Własna firma

Cesja: na czym polega? - umowa cesji z omówieniem. Cesja wierzytelności - czym jest?

1 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

8 komentarzy
Cesja: na czym polega? - umowa cesji z omówieniem. Cesja wierzytelności - czym jest?
Coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawia się pojęcie cesji. Określenie to dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Najczęściej mówimy o cesji wierzytelności, ale nie tylko. Czym dokładnie jest cesja i jak przejawia się w praktyce? Czy konieczne jest zawarcie jakiejś umowa, a jeśli tak - co powinna zawierać i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy w tych kwestiach!

<em>Co to cesja?</em>
Tego rodzaju pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, ponieważ tego rodzaju rozwiązanie w ostatnim czasie jest wykorzystywane na większą skalę niż jeszcze kilka lat temu. To dlatego warto dowiedzieć się najważniejszych kwestii związanych z tym zagadnieniem i przede wszystkim zrozumieć, jakie wspomniana cesja wywiera skutki prawne.

Cesja czym jest i na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności, cesja powiernicza czy cesja książeczki mieszkaniowej - pojęcia te mogą być dla wielu osób zupełnie niezrozumiałe. Tymczasem pojęcie cesji i cała procedura, która się w jej ramach odbywa, nie jest tak skomplikowane, jak się może wstępnie wydawać. Z określeniem tym powinien zapoznać się każdy, a w szczególności wierzyciele oraz dłużnicy, nawet jeśli regulują w terminie wszelkie należności. Cesja to, najprościej tłumacząc, umowa cywilnoprawna, na mocy której przenosi się prawo do wierzytelności z jednej osoby na drugą. Co do zasady, na mocy takiej umowy osoba trzecia uzyskuje pełnię praw związanych z wierzytelnością.

Video

Kto bierze udział - strony cesji

Mamy więc tutaj do czynienia z trzema podmiotami, przy czym dłużnika nie można nazywać w przypadku cesji stroną tego stosunku prawnego. Osobę, która przekazuje dług, czyli dotychczasowego wierzyciela nazywamy cedentem, osobę otrzymującą prawo do dalszego “zarządzania” wierzytelnością - cesjonariuszem. Dłużnikiem pozostaje z kolei ta sama osoba, która zaciągnęła zobowiązanie.

O czym należy pamiętać zawierając umowę cesji

Przepisy polskiego prawa nie wskazują, jaką formę ma mieć umowa cesji, ale mimo to zaleca się postać pisemną. Szczególnie jeśli na piśmie została zawarta umowa, której wierzytelność dotyczy. Treść samego dokumentu może być dostosowana do wymagań obu stron i posiadać cechy umowy sprzedaży, darowizny, zamiany czy nawet umowy spółki.

Szukasz pracy?
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

  • Tarnowskie Góry
Dodana

Operator Maszyn i Urządzeń

PLP Poland (Belos) S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana

Cesja wierzytelności zgoda dłużnika nie jest potrzebna, chyba że wynika to z pierwotnej umowy między nim a dotychczasowym wierzycielem.

Kiedy najczęściej korzysta się z cesji

Cesja ma niezwykle szerokie zastosowanie, a dzięki elastyczności samej umowy można skorzystać z niej w wielu sytuacjach. Nie sposób wymienić wszystkich przypadków, ale na uwagę zasługuje przede wszystkim cesja kredytu czy leasingu. Z cesji korzysta coraz więcej przedsiębiorstw, m.in. wówczas, gdy mówimy o usłudze faktoringu.

cesja co to za dokument?

Co może być przedmiotem cesji?

Przedmiotem umowy cesji może być cała wierzytelność lub jej część. Chodzi zarówno o wierzytelności pieniężne, jak i niepieniężne. Cesja może obejmować towary, jak i usługi, nawet te, których płatność dopiero ma nastąpić. Do najczęściej spotykanych przedmiotów umowy cesji należą wszelkiego rodzaju kredyty, pożyczki, a także polisy ubezpieczeniowe czy usługa faktoringu. Coraz częściej zdarza się też cesja umowy deweloperskiej oraz cesja umowy najmu.

