Własna firma

Czy każde przedsiębiorstwo potrzebuje opracowanej strategii?

16 września 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

4 komentarze
Czy każde przedsiębiorstwo potrzebuje opracowanej strategii?
Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest niczym prostym. Firmy działają w dynamicznym otoczeniu wolnorynkowym. Ze swojej istoty są one narażone na turbulencje zarówno w danej branży, jak i całej gospodarce. Jak można oprzeć się wyzwaniom płynącym z rynku? Często można spotkać się z opinią, zgodnie z którą kluczem do osiągnięcia sukcesu biznesowego jest intuicja i umiejętność trafnego podejmowania decyzji ad hoc. Wiele wskazuje jednak, ze rzeczywistość wygląda inaczej, a większe prawdopodobieństwo sukcesu pojawia się dopiero wówczas, gdy właściciel przedsiębiorstwa planuje z wyprzedzeniem swoje działania. Takie rozwiązanie jest określane jako strategia przedsiębiorstwa. Aby poznać więcej informacji na temat tego, co właściwie oznacza to pojęcie, zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem.

 Zawiera on interesujące informacje dotyczące między innymi następujących kwestii:

 • Co to jest i co powinna zawierać strategia firmy?
 • Jakie są rodzaje strategii przedsiębiorstwa?
 • Jakie mogą być cele ustalone podczas opracowywania strategii firmy?
 • Czy opracowanie strategii jest potrzebne każdemu przedsiębiorstwu?
 • Co można zyskać dzięki opracowaniu odpowiedniej strategii?
 • Jakie są elementy strategii przedsiębiorstwa?

Strategia to ważny, ale nie jedyny aspekt związany z prowadzeniem działalności biznesowej. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak na przykład sposób zakładania nowego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś także w tym temacie, przeczytaj kolejny z naszych tekstów: "O czym należy pamiętać podczas zakładania firmy?". Informacje zawarte w naszych tekstach nie dają wprawdzie stuprocentowej gwarancji na osiągnięcie sukcesu biznesowego, ale mogą okazać się cenne podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Do dzieła!

Co to jest i co powinna zawierać strategia firmy?

W literaturze naukowej można znaleźć wiele definicji tego pojęcia. Poszczególne teorie kładą nacisk na różne aspekty, aczkolwiek można znaleźć wiele wspólnych definicji. Przede wszystkim, strategia jest definiowana jako dokument wskazujący na najważniejsze, długoterminowe cele firmy oraz kierunki działania w wieloletniej perspektywie. Jest to plan, który pokazuje, jakie korzyści może odnieść kadra zarządzająca oraz pracownicy, jeśli założone działania zostaną odpowiednio zrealizowane.

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Tomaszów Lubelski
Dodana

Operator Maszyn i Urządzeń

PLP Poland (Belos) S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Jakie są rodzaje strategii przedsiębiorstwa?

W literaturze naukowej dotyczącej ekonomii oraz zarządzania można znaleźć różne klasyfikacji strategii. Podziały te uwzględniają fakt, że zarządzanie przedsiębiorstwem to skomplikowane działanie o wielopłaszczyznowym charakterze.

Poniżej zostały przedstawione jedynie niektóre rodzaje strategii przedsiębiorstwa:

 • strategia rozwoju przedsiębiorstwa — jest to plan o najbardziej ogólnym charakterze. Zamieszcza się w nim zamierzenia oraz oczekiwania przedsiębiorcy dotyczące firmy jako całości. Przykładowo, ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa może być oparcie swojej sprzedaży na dystrybucji B2B oraz pozyskiwaniu klientów poprzez rozbudowany program lojalnościowy (partnerski);
 • strategia marketingowa przedsiębiorstwa — tego typu strategia opiera się na projektowaniu przyszłych działań przedsiębiorstwa w obszarze promocji (reklamy), sposobu dystrybucji towarów do klienta, strategii cenowej (różnicowanie cen dla nowych i stałych odbiorców itp.);
 • strategia naprawcza — stosuje się ją w czasach kryzysu dotyczącego samego przedsiębiorstwa lub całej branży. Strategia naprawcza jest czasem określana także jako restrukturyzacja;
 • strategia dostosowawcza (adaptacyjna) — działania w tym zakresie pozwalają na dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków, jakie narzuca im otoczenie. Przykładem takiej strategii z ostatnich lat jest wprowadzenie usługi dostawy posiłków przez restauracje, których działalność została ograniczona w ramach lockdownów;
 • strategia personalna (czasem określana także jako strategia HR) — skupia się ona na wycinku działalności biznesowej, jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi. W strategii personalnej ustala się sposób pozyskiwania pracowników, proces onboardingu nowych osób oraz tryb szkoleń dla dotychczasowych członków kadry.

Jakie mogą być cele ustalone podczas opracowywania strategii firmy?

