Zatrudnienie przez urząd pracy to korzyści

Zatrudnienie przez urząd pracy to korzyści
Pracodawca, który zainteresowany jest utworzeniem nowego stanowiska pracy może poszukiwać potencjalnego pracownika w urzędzie pracy. Ten sposób rekrutacji jest często pomijany, choć korzyści wynikające ze zgłoszenia się podmiotu zatrudniającego właśnie do urzędu pracy mogą być całkiem spore.

 Dofinansowanie z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika

Współcześnie znacząca część firm, które zainteresowane są zatrudnieniem pracownika zamieszcza stosowną ofertę czy to w prasie branżowej, czy też na portalach związanych z tematyką pracy. Niekiedy, aby odciążyć dział kadr w firmie, szef decyduje się na podjęcie współpracy z zewnętrznym podmiotem specjalizującym się w przeprowadzaniu rekrutacji. W całym procesie często pomijany jest urząd pracy, który ma olbrzymi potencjał i przede wszystkim jest tym urzędem, do którego bezrobotni zwracają się w pierwszej kolejności. Taki stan rzeczy, jak wskazują specjaliści, może być związany z utartym stereotypem, jakoby w urzędach pracy zarejestrowane były osoby wyłącznie o niskich kwalifikacjach. Tymczasem jest odwrotnie, zaś korzystając z pośrednictwa urzędu pracy pracodawca może zyskać całkiem sporo.

 

Dofinansowanie stanowiska pracy

Jedną z korzyści płynących z korzystania z pomocy urzędu pracy jest możliwość otrzymania przez pracodawcę dofinansowania na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. W niektórych przypadkach będzie możliwe całkowite wyeliminowanie wydatków na utworzenie stanowiska pracy. Taka pomoc jest szczególnie ważna i doceniana zwłaszcza przez pracodawców, którzy dopiero otworzyli działalność gospodarczą lub prowadzą niewielką firmę. Warto przy tym dodać, że programów, które realizują urzędy pracy w ostatnich latach przybyło. Oznacza to, że na wsparcie liczyć może znacząca grupa pracodawców.

Warto wspomnieć, że utworzenie stanowiska pracy należy do obowiązków pracodawcy zatrudniającego kolejnego pracownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać: Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy.

 

Jakie kroki poczynić?

Aby zatrudnić pracownika przez urząd pracy, konieczne jest złożenie w tej instytucji określonego wniosku, czyli po prostu oferty pracy. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy ze starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu o utworzeniu stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Ważnym punktem jest przygotowanie przyszłemu pracownikowi stanowiska pracy, które wyposażone będzie w niezbędne urządzenia czy maszyny. Ostatnim krokiem jest zawarcie odpowiedniej umowy ze skierowanym przez urząd bezrobotnym, który będzie wykonywał pracę na rzecz podmiotu zatrudniającego. To nieskomplikowana, choć nieco czasochłonna procedura, którą musi przejść każdy zainteresowany pracodawca.

To Cię powinno też zainteresować: Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

 

Dofinansowanie do pracownika? Pamiętaj o wniosku

Trzeba pamiętać, że nie każdy pracodawca może starać się o dofinansowanie z urzędu pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ważne jest, aby zainteresowany podmiot bardzo dokładnie wypełnił wniosek. Ponadto, musi on wykazać, że działalność gospodarczą prowadzi minimum sześć miesięcy. Niezbędne jest również oświadczenie, że wypłaca on pensje zatrudnionym pracownikom w terminie, na czas reguluje zobowiązania podatkowe oraz opłaca składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Pracodawca musi również wykazać, że nie zwolnił pracownika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zaś jego firma nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Powyżej wskazane informacje są jednak przykładowe i urząd pracy może żądać także innych dokumentów.

 

 Zobowiązania pracodawcy przy zatrudnianiu przez urząd pracy

Gdy mowa o dofinansowaniu stanowiska pracy dla bezrobotnego, pracodawca - jak wskazano powyżej - podpisuje stosowaną umowę również ze starostą. W tej zobowiązuje się nie tylko zatrudnić bezrobotnego na pełen etat, ale również na określony okres, w tym wypadku mowa o 24 miesiącach. Warto też wiedzieć, że firma otrzyma zwrot wyłożonych środków dopiero wówczas, gdy przedłoży stosowne rozliczenie kosztów, które poniosła na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Pracodawca powinien też pamiętać, że w niektórych sytuacjach będzie mógł ubiegać się o jednorazowy zwrot kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika. W tym wypadku również konieczne jest spełnienie odpowiednich przesłanek.

 

Dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 

Dofinansowanie do pracownika jest bardzo atrakcyjną opcją dla wielu pracodawców, którzy myślą o powiększeniu załogi swoich pracowników, ale nie są przekonani, czy uda im się udźwignąć związane z tym koszta, ponieważ ich firma np. dopiero się rozwija. Tacy przedsiębiorcy powinni zainteresować się dofinansowaniem ofertowanym przez nasze państwo.

Dofinansowanie z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika to nie tylko refundacja składek ZUS, ale również pensji pracownika. Dodatkowym zastrzykiem gotówki dla przedsiębiorcy decydującego się dopiero utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby zarejestrowanej na bezrobociu jest tzw. dodatek na stanowisko. Wynosi on maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie będzie to około 22 tysięcy złotych. Zwrot wydatków na ustanowienie takiego stanowiska pracy może dotyczyć przedsiębiorców prowadzących firmę od przynajmniej pół roku oraz niezalegających z żadnymi podatkami czy opłatami względem swoich kontrahentów.

 

Dofinansowanie - urząd pracy a kodeks pracy

Czy zatrudniając pracownika z urzędu pracy i biorąc na niego dofinansowanie, pracodawcę obowiązują przepisy Kodeksu Pracy? Tak, pracodawca będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów w Kodeksie Pracy.

Zatrudnienie pracownika z urzędu zatrudnienia to szereg korzyści dla firmy. Jest to na przykład brak konieczności płacenia wynagrodzenia dla stażysty z urzędu pracy, zwrot kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy, możliwość otrzymania premii za przygotowanie zawodowe dorosłych, uzyskanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie lub refundację wydatków na pensje dla nowego pracownika.

Zdecydowanie najczęściej pracodawcy zaczynają korzystać z pomocy finansowej w zakresie zatrudnienia pracowników od skorzystania ze stażysty z urzędu pracy. Jest to najprostsza forma uzyskania pracownika bez ponoszenia kosztów. Tym bardziej, że nie będzie on stricte zatrudniony w zakładzie pracy, a w urzędzie.

Oceń ten wpis
Zatrudnienie przez urząd pracy to korzyści
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Londzin
2019-12-06, 10:04
Korzyści jakieś są i wile osób z tego korzysta. W końću ktoś wymyślił takie ramy i niektórzy wiedzą jak to wykorzystać do własnych celi. Koszty to w końcu koszty.
Albin
2019-05-26, 21:33
Nie wiedziałem, że jak pracodawca zatrudni pracownika poprzez UP, ma korzyści. Wpis w artykule godny uwagi.
madam
2019-05-07, 13:51
Dla firmy pewnie tak, bowiem w takim układzie urząd w pewnym sensie działa jak rekrutacja, czy agencja zatrudnienia. W wielu przypadkach to także niższe koszty i place.
Fenicjanka
2019-04-09, 14:22
Z pewnością część pracodawców woli zabrać osobę z urzędu pracy. W pewien sposób jest ona zainteresowana konkretnymi osobami już sprawdzonymi przez taki urząd.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.