Opodatkowanie umowy cesji

Od każdej czynności cywilnoprawnej należy zapłacić podatek. Nie inaczej jest w przypadku umowy cesji, która musi zostać zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o cesję wierzytelności stawka podatku PCC wynosi 1% i jest naliczana na podstawie ceny rynkowej przedmiotu cesji, a więc wartości konkretnej wierzytelności, której umowa dotyczy.

Cesja wierzytelności a VAT? Jak się okazuje, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie wypełnia ona przesłanej z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy o VAT.

Jakie ma zastosowanie umowa cesji wierzytelności?

Najbardziej podstawowym celem zawarcia takiej umowy jest chęć uwolnienia się przez wierzyciela od dalszych starań dotyczących zwrotu należności. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że coraz więcej podmiotów zawodowo zajmuje się usługami polegającymi na przejmowaniu długów i późniejszym ich egzekwowaniu.

O czym należy pamiętać, zawierając umowę cesji wierzytelności?

Poza oczywistymi kwestiami takimi jak m.in. forma czy zachowanie ram prawnych tego rodzaju umowy, na uwagę zasługuje to, aby w jak najbardziej szczegółowy sposób opisać wierzytelność i osobę dłużnika. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku późniejszych sporów i konieczności dochodzenia swoich racji nawet przed sądem. Nie można także zapomnieć o obligatoryjnych elementach umowy takich jak np. podpisy obu stron, bez których dokument nie wywiera skutków prawnych.

O czym koniecznie pamiętać podpisując cesje

Rodzaje cesji: cesja należności, cesja jawna i ekspres

Można wyróżnić kilka rodzajów cesji należności. Najczęściej stosowana jest cesja jawna, która polega na tym, że dłużnik jest informowany o przeniesieniu wierzytelności na inny podmiot, co oczywiście nie zwalnia go z konieczności uregulowania zobowiązania. Jeszcze inną odmianą jest cesja ekspres, dzięki której środki trafiają na konto poprzedniego wierzyciela natychmiast po zawarciu umowy cesji wierzytelności.

Cesja leasingu - co to jest i ile kosztuje?

Cesja leasingu co to - takie pytanie pada bardzo często, dlatego warto dokładnie zgłębić ten temat. Cesja leasingu na osobę fizyczną czy firmę jest to przeniesienie praw, a także obowiązków przez leasingobiorcę na inny podmiot. Koszt jest uzależniony od wartości całego zobowiązania. Co do zasady, cesja leasingu przed upływem 2 lat i nie tylko ma znaczny wpływ na długość umowy leasingu, ale każdy przypadek jest inny i należy rozpatrywać go indywidualnie.

Video

Czym jest cesja kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu to w obecnych czasach bardzo popularne zjawisko. W praktyce polega na swego rodzaju przekazaniu zobowiązania na inną osobę. Jest to powszechne rozwiązanie m.in. w przypadku rozwodu i konieczności przeniesienia obowiązku spłaty należności na byłego współmałżonka.

Przeczytaj więcej na temat: Kredyt hipoteczny a umowa zlecenie

Cesja wierzytelności – czym jest i co jest w niej zawarte?

Jak więc widzimy, pojęcie cesji wierzytelności jest dosyć szerokie i może dotyczyć wielu różnych sytuacji. Z całą pewnością na cesji korzystają obie strony, a na pewno nie traci dłużnik, który nadal jest zobowiązany do uregulowania należności za towar czy usługę, tyle tylko, że wobec innej osoby. Cesja jest na tyle atrakcyjnym narzędziem do szybszego uzyskiwania środków, że z całą pewnością będzie stosowana przez coraz większą liczbę podmiotów.

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

Według obowiązujących przepisów, przedmiotem cesji wierzytelności może zostać każda należność, która powstała zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Przez wierzytelność można rozumieć np. kredyty czy pożyczki. Warto dodać, że cesja dotyczy wierzytelności, które już istnieją, ale także tych, które mają dopiero powstać i zostały w tym celu podjęte już jakieś kroki, w tym zawarto umowę.

Cesja z umowy ubezpieczenia – kto i jak może jej dokonać?

Cesja ubezpieczenia to nic innego jak zastrzeżenie umowne, na mocy którego ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz konkretnego podmiotu lub wskazanej osoby trzeciej. Chodzi tutaj w szczególności o takie podmioty jak instytucja bankowa czy leasingodawca.

Cesja wierzytelności - umowa cesji

Umowa cesji wraz z omówieniem

Cesja umowy wzór - czy taki istnieje?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda umowa jest nieco inna i dostosowana do indywidualnego przypadku. Pamiętajmy też, że na mocy Kodeksu cywilnego, w Polsce istnieje swoboda zawierania umów cywilnoprawnych. Istnieją jednak podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w treści dokumentu. Mowa tutaj przede wszystkim o dacie oraz miejscu zawarcia umowy, określeniu stron, oświadczeniu cedenta o tym, że wierzytelność mu przysługuje. Ponadto, w dokumencie powinien znaleźć się zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności, momencie przeniesienia wierzytelności, cenie przedmiotu umowy cesji. Do umowy najczęściej należy dołączyć także dokument, który potwierdza istnienie wierzytelności, co ma znaczenie w przypadku jej późniejszej egzekucji.

Podsumowanie:
  • Cesja to umowa cywilnoprawna, na mocy której przenosi się prawo do wierzytelności z jednej osoby na drugą.
  • Przedmiotem umowy cesji może być cała wierzytelność lub jej część, obejmującą wierzytelności pieniężne, niepieniężne, towary, usługi, polisy ubezpieczeniowe czy usługa faktoringu.
  • Najczęstszymi rodzajami cesji należności są cesja jawna i cesja ekspres.
  • Cesja kredytu hipotecznego oraz cesja leasingu to popularne zjawiska, których koszt i skutki należy rozpatrywać indywidualnie w każdym przypadku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest cesja wierzytelności?

Jest to umowa cywilnoprawna, w której cedent (wierzyciel) przenosi prawo do wierzytelności na cesjonariusza (osobę trzecią). Stroną umowy nie jest dłużnik, które w większości przypadków nie musi nawet wiedzieć o jej zawarciu.

Jak zawrzeć umowę cesji?

Przepisy nie określają jednej właściwej formy, a więc strony mają w tej materii pełną dowolność. W dokumencie powinny znaleźć się przede wszystkim szczegółowe informacje dotyczące samej wierzytelności, wskazanie tytułu, z jakiego ona przysługuje oraz określenie stron stosunku prawnego.

Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej?

Co do zasady, wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika o przeniesieniu prawa do wierzytelności, chyba że sama umowa stanowi inaczej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

8 komentarzy

Antoni

Antoni

Nie wiedziałem, że od każdej czynności cywilnoprawnej trzeba płacić podatek. Cieszę się, że dowiedziałem się o tym dzięki temu artykułowi, zawsze warto się uczyć nowych rzeczy.
Gosiii

Gosiii

Nie wiedziałem, że cesja ma tak duże zastosowanie, aż w tak różnych dziedzinach. Zawsze myślałem, że to coś związanego tylko z finansami. Można się wiele nauczyć z tego artykułu.
Kozula

Kozula

Interesujący i pouczający artykuł. Szukając pracy jako księgowy, na pewno mi to się przyda. Muszę wiedzieć co to jest cesja i jak działa, żeby dobrze wykonywać swoją pracę.
prac. naumcyw

prac. naumcyw

Jestem zadowolony, że coraz więcej firm korzysta z cesji, szczególnie w przypadkach faktoringu. Dzięki temu płynność finansowa przedsiębiorstw jest dużo lepsza, a ryzyko straty na wierzytelnościach mniejsze.
Number One 1997

Number One 1997

Cesja to skomplikowane pojęcie, ale dzięki temu artykułowi udało mi się go trochę zrozumieć. Warto wiedzieć czym jest i jak działa, może kiedyś mi się to przyda.
Marcin

Marcin

Czy mogę zrezygnować w przepisanej na mnie umowę (Cesji ) ? Nie ma takiego pytania czy po przypisaniu umowy czyli zrobienia Cesji mogę z niej zrezygnować bo operator wprowadził w błąd ? Proszę o pomoc
chorzów

chorzów

Dla mnie także te informacje wystarczają.
Monia Pawlak

Monia Pawlak

Ciekawie i konkretnie a co najważniejsze czytelnie przekazane informacje. Bardzo dobrze, że publikujecie takie porady.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.