Budowanie strategii przedsiębiorstwa wymaga ustalenia celów dla organizacji. Cele to powinny uwzględniać specyfikę działalności firmy. Przykładowo, w biurze rachunkowym główny nacisk należy położyć na kwestię wysokiej jakości usług (błędy mogą skutkować wysokimi karami podczas kontroli dokumentacji księgowej przez organy podatkowe), a w firmie produkcyjnej trzeba zwrócić uwagę na optymalizację kosztów działalności bieżącej. Cele w strategii przedsiębiorstwa powinny być zorientowane na długą perspektywę. Takie kwestie jak np. wybór prefabrykatów czy wyposażenia do pomieszczeń biurowych to zagadnienia, którymi powinna zająć się kadra menedżerska średniego szczebla.

Czy opracowanie strategii jest potrzebne każdemu przedsiębiorstwu?

Zdecydowanie tak. Strategia to rozwiązanie o uniwersalnym charakterze. Przykładowo, ważnym działaniem podczas procesu tworzenia i aktualizacji strategii przedsiębiorstwa jest opracowanie analizy SWOT. Metodyka ta może zostać zastosowana niezależnie od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo oraz jaka jest skala aktywności biznesowej.

Co można zyskać dzięki opracowaniu odpowiedniej strategii?

Dzięki prawidłowo opracowanej oraz wdrożonej strategii można znaleźć silne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także poznać potencjalne powody, które sprawiają, że firma nie zarabia. Wreszcie, dzięki opracowaniu strategii można znaleźć najważniejsze źródła kosztów (tzw. centra kosztów) oraz te procesy i obszary działalności przedsiębiorstwa, które w największym stopniu przekładają się na sukces biznesowy. Dzięki temu można zaobserwować, czy w danym przedsiębiorstwie sprawdza się tzw. zasada Pareto.

Strategia przedsiębiorstwa - czy się przyda?

Z powyższych rozważań można wywnioskować, że strategia jest dokumentem niezwykle ważnym z punktu zarządzania przedsiębiorstwem. Choć określenie to może wydawać się nieco trywialne, to w rzeczywistości strategia stanowi drogowskaz wytyczający drogę dla firmy. Należy przywiązywać dużą wagę do strategii biznesowej, co nie oznacza jednak, że jest to jedyny obszar, na który warto zwrócić uwagę. Warunkiem sine qua non sukcesu biznesowego jest także sprawne zarządzanie działaniami na szczeblu operacyjnym. Strategia przedsiębiorstwa to działanie o dość ogólnym charakterze, w którym organizacja jest traktowana jako całość. Z kolei zarządzanie operacyjne jest skupione na takich procesach ważnych dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa jak na przykład rekrutacja pracowników, terminowość dostaw oraz dbałość o wysokie standardy wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług.

Podsumowanie:
 • Strategia to dokument wskazujący na najważniejsze cele i kierunki działania firm w długoterminowej perspektywie.
 • Budowanie strategii wymaga ustalenia celów z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy oraz długiej perspektywy.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii może pomóc w znalezieniu silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, źródeł kosztów oraz obszarów wpływających na sukces biznesowy.
 • Choć strategia jest ważna, nie można zaniedbywać zarządzania na szczeblu operacyjnym, które koncentruje się na codziennych procesach działania przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest strategia przedsiębiorstwa?

Strategia to sposób działania, który zamierza wdrożyć kierownictwo przedsiębiorstwa w długim okresie.

Jakie są rodzaje strategii?

W XXI wieku stosuje się wiele rodzajów strategii, w tym na przykład strategię: personalną, rozwoju, marketingową oraz naprawczą.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Janko muzykant

Janko muzykant

Jako właściciel firmy uważam, że opracowanie strategii jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Dzięki niej swoim pracownikom przedstawiam jasne cele, które chcę osiągnąć i pokazuję, jakie działania będą potrzebne. W ten sposób angażuję ich w procesy decyzyjne, co daje świetne efekty. Dobrze opracowana strategia to klucz do sukcesu w biznesie.
pracownik

pracownik

Jestem osobą, która poszukuje pracy i uważam, że posiadanie świadomości na temat strategii firm jest ważne dla osoby, która chce związać swoją przyszłość z biznesem. Znajomość celów i filozofii firmy może pomóc w dostosowaniu się do wymagań pracodawcy oraz ułatwić nawiązanie relacji z pracownikami. Znajomość strategii to dla mnie ważna umiejętność.
Zofia Wilska

Zofia Wilska

Niewątpliwie, strategia to ważna sprawa, ale nie dla każdej osoby. Ja na przykład nie jestem zainteresowany zakładaniem firmy, ani podejmowaniem pracy w przedsiębiorstwie, dlatego ten artykuł nie jest dla mnie. Mimo to, uważam, że bardziej dostępna i przystępna forma przekazu mogłaby zainteresować mnie więcej w kwestiach biznesowych.
Zolda

Zolda

Strategia to kluczowe narzędzie do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Dzięki jasno określonym celom i kierunkom działania, łatwiej jest osiągać zamierzone efekty. Jestem przekonany, że w każdej firmie, niezależnie od branży, powinno być opracowane strategiczne podejście.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.