!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Kierownictwo i ryzyko pracodawcy, czyli co?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

3 komentarze

Kierownictwo i ryzyko pracodawcy, czyli co?
Pewnymi zasadami, które stanowią o zawarciu stosunku pracy, czyli umowy o pracę są te, które mówią, że pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem i na ryzyko pracodawcy. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: ?Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem?. Wymienione warunki są o tyle istotne, że wszystkie łącznie warunkują fakt, iż strony zobowiązane są podpisać umowę o pracę, nie zaś umowę cywilnoprawną. Warto jednak dokładniej rozważyć dwie kwestie, czyli kierownictwo i ryzyko podmiotu zatrudniającego.

Podporządkowanie, ale nie bezwarunkowe

Z charakteru umowy o pracę wynika fakt, iż  pracownik powinien wykonywać pracę pod kierownictwem. Oznacza to tyle, że osoba zatrudniona jest zobowiązana stosować się do poleceń przełożonych, które to dotyczą bezpośrednio pracy będącej przedmiotem zawartej umowy. W tym przypadku przyjąć należy, że prawidłowy i sprawny tok pracy zespołowej wymaga odpowiedniego oraz bieżącego kierowania działaniami poszczególnych pracowników. To pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba czuwa nad przebiegiem prac, koordynuje lub też pomaga zatrudnionym w wykonaniu powierzonych im czynności. Trzeba jednak pamiętać, że w praktyce te granice podporządkowania nie są bezwarunkowe co oznacza, że pracownik może ? a niekiedy nawet musi ? odmówić wykonania polecenia.

Pracownik mówi ?nie?

W niektórych sytuacjach pracownik ma obowiązek odmówić wykonania polecenia służbowego. Dotyczy to między innymi sytuacji, która wskazana została w art. 210 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego?. Warto przy tym pamiętać, że zatrudniony, który powstrzymał się od spełniającego wyżej wymienione przesłanki polecenia służbowego nie może ponosić żadnych niekorzystnych konsekwencji.

Problem z pojęciem

W praktyce trzeba zauważyć, że ?podporządkowanie pracownika? jest pojęciem, które wciąż ewoluuje i zmienia się również w odniesieniu do coraz popularniejszym umów cywilnoprawnych. W wyroku z dnia 7 września 1999 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt I PKN 277/99) wskazał, że w miejsce dawnego, sztywnego pojęcia zależności pracownika od dyspozycji wydanych przez pracodawcę, pojawia się podporządkowanie ?autonomiczne?, które polega na wyznaczaniu pracownikowi zadań jednak bez ingerowania w sam sposób ich wykonania. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający wyznacza podwładnemu zadania i określa godziny pracy, nie angażuje się zaś w wybór metody, za pomocą której odbędzie się realizacja polecenia służbowego.

Ryzyko również socjalne

Mówiąc o stosunku pracy nie można zapomnieć, że pracownik wykonuje pracę na ryzyko pracodawcy. W tym przypadku chodzi o efekt końcowy pracy wykonanej przez podwładnego, za który odpowiada właśnie podmiot zatrudniający. To ryzyko wiąże się bezpośrednio z faktem, iż to pracodawca ? zakładając i podejmując działalność gospodarczą ? bierze na siebie odpowiedzialność za dobrą organizację procesu pracy. Mówiąc zatem o ryzyku trzeba wskazać przede wszystkim na przepisy dotyczące konieczności wypłaty pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju. Inną kwestią jest też odpowiedzialność pracodawcy, która związana jest bezpośrednio z socjalnym położeniem podwładnego. Mowa tu o tym, że pracodawca jest zobowiązany pracownikowi zapewnić dni wolne związane choćby z takimi wydarzeniami, jak: jego ślub (2 dni), urodzenie dziecka (2 dni), ślub dziecka (1 dzień), zgon i pogrzeb małżonka, dziecka, ojca lub matki (2 dni), zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką (1 dzień).

To może Cię również zainteresować

Rodzaje umów o pracę

Podziel się

3 komentarze

prac. Lilia

prac. Lilia

Kierownictwo i ryzyko pracodawcy, czyli co? Za bardzo nie wiedziałam, o co chodzi w tym artykule. Artykuł ok. Warto z nim się zapoznać.
Gieruszyński

Gieruszyński

Kierownictwo i ryzyko pracodawcy, czyli co? Przeczytajcie ten artykuł. Pracownik wykonuje pracę na ryzyko pracodawcy...
Leonicia

Leonicia

Kierownictwo to także podwładni i ich rola ma wpływ na firmę, trzeba także sprawdzać jak oni sobie radzą odpowiednio na swoim stanowisku i konkretnie reagować.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.