Sprzęt (tylko) służbowy?

Sprzęt (tylko) służbowy?
Do standardowego wyposażenia pracowniczego biura zalicza się współcześnie nie tylko telefon, ale również komputer, faks czy drukarkę. Nie zawsze jednak sprzęt służbowy jest przez pracownika wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. W jaki sposób pracodawca może chronić się przed nadużyciami ze strony podwładnych?

Do sprzętu służbowego zaliczyć można wiele urządzeń. Poza komputerem czy telefonem komórkowym przedstawiciele handlowi czy pracownicy mobilni korzystać mogą z samochodów firmowych. Problem rodzi się wówczas, gdy osoba zatrudniona wykorzystuje powierzony jej sprzęt również do załatwiania prywatnych spraw. Traci na tym pracodawca i to właśnie w jego interesie leży uregulowanie tej kwestii z pracownikiem. Ponieważ szczegółowych wytycznych na próżno szukać w przepisach prawa pracy, znaczenia nabierają akty prawa wewnętrznego, które obowiązują w danym zakładzie pracy. 

Wyposażenie stanowiska pracy 

Na pracodawcy, jako podmiocie zatrudniającym, ciąży obowiązek dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, które pozwolą pracownikowi w należy sposób wypełniać jego obowiązki służbowe. Inaczej mówiąc, osoba zatrudniona może liczyć na wyposażenie jej stanowiska pracy w niezbędny sprzęt komputerowy czy otrzymanie kluczyków do samochodu firmowego, jeżeli jej praca będzie wymagać przemieszczania się po mieście. Ponieważ jednak poszczególne urządzenia, w tym również telefon i auto, są w ciągłej eksploatacji, również w interesie pracownika leży szczegółowe unormowanie zasad korzystania z nich i wskazanie przesłanek, które będą pociągały do odpowiedzialności materialnej właśnie zatrudnionego. 

Unormowania na poziomie zakładu pracy 

Tak, jak wspomniano, kwestia sprzętu służbowego nie jest rozstrzygana w przepisach Kodeksu pracy. Z tego względu w praktyce pracodawcy najczęściej regulują tę kwestię w aktach prawa obowiązujących w danym zakładzie pracy lub przez spisanie dodatkowej umowy z konkretnym pracownikiem. Podmiot zatrudniający ma w tym przypadku zupełną dowolność. Jedynym przepisem, o którym musi on pamiętać, jest art. 9 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że wszystkie funkcjonujące w firmie regulaminy, statusy czy postanowienia układ zbiorowych pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy właśnie Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Przykładem zapisu niezgodnego z obowiązującym prawem może być umowa pomiędzy stronami, w której pracownik wyrazi zgodę na potrącanie nieokreślonej sumy pieniędzy na poczet przyszłych, ewentualnych szkód w mieniu służbowym. 

Tylko służbowy? 

W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca umożliwił pracownikowi korzystanie ze służbowego sprzętu również w celach prywatnych. Taka ewentualność nie jest jednak popularna, zwłaszcza w odniesieniu do firmowych telefonów. Wprowadzane w tej materii rozwiązania są różnorakie ? część pracodawców w ogóle nie dopuszcza możliwości, aby pracownik taki sprzęt wykorzystywał w celach prywatnych, część ustala maksymalny limit, dzięki czemu zatrudniony może również wykonywać telefony nie związane bezpośrednio z obowiązkami zawodowymi. Niezależnie od wypracowanych warunkach ważne jest, aby zapisy o nich znalazły się albo w firmowym regulaminie, albo w umowie podpisanej przez strony. 

Problemy z rozliczaniem 

W przypadku niektórych zawodów pojawić mogą się problemy z rozliczeniem firmowego mienia. Ma to odniesienie zwłaszcza do osób, które pracują w terenie. Przy tak zwanych ?mobilnych zawodach? pracownicy zazwyczaj często przemieszczają się i nie jest możliwe dokładne ustalenie, kiedy korzystają z powierzonego im mienia w celach służbowych, kiedy zaś w celach prywatnych. Przykładem może być użytkowanie służbowego samochodu. I w tym przypadku stosuje się różnorakie rozwiązania tej kwestii. Część pracodawców, dla przykładu, ustala górne limity zarówno na paliwo do służbowego samochodu, jak i określa maksymalną wysokość rachunku telefonicznego. Przekroczenie przez pracownika takich limitów jest równoznaczne z tym, że musi on dopłacić brakującą kwotę z własnej kieszeni. Innym rozwiązaniem jest zamieszczenie informacji w umowie z pracownikiem, że korzystanie ze sprzętu firmowego w celach prywatnych jest zakazane. 

Oceń ten wpis
Sprzęt (tylko) służbowy?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Lidzia
2019-12-12, 10:23
Jeśli pracownik ma pracować na konkretnym stanowisku pracy, to pracodawca musi go wyposażyć w taki sprzęt, który mu będzie potrzebny. Nieraz to komputer czy laptop, czasami drukarka, ksero, skaner, a i nieraz telefon komórkowy czy nawet samochód służbowy.
Klimczak Jan
2019-05-21, 10:15
Telefon, komputer, faks, drukarka - to sprzęt służbowy. Potrzebny głównie pracownikom umysłowym- biurowym. Pracownik pracujący w zakładzie pracy, musi mieć sprzęt służbowy taki, który jest mu potrzebny do wykonywania pracy.
Tamara
2019-05-08, 14:12
Sprzęt często jest dawany nie tylko do użytku służbowego, dzisiaj laptop czy tym bardziej telefon nie jest wielkim obciążeniem, a pracownik jak wykonuje swoje role może go inaczej wykorzystać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.