Twoje wsparcie w rekrutacji

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności
Osoby, które ubiegają się o status bezrobotnego, gdyż zawiesiły prowadzą działalność gospodarczą często starają się również o zasiłek dla bezrobotnych. Ten jednak nie przysługuje każdemu, z całą pewnością nie otrzymają go zaś przedsiębiorcy, którzy skorzystali z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Zawieszenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Osoby, które zawiesiły prowadzoną działalność gospodarczą mogą o status bezrobotnego ubiegać się dopiero od 1 lutego 2011 roku. Wcześniej, aby móc otrzymać decyzję stwierdzającą, że były przedsiębiorca został uznany za osobę bezrobotną, konieczny był brak wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Po zmianie przepisów sytuacja wygląda tak, że za osobę bezrobotną może zostać uznana osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (nie prowadziła wcześniej firmy) lub osoba, która ? co prawda ? taki złożyła, ale jednocześnie

  • zgłosiła do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

  • nie upłynął okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej (oznacza to, że fizycznie dana osoba nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej).

Drugi przypadek może budzić wątpliwości wśród osób zainteresowanych. Chodzi tu o takich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, ale jednocześnie określiły w nim późniejszą datę rozpoczęcia działalności firmy. Inaczej mówiąc, do dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej mogą oni starać się o status bezrobotnego.

 

Zawieszenie działalności, a później rejestracja w urzędzie

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej konieczne jest dokonanie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Ten musi być właściwy dla bezrobotnego ze względu na jego miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Warto jednak wiedzieć, że rejestracja jest możliwa tylko po wypełnieniu szeregu formalności. Te zostały bardzo dokładnie określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To właśnie w tym dokumencie znaleźć można szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy.

 

Życie zawodowe pod znakiem zapytania

Przedsiębiorcy zmuszeni do zawieszenia działalności gospodarczej wskazują często nie na kryzys, ale fakt, że wykonują oni sezonową pracę. Rejestracja w urzędzie pracy jest dla nich o tyle wygodna, że dzięki uzyskaniu statusu bezrobotnego mają ubezpieczenie zdrowotne. Poza nim jednak, jako osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, mają również możliwość skorzystania z innych udogodnień, które zostały przewidziane właśnie dla osób bez pracy. Mowa tu o różnorodnych szkoleniach czy ewentualnym uzyskaniu dofinansowania na podjęcie studiów podyplomowych.

 

Czy po zawieszeniu działalności należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Każdy z przedsiębiorców, który decyduje się na otwarcie firmy może skorzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS. Warto zauważyć, że jedną z przesłanek do tego, aby byłemu przedsiębiorcy został przyznany zasiłek jest opłacanie przez niego w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez okres co najmniej 365 dni) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Ten punkt najczęściej nie jest spełniany przez tych przedsiębiorców, którzy skorzystali z opłacania preferencyjnych składek ZUS. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, która jednak nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego rozwiązania nie odprowadzają za siebie składki na Fundusz Pracy. Skutkuje to tym, że starając się o status bezrobotnego, nie mogą oni liczyć na przyznanie im zasiłku dla osób bezrobotnych. Warto przy tym jednocześnie zauważyć, że aktualnie brak ewentualnych projektów, które rozwiązywałyby ten problem na korzyć byłych przedsiębiorców. 

 

Zawieszenie działalności a urząd pracy - o czym jeszcze należy pamiętać?

Przedsiębiorcy rozważający czasowe zawieszenie działalności bardzo często zastanawiają się nad kwestią „zawieszenie działalności a zasiłek”. Czy będzie należał im się zasiłek po działalności gospodarczej, gdy nie jest ona całkowicie zamknięta a jest ona w stanie zawieszenia?

Przedsiębiorca zawieszający działalność może ubiegać się o zasiłek pieniężny z Urzędu Pracy. Jest to tzw. zasiłek dla bezrobotnych, ale aby go otrzymać, to należy spełnić kilka warunków.

 

Zawieszona działalność a zasiłek dla bezrobotnych

Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych może skorzystać przedsiębiorca, który złożył dokumenty o zawieszenie działalności. Wypłata świadczenia może odbyć się, jeśli okres zawieszenia jeszcze nie upłynął i jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, czyli prowadzi działalność jednoosobową.

Dodatkowe warunki niezbędne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych to brak propozycji pracy, szkoleń, stażu dla osoby bezrobotnej oraz wcześniejsze opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, gdzie podstawa wymiaru składek społecznych i na Fundusz Pracy nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Składki te muszą być opłacane przez ostatnich 18 miesięcy, a minimum łącznie przez co najmniej 365 dni. Aby otrzymać zasiłek, przedsiębiorca musi spełnić łącznie wszystkie powyższe warunki.

Bardzo ważną informacją jest także to, że zasiłek po działalności gospodarczej nie obejmuje osób prowadzących firmę i mających preferencyjne składki ZUS. W takim przypadku podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalna pensja, co automatycznie wyklucza otrzymanie świadczenia. Istotne z punktu pracodawcy jest również to, że zasiłek dla osoby spełniającej powyższe wymogi przysługuje dopiero wtedy, gdy minie 90 dni od rejestracji.

Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach konieczne może okazać się zawieszenie statusu bezrobotnego (np. z powodu wyjazdu na wakacje i niemożności stawienia się w urzędzie we wskazanym terminie). Wtedy powyższe okresy będą specjalnie rozliczane.

Oceń ten wpis
Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności
Ocena: 4.5, liczba głosów: 5

Opinie

Paula
2019-12-06, 07:23
Zawieszenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych. Nie dostanie go niestety każdy z UP.
Zenek
2019-05-26, 21:25
Czy po zawieszeniu działalności należy się zasiłek dla bezrobotnych? Przeczytajcie artykuł.
Zuber
2019-05-07, 13:50
Ciekawe czy tak może zrobić ktoś kto miał z tego urzędu fundusze na działalność gospodarczą? Jeżeli tak to ok, ale pewnie znając życie takie przypadki są wyłączone.
Zenon
2019-04-09, 14:31
Dzisiaj dobrze, że wszystko można szybko zrobić. Jeżeli bym np. zawiesił działalność gospodarczą to automatycznie ubezpieczam się zdrowotnie sam lub w pracy przez żonę.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.