Zmiana i utrata pracy

Likwidacja miejsca pracy a wypowiedzenie: przepisy i konsekwencje

30 czerwca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 28 głosów

28 głosów

4 komentarze
Likwidacja miejsca pracy a wypowiedzenie: przepisy i konsekwencje
Dowiedz się więcej o zasadach likwidacji stanowiska pracy, jak prawidłowo przeprowadzić proces zwalniania pracowników i uniknąć konsekwencji prawnych pozornej likwidacji stanowiska.

Część pracodawców uważa, że pożegnanie się z niechcianym pracownikiem właśnie przez likwidację jego stanowiska pracy jest prostym zabiegiem. Niestety, jest zupełnie odwrotnie. Dzieje się tak dlatego, że w sądzie pracodawcy może być trudno uzasadnić swoją decyzję. Warto podkreślić, że do zwolnienia pracownika konieczne jest spełnienie procedury, w tym między innymi obiektywnego kryterium typowania pracowników do zwolnień. Z drugiej strony, wszystko zależy też od wielkości zakładu pracy ? nie zawsze podmiot zatrudniający ma obowiązek stosowania się do zapisów, które umieszczone zostały w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Poniżej 20 pracowników

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników, nie muszą stosować się do zapisów wyżej wskazanej ustawy. Inaczej mówiąc, nie wypłacają zwalnianemu zatrudnionemu odprawy i stosują regulacje zawarte w Kodeksie pracy. Taka sytuacja, w niektórych wypadkach, dotyczy również pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników. Mowa tu między innymi o takich firmach, w których zatrudnieni są pracownicy tymczasowi czy mianowani ? do nich takie zapisy poczynione w ustawie nie mają zastosowania. Dla określenia jednak, czy w konkretnym przypadku pracodawca będzie musiał stosować się do wytycznych o zwolnieniach grupowych, czy też możliwe będzie zastosowanie zwolnień indywidualnych, podstawowym kryterium jest spełnienie określonych przesłanek ilościowo-czasowych.

Kiedy mowa o zwolnieniach grupowych?

Zwolnienia grupowe są ściśle określone. Zgodnie z powyższym twierdzeniem, ważny jest czas i ilość zwalnianych pracowników. Otóż, jeżeli w terminie, który nie przekracza 30 dni pracodawca zwolni 10 pracowników (zakład liczy mniej niż 100), 10% zatrudnionych (gdy zakład liczy co najmniej 100 i nie więcej niż 300 pracowników) lub 30 pracowników (gdy firma zatrudnia ponad 300 osób), to mowa właśnie o zwolnieniach grupowych. Z drugiej strony, wymieniona na początku ustawa może mieć zastosowanie również wówczas, gdy liczba zwalnianych pracowników jest niższa niż wskazana powyżej. Wówczas jednak ważnym elementem jest ewentualne zatrudnianie przez firmę minimum 20 osób.

Szukasz pracy?

Pracownik produkcyjny

Domczar sp. z o.o.

  • Kolno
Dodana

Inżynier procesu

Domczar sp. z o.o.

  • Kolno
Dodana

Mechanik Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Elektronik

FAMUR (GRENEVIA SA)

  • Katowice
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Likwidacja stanowiska pracy

Przy rozwiązaniu umowy o pracę z uwagi na likwidację stanowiska pracy ważnym jest, aby przyczyna ta była jedyną. Oznacza to, że pracodawca nie powinien kierować się ewentualną chęcią rozwiązania z pracownikiem umowy i z tego właśnie względu likwidować stanowisko pracy. W przeciwnym razie pracodawca naraża się na zarzut działania wbrew prawu. W tym właśnie punkcie widać dużą różnicę pomiędzy zwolnieniami indywidualnymi a grupowymi. Gdy mowa o tych drugich, likwidacja stanowiska pracy musi być przyczyną podstawową i oznacza to, że nie musi być wyłączną. Inaczej mówiąc, w tym przypadku pracodawca nie będzie narażał się na zarzut, że działa niezgodnie z przepisami.

Pamiętaj, że prawidłowe przeprowadzenie procesu likwidacji stanowiska pracy jest kluczowe do uniknięcia konsekwencji prawnych. Stosuj obiektywne kryteria do zwolnienia pracowników i bądź świadomy różnic w przepisach w zależności od wielkości firmy.

Konsekwencje likwidacji stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy to proces, który niesie ze sobą szereg konsekwencji dla zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Dla pracodawcy może to oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z odprawą dla pracownika. Odprawa jest obowiązkowa w przypadku zwolnienia pracownika ze względu na likwidację miejsca pracy. Jest to zgodne z przepisami prawa pracy i jest to często nieodzowna przyczyna wypowiedzenia umowy. Celem takiej odprawy jest wsparcie pracownika w trudnym okresie poszukiwania nowego zatrudnienia. Z perspektywy pracodawcy, jest to jednak dodatkowy wydatek, który musi być uwzględniony w planowaniu finansów firmy.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy

Pozorna likwidacja stanowiska pracy to sytuacja, w której pracodawca twierdzi, że miejsce pracy jest likwidowane, podczas gdy w rzeczywistości nie ma rzeczywistej likwidacji stanowiska. Jest to działanie niezgodne z prawem i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy. W takich przypadkach, pracownik ma prawo zaskarżyć decyzję pracodawcy i domagać się odszkodowania. Sąd może przyjąć jako dowód fakt, że po pozornej likwidacji stanowiska, pracodawca zatrudnił inną osobę na analogicznym stanowisku. Dlatego tak ważne jest, aby przyczyną likwidacji stanowiska były realne potrzeby biznesowe, a nie chęć pozbycia się niechcianego pracownika.

Istnienie stanowiska pracy po likwidacji

Często pracodawcy pytają, czy mogą utworzyć nowe stanowisko po likwidacji istniejącego stanowiska pracy. Odpowiedź jest złożona. Pracodawca ma prawo do restrukturyzacji firmy i zmiany organizacji pracy, co może prowadzić do likwidacji niektórych stanowisk i tworzenia nowych. Ważne jest jednak, aby nowo utworzone stanowisko różniło się znacząco od zlikwidowanego. Jeżeli nowe stanowisko ma takie same lub bardzo podobne obowiązki jak zlikwidowane, może to prowadzić do zarzutu pozornej likwidacji stanowiska. Pracodawcy powinni zatem dokładnie rozważyć swoje decyzje i skonsultować się z prawnikiem lub doradcą HR, zanim podejmą decyzję o likwidacji stanowiska pracy.

Spotkanie w sądzie

Pracodawca, który zwolnienie pracownika uzasadnił likwidacją stanowiska pracy i jednocześnie zatrudnił na nie nowego pracownika, może narazić się na zarzut, że jego działanie było pozorne. W takim przypadku sąd bowiem nie tylko sprawdza, czy podmiot zatrudniający dopełnił swojego obowiązku i opracował kryterium osób do zwolnienia, ale również może jako dowód przyjąć właśnie fakt, że pracodawca przyjął do pracy innego kandydata. Warto przy tym pamiętać, że o pozorności likwidacji stanowiska pracy mówi się również w innym kontekście. Chodzi tu o taką sytuację, w której dane stanowisko rzeczywiście zostało zlikwidowane, niemniej jednak powstało nowe, zaś osoba je zajmująca ma taki sam zakres obowiązków, jak pracownik, z którym firma się pożegnała.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest likwidacja stanowiska pracy?

Likwidacja stanowiska pracy to proces, w wyniku którego pracownik jest zwalniany, ponieważ jego stanowisko pracy przestaje istnieć w strukturze firmy.

Czy likwidacja stanowiska pracy zawsze jest prawdziwa?

Nie, nie zawsze. Czasami pracodawcy mogą przeprowadzać pozorne likwidacje stanowisk pracy, zwalniając pracownika, a następnie zatrudniając inną osobę na to samo stanowisko.

Czym są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe odnoszą się do sytuacji, w której pracodawca zwalnia określoną liczbę pracowników w określonym czasie.

Jakie są konsekwencje pozornej likwidacji stanowiska pracy?

Pracodawca, który przeprowadza pozorną likwidację stanowiska pracy, może narazić się na zarzuty łamania prawa i konsekwencje prawne.

Jakie są zasady dotyczące likwidacji stanowiska pracy?

Likwidacja stanowiska pracy musi być przeprowadzana zgodnie z przepisami prawa pracy, które m.in. wymagają stosowania obiektywnych kryteriów przy wyborze pracowników do zwolnienia.

4 komentarze

nestor

nestor

No czasami są różne sytuacje. jednak wypowiedzenia to wypowiedzenie bez względu na to w jakiej formie. Jeżeli zgodnie z prawem i zapisami to przecież nic z tym się nie zrobi.
Zuza

Zuza

Dobrze wiedzieć jak postępować w przypadku likwidacji stanowiska pracy. Dość często ludzie nie rozróżniają pewnych działań i myla je między sobą a się znacząco różnią.
Tamara

Tamara

Sytuacje różne się zdarzają w życiu ludzi. Praca jednak może zostać znaleziona lepsza. Nie ma sytuacji bez wyjścia, a poza tym cóż innego ludziom w tym układzie pozostaje?
Adolf

Adolf

Trzeba wtedy szukać pracy. Po zdefiniowaniu priorytetów możesz przejść do określonych działań. Jeśli wyraźnie wiesz, czego chcesz, prawdopodobieństwo znalezienia pracy, którą chcesz opuścić w pierwszym tygodniu, będzie mniejsze.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka