Własna firma

Dokapitalizowanie spółki z o.o. - czym jest i z czym się wiąże?

19 sierpnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

9 komentarzy
Dokapitalizowanie spółki z o.o. - czym jest i z czym się wiąże?
Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na przekazaniu jej dodatkowego kapitału, co korzystnie wpływa na sytuację finansową podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj ma to miejsce w momencie, gdy zgromadzone środki nie wystarczają na pokrycie bieżących kosztów działalności bądź podjęcie kolejnych inwestycji. Jak przeprowadzić procedurę dokapitalizowania spółki z o.o.?

Z artykułu dowiesz się:

 • na czym polega dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • w jakim celu dokapitalizuje się spółki,
 • jak można dokapitalizować spółkę,
 • która forma dokapitalizowania jest najbardziej opłacalna?

Czytaj także: Spółka czy JDG - co się bardziej opłaca?

Na czym polega dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to podniesienie jej kapitału, poprzez przekazanie środków finansowych. Może to nastąpić na kilka sposobów, w tym poprzez:

 • pożyczkę,
 • dopłaty,
 • podwyższenie kapitału zakładowego.

Decyzję o dokapitalizowaniu spółki każdorazowo podejmują jej wspólnicy, wybierając jednocześnie odpowiednią metodę, która w danej sytuacji okaże się najbardziej optymalna. Wniesienie dodatkowych środków pieniężnych do spółki zwykle rozpatrywane jest w ujęciu pozytywnym, jednak warto mieć świadomość, że związane jest ono także z pewnymi konsekwencjami podatkowymi, zwłaszcza na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku VAT. Spółka może więc poprzez "nabycie" dodatkowych środków, jednocześnie ponosić odpowiedzialność podatkową.

W jakiem celu stosuje się dokapitalizowanie spółki?

Zwiększenie kapitału w spółce może być spowodowane niedostateczną ilością środków pieniężnych, które potrzebne są do dalszego prowadzenia działalności. Zazwyczaj następuje to w momencie recesji, gdy spółka nie osiąga zamierzonych dochodów bądź ponosi większe od zamierzonych koszty. Jeśli nie może skorzystać z kapitału obcego, jedynym sposobem na pozyskanie środków pieniężnych jest podniesienie kapitału własnego. Czasami korzystanie z finansowania obcego jest niekorzystne, na przykład gdy właściciele spółki chcą w dłuższej perspektywie czasowej podnieść jej zdolność kredytową. Warto pamiętać, że kapitał zakładowy czy kapitał zapasowy w spółce stanowią niejako zabezpieczenie spłaty zobowiązań, dlatego dla kredytodawców ważne jest zachowanie odpowiedniej ich struktury. Dopłaty do kapitału mogą także wynikać z chęci zrealizowania większych inwestycji, gdy spółka nie posiada wystarczająco dużo środków własnych bądź pochodzących z kapitału obcego.

Szukasz pracy?

Elektryk

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik działu kadr

MAJET

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Koordynator logistyki magazynowej B-B

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Specjalista/-tka działu serwisu (branża recyklingu)

BERGMANN POLSKA Sp. z o.o

 • Bielsko-Biała
Dodana

Możliwości dokapitalizowania spółki

Istnieje kilka możliwości dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wśród nich wymienia się pożyczkę, dopłaty oraz podniesienie kapitału zakładowego. Każda z tych metod ma swoje zalety, lecz nie jest też wolna od wad. Wybór konkretnej uzależniony jest w głównej mierze od sytuacji finansowej spółki, rozwiązań podatkowych, jakie stosuje oraz kwot, o jakie kapitał ma zostać zwiększony.

