Wypadek z winy pracownika - co dalej?

Wypadek z winy pracownika - co dalej?
Użytkowanie samochodu służbowego wiąże się z ryzykiem. Jeżeli pracownik spowoduje wypadek drogowy, zaś ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC, to podmiot zatrudniający może dochodzić od swojego podwładnego zwrotu kosztów naprawy pojazdu. Na jakie przepisy należy się powołać?

Brak wypłaty odszkodowania z polisy AC, o czym powinien pamiętać pracodawca, nie jest bezpośrednio związana z samym wypadkiem. Najczęściej ubezpieczyciele odmawiają wypłaty pieniędzy, jeżeli kierowca był pod wpływem alkoholu lub też samochód był bez ważnego przeglądu technicznego. Inną możliwością jest rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego przez prowadzącego pojazd - w każdym przypadku występuje ewidentna wina kierowcy. Z drugiej jednak strony, o czym pracodawca powinien wiedzieć, może on dochodzić od swojego podwładnego pokrycia przynajmniej części kosztów naprawy pojazdu. Pracodawca powinien pamiętać również o wysłaniu pracownika na niezbędne badania uprawniające do poruszania się pojazdem służbowym. Bez takiego badania uzyskanie odszkodowania również może okazać się problematyczne.

Odpowiedzialność pracownika za wypadek samochodem służbowym

Gdy mowa o odpowiedzialności osoby zatrudnionej za spowodowanie wypadku samochodem służbowym, to myślimy o zwykłej odpowiedzialności pracowniczej lub też tak zwanej odpowiedzialności szczególnej, czyli za szkodę w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

To Cię powinno też zainteresować: Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

W pierwszym przypadku podstawą odpowiedzialności jest art. 114 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Warto jednak przy tym pamiętać, że pracownik w żadnym przypadku nie może być obarczony odpowiedzialnością za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca czy też trzecia osoba, która przyczyniła się do jej powstania albo zwiększenia.

Dodatkowo to pracodawca - w myśl art. 116 Kodeksu pracy - jest zobowiązany do wykazania okoliczności, które uzasadniałyby odpowiedzialność pracownika, jak również wysokość powstałej szkody. Ta nie może przy tym przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje zatrudnionemu i to w dniu powstania szkody (art. 119 Kodeksu pracy).

Oznacza to, że w praktyce podmiot zatrudniający ma znacznie ograniczone możliwości dochodzenia od pracownika naprawienia powstałej szkody. Z całą pewnością nie będzie mógł skutecznie egzekwować dużych kwot.

Odpowiedzialność za mienie powierzone

Nieco inaczej wygląda kwestia odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się pracownika. W takim przypadku zatrudniony, zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy: odpowiada zawsze w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Warto przy tym wskazać, że od tej odpowiedzialności pracownik może się uwolnić. Ma to miejsce wówczas, gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. W przypadku sporządzenia protokołu powypadkowego, ustalenia jego przyczyn i przede wszystkim stwierdzenia winy pracownika, punkt ten nie będzie miał zastosowania.

Kiedy dokładnie pracownik może uniknąć odpowiedzialności za powstanie szkody na samochodzie służbowym?

Źródło: http://www.ekspert-flotowy.pl/artykuly/305/odpowiedzialnosc_za_skutki_kolizji_autem_sluzbowym.html

Co z potrąceniami?

Szkoda, która powstała na mieniu pracodawcy i którą zobowiązany jest pokryć zatrudniony, nie może być dowolnie egzekwowana przez podmiot zatrudniający z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca w Kodeksie pracy, dokładniej zaś w art. 87, wskazał zamknięty katalog możliwych potrąceń, których można dokonywać bez zgody pracownika.

Odszkodowania, które są tematem niniejszego artykułu, nie są wymienione w tym katalogu. Oznacza to, że potrąceń pracodawca będzie mógł dokonywać tylko wówczas, jeżeli pracownik wyrazi na nie zgodę. Jeżeli tego nie zrobi, to podmiot zatrudniający będzie musiał wystąpić z pozwem do sądu i uzyskać tytuł, na podstawie którego będzie mógł dochodzić swoich roszczeń. Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskanie na przykład nakazu zapłaty, nie jest jeszcze podstawą do wykonywania potrąceń. Tylko tytuł opatrzony klauzulą wykonalności jest podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i dokonywania potrąceń. Dodatkowo należy też pamiętać o kwotach wolnych od zajęcia, które są gwarancją zachowania prawa do wypłaty każdego pracownika, niezależnie od wysokości należności wobec pracodawcy.

Jak widać, kwestia odpowiedzialności za wypadek spowodowany z winy pracownika nie jest jednoznaczna i zawsze należy się pochylić na szczegółami konkretnej sytuacji. Zarówno pracodawca jak i pracownik powinni pamiętać o wzajemnej odpowiedzialności.

Oceń ten wpis
Wypadek z winy pracownika - co dalej?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

kierowca
2019-12-06, 07:14
Wypadek z winy pracownika - co dalej? Oceniam wpis tego artykułu na bdb. Wiadomo, że może zdarzyć się wypadek drogowy jadać samochodem służbowym z winy pracownika. Wszystko fajnie opisaliście w tym artykule...
Alka
2019-05-26, 19:48
Wypadek z winy pracownika - co dalej? Regulują to odpowiednie przepisy. Różnie to bywa.....
Dino
2019-05-07, 13:46
Zależy jak to wygląda, gdy pracownik jest winny to w większości przypadków on musi pokryć szkodę. Takie są zasady chyba, że jest jakaś klauzula w umowie, że może być inaczej.
Radosław Mrowiec
2019-04-09, 14:29
Jak z winy pracownika to pracownik płaci za szkody i inne ustalenia realizuje z pracodawcą. Tak samo jest w przypadku np. mandatu karnego, pracownik w pracy sam zawinił.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.