Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 17.03.2024
T.ERRE POLSKA Sp. z o .o.

Production Processes Quality Manager

 • Bielsko-Biała, śląskie

Contract of employment

Full-time

Chief

Full office work

Production Processes Quality Manager

We are looking for people to join our team


Production Processes Quality Manager

He/she will be managing the Quality Control team and Quality Assurance. He/she will be responsible for the overall quality of products released by the company, it means: performing all necessary tests to verify quality of products, managing Audit procedures, understanding customer needs and requirements to develop effective quality control processes.

Your responsibilities

 • Support the development of the Quality department, focusing on Quality Control System for production
 • Working on improvement techniques such as cause-effect analysis, FMEA/APQP
 • Managing the entire area of Quality, coordinating a team of 10 quality inspectors
 • Supervision of quality inspection and final examination in order to assure the conformity of finished products in accordance with customer’s requirements
 • Non-conformity evaluation, complex error analysis
 • Managing corrective and preventive actions across the quality department
 • Providing quality training for the team
 • Planning and conducting product and process audit
 • Cooperation and supervision of quality assurance and development program, activities aimed at quality costs reduction & lean
 • Preparation of quality documentation: quality and conformity certificates, and other documents concerning products purchased by external customers
 • Responsible for delivering quality standardization and implement best practice

Our requirements

 • Higher education, preferably related to Quality management
 • Minimum 3 years of professional experience in similar role in the Automotive industry
 • Good knowledge of FMEA, and APQP
 • Ability to communicates effectively with individuals at all levels inside and outside the company
 • Analytical and problem-solving skills consistent with the ability to identify key issues from a broad range of alternatives and recommended optimal solutions for various situations
 • Ability to develop/coordinate cross-functional work groups/projects - yielding optimal outcome
 • Proficiency in the following software applications: Microsoft Word, Excel, and Outlook, Power Point
 • Deals effectively with conflict
 • English & Polish fluency
 • Driving license

We offer

 • International exposure
 • Very dynamic and stimulating job environment
 • Stabile company with constantly business growth


Please send your CV in English


If you are interested, please send your CV via Aplikuj button below.


Please include the following statement in your application: "I hereby consent to processing by the advertiser of my personal data, included in my application documents,

for the purposes to implement the recruitment process according to the act of 29 August 1997 on personal data protection

(consolidated text: Journal of Laws of 2016, pos. 922).

I also consent to processing of my personal data by the advertiser for the purposes of any future recruitment processes."

 • Holiday benefits
 • Multisport card
 • Parking space for employees
 • Employee referral program
 • Private medical care
 • Stable employment
 • Staff canteen
 • Bonus system
 • Training, courses, conferences
 • Group insurance
 • Company Social Benefits Fund
More about the employer


  1.  

    


   1. T.ERRE Polska Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

   2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mbm.edu.pl, telefonicznie: 515-724-845, korespondencyjnie: MBM, ul. Szarotki 8, 43-300 Bielsko-Biała.

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w T.ERRE POLSKA Sp. z o.o. oraz świadczenia czynności powiązanych z zatrudnieniem.

   4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:


   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)


   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
    na administratorze;

   • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;   1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

   2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.

   3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

   4. T.ERRE POLSKA Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
    do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
    do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego

   6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

   7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.


 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez T.ERRE POLSKA Sp. z o .o. 43-502 Czechowice-Dziedzice Elizy Orzeszkowej 32, NIP: 5262730914 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy