Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Wydłużenie stosowania starej PKWiU w podzielonej płatności - cele i klasyfikacje PKWiU

25 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

0 komentarzy
Wydłużenie stosowania starej PKWiU w podzielonej płatności - cele i klasyfikacje PKWiU
Nie wiesz czym jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług? Zastanawiasz się nad tym, jakie towary i usługi objęte są mechanizmem podzielonej płatności? Chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda procedura złożenia Wiążącej Informacji Stawkowej? Jeśli poszukujesz tych informacji, koniecznie przeczytaj nasz poradnik, w którym omawiamy bardzo dokładnie wszystkie te kwestie. Zapraszamy do lektury.

Czym jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU?

PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to zgodnie z tym, co mówi ustawa o pkwiu, a raczej rozporządzenie Ministra Finansów klasyfikacja rodzimych produktów i usług, a także produktów, które do naszego kraju importowane są z innych państw. Jeśli chodzi o wspomniane produkty, to do grupy tej zalicza się wszelkiego rodzaju wyroby takie jak półfabrykaty, surowce, zespoły i części wyrobów, a także wyroby finalne. Z kolei pod pojęciem usług kryją się różnego rodzaju czynności, które świadczone są na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mającą charakter produkcyjny, a także na rzecz ludności lub jednostek gospodarki narodowej.

Cele powstania PKWiU

Do czego służy pkwiu? Głównym celem powstania PKWiU jest oczywiście statystyka, jednak zastanawiając się nad tym, do czego potrzebne jest pkwiu, to warto wiedzieć o tym, że odgrywa ono dosyć dużą rolę w ewidencji a przede wszystkim w rachunkowości. Dzięki wspomnianej klasyfikacji można bez problemu ustalić zarówno stawkę vat po pkwiu, jak i stawkę ryczałtu po pkwiu, co w przypadku prowadzenia księgowości jest niezwykle ważne. W sytuacji, gdy dany przedsiębiorca nie wie jaki numer pkwiu ma umieścić na fakturze, to może złożyć wniosek o pkwiu. Wniosek o interpretację pkwiu musi zostać skierowany do Głównego Urzędu Statystycznego mającego swoją siedzibę w Łodzi. W przypadku gus zapytanie o pkwiu można bez problemu złożyć w formie elektronicznej, pamiętając jednak o tym, aby we wniosku podać podstawowe dane podmiotu, a także precyzyjnie sformułować zapytanie.

Video

Klasyfikacja PKWiU - sekcja, dział, grupa, klasa itd.

PKWiU to ciąg cyfr przedzielonych kropkami składający się z siedmiu poziomów, które w bardzo dokładny sposób określają o jaką usługę, czy też towar chodzi. Pierwsze oznaczenie numeru pkwiu oznacza sekcję, kolejne dwie cyfry to dział. Cyfra znajdująca się po kropce to grupa, natomiast kolejna cyfra oznacza klasę. Znajdująca się po drugiej kropce cyfra to kategoria, następna cyfra oznacza podkategorię, natomiast na samym końcu znajduje się pozycja.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą - klasyfikacja oferowanych towarów, usług czy środków trwałych

Jeszcze do niedawna każdy przedsiębiorca, który na wystawianej przez siebie fakturze chciał zastosować inną niż 23% stawkę VAT, to musiał obligatoryjnie zamieścić na wspomnianym dokumencie symbol PKWiU, jednak obecnie nie ma takiego obowiązku, w związku z czym faktura bez pkwiu nie powinna być uznawana za błędnie wystawianą.

wykaz PKWIU

Stara PKWiU pozostanie dłużej w podzielonej płatności

Z uwagi na fakt, iż pkwiu stanowi obecnie bardzo ważny element podzielonej płatności to wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym do kiedy pkwiu będzie obowiązywało, ponieważ już jakiś czas temu Ministerstwo Finansów zapowiedziało pewne zmiany związane ze stosowaniem starej pkwiu. Do kiedy obowiązuje pkwiu? Zgodnie z zapowiedziami usługi oraz towary objęte mechanizmem podzielonej płatności mają być klasyfikowane według PKWiU z 2008 roku do końca marca 2021 roku. Oznacza to, że do tego czasu będzie można korzystać z wyjaśnień do pkwiu 2008, natomiast od 1 kwietnia ma to ulec znaczącej zmianie, ponieważ wyjaśnienia do pkwiu będzie można stosować wyłącznie do klasyfikacji z 2015 roku.

Towary i usługi objęte mechanizmem split payment - wykaz

Mechanizm podzielonej płatności zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym musi być stosowany do określonych towarów i usług, których wykaz przedstawiamy w poniższym wykazie (pierwszy jest numer pkwiu, natomiast następnie nazwa towaru lub usługi)
 

05.10.10.0 Węgiel kamienny
05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku
19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane -wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
24.10.12.0 Żelazostopy
24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali
ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali
ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających - wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

29.31.22.0

Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
38.11.51.0 Odpady szklane
38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm. )

41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno­-kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0 Roboty tynkarskie
43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.34.10.0 Roboty malarskie
43.34.20.0 Roboty szklarskie
43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0 Roboty betoniarskie
43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

Nowa matryca stawek VAT - zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT

Szukasz pracy?
Dodana

Restauracja Dworek Mikołaj zatrudni KUCHARZA/KUCHARKE z doświadczeniem

Restauracja Dworek Mikołaj Katarzyna Paśnik

 • Wadowice
Dodana

Sprzedawca części zamiennych/ magazynier

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Małopole
Dodana

Posadzkarz – Praca Niemcy – Niemiecka umowa lub B2B

Pracownicy Budowlani Sp. z o.o.

 • Szczecin
Dodana
Aplikuj bez CV

Diagnosta laboratoryjny

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny

 • Jaworze
Dodana

W 2020 roku została wprowadzona nowa matryca stawek VAT będąca zmianą sposobu identyfikowania zarówno usług, jak i towarów na potrzeby podatku VAT. W związku ze zmianą przepisów konieczne stało się odejście od stosowania PKWiU z 2008 roku na rzecz tzw. Nomenklatury Scalonej, Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (w zakresie oferowanych towarów) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 roku (w zakresie oferowanych usług). Co jednak oznacza to dla przedsiębiorców? Przede wszystkim to, że w przypadku określonych grup towarów obowiązuje obecnie jedna stawka VAT, co z pewnością dla wielu przedsiębiorców jest sporym ułatwieniem w prowadzeniu własnego biznesu. Warto przy tym podkreślić fakt, iż w przypadku niektórych towarów konieczne było obniżenie stawek VAT, a wspomniana zmiana objęła w szczególności takie produkty jak pieczywo, owoce cytrusowe i tropikalne, niektóre przyprawy, buliony i zupy, produkty przeznaczone dla dzieci i niemowląt, artykuły higieniczne, a także e-booki.

Wyciąg z rachunku

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - czym jest i kogo dotyczy

Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja, dzięki której podatnik może uzyskać prawomocną informację dotyczącą stawki VAT, która właściwa jest dla sprzedawanego towaru lub usługi. Dla kogo jednak przeznaczone jest WIS? Przede wszystkim dla podatników, którzy posiadają numer NIP, a także dla innych podmiotów, które dokonują dostawy towarów lub zamierzają jej dokonywać, a także świadczą lub będą świadczyć wewnątrzwspólnotowe usługi. Wniosek o wydanie WIS może również złożyć osoba zamawiająca w obszarze, który wpływa na sposób obliczania ceny, która to z kolei związana jest udzielaniem zamówień publicznych.

Procedura wydania i jak złożyć wniosek o wydanie WIS

Procedura wydania Wiążącej Informacji Stawkowej składa się z kilku etapów, a pierwszym z nich jest konieczność złożenia stosownego wniosku:

 • osobiście,
 • podczas wizyty w urzędzie,
 • elektronicznie.

Składany wniosek musi zawierać przede wszystkim dane identyfikujące podatnika, a także szczegółowy opis towaru lub usługi, dzięki któremu możliwe będzie dokonanie właściwej klasyfikacji. Oprócz tego konieczne jest przedłożenie informacji o wniesieniu opłaty za wydanie WIS, a także wskazanie jednej z trzech klasyfikacji (CN, PKWiU lub PKOB), według której wskazany towar lub usługa mają zostać sklasyfikowane. Decydując się na złożenie wniosku w formie elektronicznej, należy pamiętać o tym, iż konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ponieważ taki wniosek należy podpisać, korzystając z jednej z wymienionych powyżej opcji. W następnym etapie dane zawarte we wniosku muszą zostać przeanalizowane przez urząd i w sytuacji, gdy będzie brakowało jakichś informacji, to podatnik zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych. Z kolei kompletny wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie do 3 miesięcy i w tym czasie Dyrektor KIS powinien wydać decyzję WIS, która dodatkowo musi zostać zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Znajdź łatwo kody PKWiU i powiązane z nimi stawki VAT

Czy możliwe jest znalezienie pkwiu po nip? Niestety, ale nie ma żadnego powiązania pomiędzy pkwiu a numerem nip, jednak istnieje możliwość znalezienia pkwiu po kodzie cn. Wyszukiwanie po starym pkwiu jest możliwe dzięki znajdującym się na niektórych stronach internetowych specjalnych wyszukiwarkach, które ułatwiają pracę nie tylko przedsiębiorcom, ale również księgowym. A czy istnieje coś takiego jak wyszukiwarka gtu po pkwiu, czy też wyszukiwarka pkd po pkwiu? Niestety i w tym przypadku musimy stwierdzić, iż nic takiego nie istnieje, jednak aby w prawidłowy sposób daną usługę, czy też towar przyporządkować pod właściwy kod gtu możemy posłużyć się nomenklaturą scaloną i powiązaniem kodów cn z pkwiu dzięki dostępnemu na wielu stronach internetowych kluczowi powiązań.

Podsumowanie:
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) ma służyć przede wszystkim celom statystycznym, ale odgrywa też dużą rolę w ewidencji i rachunkowości.
 • Klasyfikacja PKWiU składa się z siedmiu poziomów, których cyfry precyzyjnie określają rodzaj towaru lub usługi.
 • Obowiązująca do końca marca 2021 roku stara PKWiU pozostanie w użyciu w mechanizmie podzielonej płatności, po czym zastosowanie ulegnie tylko nowa klasyfikacja z 2015 roku.
 • Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie określonych towarów i usług, których lista jest ściśle określona.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.