Dopłaty

Podwyższenie kapitału spółki z o.o. może nastąpić poprzez wniesienie przez wspólników dopłat. Sama procedura nie jest skomplikowana, wymaga jedynie podjęcia odpowiednich uchwał oraz transferu środków pieniężnych na rzecz spółki. półka nie ma obowiązku zgłaszania dopłat do KRS, musi jednak złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości dopłat. Obciążenie podatkowe może okazać się znaczące w przypadku, gdy suma dopłat wniesionych przez wspólników będzie całkiem spora. Co istotne, dopłaty muszą być wnoszone przez wszystkich wspólników proporcjonalnie. Dopłaty mogą być zwracane, choć mogą mieć też charakter bezzwrotny. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi dawać możliwość wnoszenia dopłat, powinna również regulować kwestię ich ewentualnego zwrotu.

Pożyczka

Pożyczka uważana jest za jedną z najprostszych i najbardziej elastycznych form dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może być ona udzielona przez jednego wspólnika bądź przez każdego, w ustalonych kwotach. Wymagane jest zawarcie umowy pożyczki, o ile jej wartość przekracza 1000 zł - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W umowie określa się:

 • kwotę pożyczki,
 • terminy spłat,
 • ewentualne kary umowne,
 • wysokość odsetek.

Co istotne, oprocentowanie powinno zostać ustalone na poziomie rynkowym, nie może więc w znaczącym stopniu odbiegać od niego ani w górę, ani w dół. Warto mieć na uwadze, że pożyczka wiąże się z pewną korzyścią podatkową. Na ogół, sięgając po nią, należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), jednak w przypadku pożyczki dla spółki, udzielonej przez wspólników, zasada ta nie obowiązuje. Faktu zawarcia umowy pożyczki nie trzeba zgłaszać do KRS ani do US. Niemniej jednak należy pamiętać, że pożyczka ma charakter zwrotny, zatem spółka będzie musiała oddać uzyskane środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami. 

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podniesienie kapitału zakładowego to skomplikowana procedura, jednak pozwala ona pozyskać spółce środki finansowe, które nie będą w przyszłości podlegały zwrotowi. Na początek warto zastanowić się, czym jest kapitał zakładowy? Otóż jest to tak zwany kapitał podstawowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeden z kapitałów własnych. Podwyższenie kapitału spółki poprzez podniesienie kapitału zakładowego wymaga:

 • podjęcia odpowiednich uchwał przez zgromadzenie wspólników, które muszą być zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza,
 • objęcia udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników, wybranych z nich bądź osoby trzecie,
 • złożenia odpowiedniego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • rejestracji w KRS.

Spółka będzie również musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%wartości podwyższenia kapitału zakładowego. Podstawą opodatkowania jest wartość, o jaką podwyższono kapitał zakładowy. Warto mieć świadomość, że podwyższenie kapitału zakładowego korzystnie wpływa na strukturę kapitału spółki, gdyż zwiększa kapitały własne, a nie obce. 

Która forma dokapitalizowania spółki jest najbardziej opłacalna?

Opłacalność danej formy dokapitalizowania spółki zależy od:

 • jej sytuacji finansowej,
 • celu, na jaki mają zostać przeznaczone środki,
 • czasu potrzebnego na pozyskanie środków,
 • możliwości finansowych wspólników.

Trudno jednoznacznie określić, która metoda jest bardziej opłacalna, gdyż zależy to od wielu czynników. Zanim jednak wspólnicy podejmą decyzję o dokapitalizowaniu spółki, dobrze skonsultować się z doradcami podatkowymi oraz prawnikami, którzy przeanalizują sytuację firmy i pomogą dokonać najrozsądniejszego wyboru.

Podsumowanie:
 • Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na podniesieniu jej kapitału przez przekazanie środków finansowych, dostępne są różne metody, w tym pożyczka, dopłaty oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Celem dokapitalizowania spółki jest zwiększenie kapitału własnego, co może być potrzebne w przypadku braku wystarczających środków pieniężnych na dalsze prowadzenie działalności, a także w celu zrealizowania większych inwestycji lub podniesienia zdolności kredytowej.
 • Najbardziej opłacalną formą dokapitalizowania spółki zależy od sytuacji finansowej spółki oraz rozwiązań podatkowych, jakie stosuje. Wśród metod można wyróżnić pożyczkę, dopłaty oraz podniesienie kapitału zakładowego.
 • Dopłaty są stosunkowo proste i elastyczne, jednak wiążą się z obciążeniem podatkowym w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości dopłat. Natomiast pożyczka daje korzyść podatkową, ale wymaga zawarcia umowy oraz spłaty wraz z odsetkami.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest dokapitalizowanie spółki z o.o.?

Dokapitalizowanie spółki z o.o. to przekazanie jej dodatkowego kapitału, potrzebnego na pokrycie kosztów bieżącej działalności bądź na inwestycje.

W jaki sposób można dokapitalizować spółkę z o.o.?

Istnieją trzy sposoby dokapitalizowania spółki z o.o. - pożyczka, dopłaty wspólników bądź podniesienie kapitału zakładowego.

O jaką kwotę można dokapitalizować spółkę?

Kwota, o jaką spółka zostanie dokapitalizowana, jest przedmiotem ustaleń pomiędzy jej wspólnikami. Prawo nie nakłada tutaj obowiązku zachowania minimalnych ani maksymalnych sum. nn

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

Amyka

Amyka

Jestem osobą bezrobotną i szukam sposobów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Artykuł na temat dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był bardzo pouczający i pomógł mi zrozumieć pojęcia, na które wcześniej nie zwracałam uwagi. Mam nadzieję, że informacje te będą mi przydatne w przyszłości!
Jan Mucha

Jan Mucha

Zainteresowanie tematyką biznesową to nie tylko sposób na rozwój w pracy, ale także na poszerzenie wiedzy o realiach funkcjonowania firm. Podoba mi się, że artykuł wyjaśnia w zrozumiały sposób, w jaki sposób dokapitalizować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Polecam do przeczytania!
Damian

Damian

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to częsty zabieg stosowany przez przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków na prowadzenie biznesu. Dzięki temu artykułowi lepiej zrozumiałem różne sposoby dokapitalizowania firmy, co pozwoli mi na wybór najbardziej korzystnej metody w mojej sytuacji.
lokaj

lokaj

Bardzo interesujący artykuł. Cieszę się, że dowiedziałem się więcej na temat dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydaje mi się, że dzisiaj w skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej takie wiedza może się przydać przy szukaniu pracy.
Alek

Alek

Muszę przyznać, że dokapitalizowanie spółki to temat, o którym wcześniej nie miałem zbyt wielu informacji. Jednak dzięki temu artykułowi nauczyłem się, że istnieje wiele różnych sposobów na zwiększenie kapitału własnego spółki. To może być cenne źródło wiedzy dla osób poszukujących pracy w dziale finansowym.
prac. naumcyw

prac. naumcyw

Wspaniały artykuł na temat dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeczytałem go uważnie i na pewno się z niego wiele nauczyłem. Bardzo cenione są w nim wskazówki dotyczące korzyści i ryzyka związanego z każdą z metod dokapitalizowania. Polecam każdemu pracownikowi zapoznanie się z tym artykułem.
Lena64

Lena64

Bardzo interesujący artykuł na temat dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże, dla mnie jako osoby bezrobotnej, nie ma to wiele znaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł poznać te zagadnienia bliżej, kiedy już znajdę pracę.
Nina

Nina

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo ważna decyzja, którą powinien podjąć każdy właściciel takiej firmy. Artykuł przedstawia różne sposoby dokapitalizowania spółki, wskazując na wady i zalety każdej z nich. To cenne źródło informacji dla pracodawcy.
Arkadiusz j.

Arkadiusz j.

Ciekawy artykuł na temat dokapitalizowania spółki. Zawiera on wiele cennych informacji na temat różnych sposobów, jakie można wykorzystać przy zwiększeniu kapitału własnego spółki. Wiedza ta może być wartościowa dla osób szukających pracy w sektorze finansowym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka