia może odbyć się, jeśli okres zawieszenia jeszcze nie upłynął i jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, czyli prowadzi działalność jednoosobową.

Warunki otrzymania zasiłku po zawieszeniu działalnośći
Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, przedsiębiorca zawieszający działalność musi spełnić poniższe wymogi:
 • brak propozycji pracy, szkoleń, stażu dla osoby bezrobotnej;
 • wcześniejsze opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym podstawa wymiaru składek społecznych i na Fundusz Pracy nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • składki powinny być opłacane przez ostatnich 18 miesięcy, a minimum łącznie przez co najmniej 365 dni.

Bardzo ważną informacją jest także to, że zasiłek po działalności gospodarczej nie obejmuje osób prowadzących firmę i mających preferencyjne składki ZUS. W takim przypadku podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalna pensja, co automatycznie wyklucza otrzymanie świadczenia. Istotne z punktu pracodawcy jest również to, że zasiłek dla osoby spełniającej powyższe wymogi przysługuje dopiero wtedy, gdy minie 90 dni od rejestracji.

Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach konieczne może okazać się zawieszenie statusu bezrobotnego (np. z powodu wyjazdu na wakacje i niemożności stawienia się w urzędzie we wskazanym terminie). Wtedy powyższe okresy będą specjalnie rozliczane.

Podsumowanie:
 • Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o status bezrobotnego i zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełnią określone warunki.
 • Rejestracja jako osoba bezrobotna odbywa się w powiatowym urzędzie pracy, a dodatkowe świadczenia obejmują ubezpieczenie zdrowotne, możliwość uczestnictwa w szkoleniach i dofinansowanie studiów podyplomowych.
 • Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany, jeśli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność i nie ma preferencyjnych składek ZUS.

Najczęściej zadawane pytania

Czy właściciel firmy może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych może przysługiwać przedsiębiorcy, który nie prowadzi firmy, w dwóch przypadkach: gdy złożył wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej lub jeszcze nie prowadzi działalności gospodarczej (nie nastał podany przy rejestracji termin jej rozpoczęcia). W pierwszym przypadku musi spełniać dodatkowe wymogi.

Kiedy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych po zawieszeniu działalności?

Przedsiębiorca, który zgłosił zawieszenie działalności i wystąpił o status osoby bezrobotnej, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy.

Jakie są wymogi do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych po zawieszeniu działalności?

Aby przedsiębiorcy zawieszającemu działalność przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, musi on nie mieć propozycji pracy, szkoleń, ani stażu oraz wcześniej opłacać składki na ubezpieczenie społeczne przez ostatnie 18 miesięcy prowadzenia firmy, łącznie minimum przez co najmniej 365 dni.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

8 komentarzy

Kacper UY

Kacper UY

Jako pracodawca posiadający własną firmę, uważam, że potrzebujemy więcej konkretów odnośnie różnego rodzaju zasiłków i ubezpieczeń dla przedsiębiorców. Wszystko jest bardzo skomplikowane i wymaga sporej wiedzy.
Paulina

Paulina

Cieszy mnie fakt, że powstają takie artykuły, które poszerzają wiedzę na temat zawieszania działalności oraz zasiłku dla bezrobotnych. To bardzo ważna wiedza dla osób, które szukają pracy.
takie fakty

takie fakty

Bardzo cieszę się, że możemy starać się o status bezrobotnego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą, która została zawieszona. Dzięki temu mamy szansę na zasiłek oraz na inne udogodnienia i szkolenia.
fala

fala

Uważam, że powinniśmy zawsze mieć możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność gospodarczą czy nie. To naprawdę ważna kwestia, która wpływa na życie wielu ludzi.
Paula

Paula

Zawieszenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych. Nie dostanie go niestety każdy z UP.
Zenek

Zenek

Czy po zawieszeniu działalności należy się zasiłek dla bezrobotnych? Przeczytajcie artykuł.
Zuber

Zuber

Ciekawe czy tak może zrobić ktoś kto miał z tego urzędu fundusze na działalność gospodarczą? Jeżeli tak to ok, ale pewnie znając życie takie przypadki są wyłączone.
Zenon

Zenon

Dzisiaj dobrze, że wszystko można szybko zrobić. Jeżeli bym np. zawiesił działalność gospodarczą to automatycznie ubezpieczam się zdrowotnie sam lub w pracy przez żonę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.