Twoje wsparcie w rekrutacji

Porzucenie pracy - sprawdź jakie możesz ponieść konsekwencje

Porzucenie pracy - sprawdź jakie możesz ponieść konsekwencje
Porzucenie pracy przez pracownika jest uregulowane w Kodeksie pracy. Osoba, która decyduje się na taki krok musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym nawet koniecznością zapłaty odszkodowania swojemu byłemu pracodawca. W jakiej wysokości? I czy konieczne jest wykazanie przez pracodawcę, że w związku z porzuceniem zajęcia przez pracownika poniósł on szkodę?

Zwłaszcza współcześnie zjawisko porzucania pracy przez zatrudnionego jest spotykane coraz częściej. Na taki krok decydują się najczęściej ci, którzy otrzymali intratny kontakt poza granicami kraju. W takim przypadku część pracowników nie chce lub nie może czekać, czyli rozwiązać umowę w klasycznym trybie ? za wypowiedzeniem. Trzeba przy tym podkreślić, że nie każdy pracodawca godzi się też na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i to ze skutkiem natychmiastowym. I wtedy też najczęściej dochodzi do porzucenia pracy ? pracownik po prostu nie pojawia się w firmie, nie świadczy pracy, do której jest zobowiązany na podstawie umowy, jak również nie przekłada dokumentu, który usprawiedliwiałby jego nieobecność. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca?
 

Porzucenie pracy przez pracownika
 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tylko pewne okoliczności umożliwiają pracownikowi rozwiązanie umowy z pracodawcą bez wypowiedzenia. Mowa tu dokładnie o dwóch sytuacjach, które uregulowane zostały w Kodeksie pracy:

  • gdy wydane zostało orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie zatrudnionego w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1),
  • wówczas, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy ? w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 § 11).

Należy pamiętać, że w również w tych dwóch przypadkach pracownik jest też zobowiązany rozwiązać umowę na piśmie i to z podaniem przyczyny, która uzasadnia taki tryb rozwiązania umowy. Jeśli nie zaistnieją wspomniane okoliczności albo pracownik nie rozwiąże umowy pisemnie, można mówić o porzuceniu pracy. Może to mieć swoje poważne konsekwencje, dlatego warto dopilnować, aby takie rozwiązanie umowy nastąpiło zgodnie z prawem.
 

Porzucenie pracy – świadectwo pracy
 

Pracownik, który nie ma zamiaru więcej stawić się w pracy i tym samym nie dotrzyma warunków umowy, musi liczyć się z tym, że z pewnością za swój postępek odpowie. Konsekwencje bywają różnie, jednak najczęściej kończą się dyscyplinarką. Porzucenie pracy jest bowiem dostatecznym argumentem, aby pracodawca mógł dokonać rozwiązania umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, pewne jest, że w świadectwie pracy zostanie odnotowany ten fakt.

Porzucenie pracy a świadectwo pracy to ważna kwestia, nad którą zastanawiają się ci, którzy już zrezygnowali ze swoich służbowych obowiązków lub dopiero to planują. Obecnie porzucenie pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. W związku z tym, że nieusprawiedliwiona absencja bez wątpienia jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, pracodawca zyskuje możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, czego konsekwencją jest umieszczenie tej informacji w świadectwie pracy.

Wbrew różnym pogłoskom, zapis ten ze świadectwa pracy nie jest nigdy kasowany. Niemniej, nie wszyscy pracodawcy decydują się na krok zwolnienia dyscyplinarnego. Część z nich, szczególnie, gdy pracownik przedstawia solidną argumentację, wyraża zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wówczas porzucenie pracy w świadectwie pracy nie jest odnotowywane.
 

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia
 

W życiu bywa różnie. Nie każda osoba, która decyduje się na porzucenie pracy jest skrajnie nieodpowiedzialna. Czasem to życie zmusza do tego, aby podjąć decyzję o porzuceniu pracy, choć wcale nie jest ona łatwa. Powodów może być wiele – sytuacja rodzinna, nowa praca na horyzoncie, wyprowadzka. W związku z tym niektórzy decydują się na tradycyjne rozwiązanie umowy o pracę, ale z czasem okazuje się, że okres wypowiedzenia bywa zbyt długi i dochodzi do porzucenia pracy w okresie wypowiedzenia. Co wtedy?

Otóż w takiej sytuacji, jeśli nie zostały spełnione warunki omówione powyżej, czyli pracodawca nie naruszył poważnie swoich obowiązków albo lekarz nie wydał decyzji o szkodliwym wpływie środowiska pracy na zdrowie pracownika, to taka rezygnacja z pracy ponownie jest traktowana jako porzucenie pracy. Konsekwencje mogą być identyczne, bez względu na to, czy zachowany został okres wypowiedzenia czy też nie. Każdorazowo więc warto starać się o dojście do porozumienia z szefem. Istnieje bowiem możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia albo w ogóle rezygnacja z niego. Wszystko jednak zależy od dobrej woli obu ze stron.
 

Roszczenie odszkodowawcze dla pracodawcy
 

Jeżeli pracownik, który będzie chciał rozwiązać umowę bez wypowiedzenia nie będzie miał ku temu solidnych podstaw, to należy pamiętać, że podmiotowi zatrudniającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie z art. 611 Kodeksu pracy: W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55  § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Wysokość odszkodowania, jaka przysługuje podmiotowi zatrudniającemu jest równa wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, zaś w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. W praktyce, w niektórych przypadkach może to oznaczać odszkodowanie dla pracodawcy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika.
 

Odszkodowanie bez szkody
 

Istotną informacją dla pracodawców powinna być wiadomość, że roszczenie odszkodowawcze nie musi wiązać się ze szkodą podniesioną przez pracodawcę. Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2005 roku (sygn. akt III PK 2/05). Stwierdził on, że nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika zawartej umowy o pracę, bez wypowiedzenia, uzasadnia w każdym przypadku dochodzenie roszczenia.

 Inaczej mówiąc, nie może ono być wiązane ze szkodą, jaką mógł ponieść pracodawca. Podmiot zatrudniający nie jest zobowiązany do wskazania, że w związku z tym, że pracownik zaprzestał świadczenia pracy na jego rzecz z dnia na dzień, poniósł on realną szkodę w ściśle określonej wysokości. W praktyce o tej kwestii pamiętać powinien każdy pracownik, który decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy przez jej porzucenie.

Mając ochotę na porzucenie pracy, każdorazowo jest ją dobrze rozważyć. Nie trzeba dać się ponieść chwili, nerwom czy lenistwu – zawsze warto szukać innych rozwiązań, gdyż niewypełnienie pracowniczych obowiązków może mieć gorzkie konsekwencje – np. odnotowane w świadectwie pracy zwolnienie dyscyplinarne. Szansy na brak takiej plamy w dokumencie można upatrywać w polubownym porozumieniu stron i dobrej woli pracodawcy.

Oceń ten wpis
Porzucenie pracy - sprawdź jakie możesz ponieść konsekwencje
Ocena: 4.0, liczba głosów: 17

Opinie

Oliwia Lubińska
2019-12-05, 14:06
No ciekawa sprawa. Niby takie rzeczy się nie zdarzają często ale jak się zdarzą to warto znać te konsekwencje. Każdy zapis musi zostać dokładnie sprecyzowany.
Irenka
2019-05-02, 14:26
Ludzie zapominają, że umowa dotyczy pracodawcy i pracownika i dlatego wszystko negatywne z każdych ze stron skutkuje sprawą karną. Trzeba się do tego przyzwyczaić.
Kazik
2019-04-17, 08:24
Zdaniem ekspertów częsta zmiana pracy może negatywnie wpłynąć na przyszłe możliwości zatrudnienia, więc kandydaci nie będą zniechęcani do gromadzenia zaleceń i odzwierciedlania w podsumowaniu powodów odejścia od poprzednich pracodawców.
Dawid
2019-04-16, 16:04
Pomyśl o znalezieniu pracy w niepełnym wymiarze godzin. Spróbuj dostać pracę w niepełnym wymiarze godzin lub skonsultuj się z firmą specjalizującą się w Twojej dziedzinie. Konsekwencje zawsze są bo umowa to umowa.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.