Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało emigrację wielu naszych rodaków do pracy w innych krajach. Taka sytuacja spowodowała w wielu sektorach pracy pustkę kadrową. Na naszym rynku zaczęło brakować pracowników, szczególnie do prac sezonowych i innych prostych. Sytuacja spowodowała uproszczenie procedur ustanowionych przez ustawodawcę dla pracowników zza naszej wschodniej granicy.

Jak pokazują badania Ministerstwa Pracy, według Polityki Społecznej z każdym rokiem wzrasta liczba zatrudnianych cudzoziemców w Polsce. Pracownicy zza wschodniej granicy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz są solidni i dokładni, co jest bardzo cenione przez pracodawców. Wielu cudzoziemców pracuje w międzynarodowych korporacjach ukierunkowanych na Wschód lub w mniejszych firmach, które przez ich zatrudnienie uzupełniają braki kadrowe w wielu niszowych branżach.
 

Pracownicy ze wschodu
 

Dzisiejsza sytuacja zatrudnienia cudzoziemca jest o wiele łatwiejsza niż jeszcze kilka lat temu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej doprowadziło do nowelizacji procedury zatrudniania pracowników z pięciu krajów. Pracownicy z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Białorusi mają dzisiaj możliwość skorzystania z uproszczonej procedury.

Wszyscy pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracowników z tych krajów muszą dopełnić wszystkich formalności przez wypełnienie specjalnych druków w powiatowym urzędzie pracy. Tutaj pracodawca precyzuje, kogo chce zatrudnić, na podstawie jego danych osobowych oraz wysokości wynagrodzenia i charakteru pracy. Dzięki wypełnieniu takiego formularza cudzoziemiec uzyskuje pozwolenie na pracę w Polsce.
 

Zatrudnienie cudzoziemca - korzyści dla pracodawców
 

Każdy cudzoziemiec otrzymuje pozwolenie na pracę na okres 6 miesięcy. W przypadku przedłużenia tego pozwolenia pracodawca musi ubiegać się o nie w urzędzie wojewódzkim. Wypełnianie i składanie wniosków u wojewody może skutkować przedłużeniem pozwolenia.

Przy zatrudnianiu cudzoziemców pracodawca musi się liczyć z szeregiem formalności, jakie musi załatwić. Niedopełnienie tego może się wiązać z poważnymi konsekwencjami, dlatego ważna jest znajomość całej procedury. Zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy stanowi wykroczenie. Dla pracodawcy także jest istotna ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku, która dotyczy przebywania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom. Inspektor może pociągnąć pracodawcę z tego tytułu do odpowiedzialności.
 

Zezwolenie na pracę
 

Zmiany związane z uproszczeniem procedury przyznawania pozwolenia o pracę dla cudzoziemców spowodowały wzrost przypadków kar za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców zza wschodniej granicy. Kary przyznawane w tym układzie wynoszą od 3 do 5 tysięcy złotych i nie są to wszystkie konsekwencje. Karany pracodawca może zostać pociągnięty do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wydaleniem cudzoziemca z kraju, gdy zostanie wystosowany taki wniosek. Grzywna w wysokości do 10 tysięcy złotych grozi wszystkim zatrudniającym cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszego kraju bez ważnego dokumentu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę a brak odpowiednich dokumentów
 

Jest wielu pracodawców, dla których kary finansowe nie są problemem. Wszyscy oni jednak muszą zdawać sobie sprawę z tego, że proceder nagminnego powierzania wykonywania prac obcokrajowcom przebywającym na terenie Polski nielegalnie bez ważnych papierów, może skutkować karą pozbawienia wolności. Istnieje poza tym wiele innych konsekwencji.

Dla wszystkich nieuczciwych pracodawców grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, jeżeli zatrudniali cudzoziemców bez ważnych dokumentów i powierzali im wykonywanie pracy w złych warunkach lub wówczas, gdy związane jest to z przestępstwem takim jak handel ludźmi.

Konsekwencje finansowe i karne mogą dotyczyć nie tylko osobiście pracodawcy, ale także mogą obejmować jego firmę. W tym układzie na firmę może być nałożony zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a także Funduszy Rybackiego i Funduszu Spójności na okres do 5 lat.
 

Zatrudnianie cudzoziemców - istotne informacje
 

Każdy pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Ma obowiązek odprowadzania odpowiednich opłat do urzędu skarbowego. Każdy obcokrajowiec zza wschodniej granicy, który jest zatrudniony na umowę o pracę, ma takie same prawa jak inni pracownicy etatowi. Przysługuje mu urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe świadczenia w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych.

Tak samo jak w przypadku pracownika z Polski, zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę wiąże się z takimi samymi kosztami oraz uprawnieniami w stosunku do niego.

 

Oceń ten wpis
Zatrudnianie cudzoziemców
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Waldek
2019-12-05, 15:46
W wielu miastach cudzoziemców teraz wielu pracuje i jeżeli robią to dobrze to dlaczego ich nie zatrudnić? Jeżeli znane są zasady to nawet można zyskać w tym zakresie. Tak to jest z Ukraińcami np.
Ula
2019-05-17, 07:02
U mnie w zakładzie pracy, pracodawca zatrudnia Ukraińczyków. W końcu myśmy też wyjeżdżali w różne miejsca swojego czasu za lepsza pracą. Ostatnio są zatrudniani pracownicy z Białorusi. Oni pracują chyba coś do pół roku i na ich miejsce stale przychodzą inni. Chyba opłaca się pracownikom, jak i pracodawcy pracować w firmie.
Romik
2019-05-02, 15:07
Sporo Ukraińców, Gruzinów i Białorusinów jest na rynku pracy. Jeżeli Polacy nie chca takiej pracy to nie dziwię się. Pracodawca może także mieć profity z zatrudniania cudzoziemców.
Sergey
2019-04-17, 10:51
Często w rozmowie telefonicznej wnioskodawca jest proszony o przyniesienie swojego CV lub przyjście na rozmowę, a następnie obiecuje oddzwonić. Czasami się to nie zdarza.
Ryba
2019-04-16, 12:02
Praca zawierająca sformułowania „Wszystkie szczegóły dotyczące pracy - w rozmowie” przypomina piramidy finansowe, sekty marketingowe i inne tego typu rzeczy. Takie są też dla cudzoziemców ogłoszenia.
Macher
2019-04-06, 13:30
Sporo firm teraz zatrudnia cudzoziemców. Często jest to bardzo opłacalna rzecz dla nich, gdyż nikt inny np. nie spełnia kryteriów związanych z wiedzą i całą resztą.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.