Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Koordynator działu administracyjno-eksploatacyjnych

 • Bielsko-Biała, śląskie

Specjalista ds. administracji

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik

Praca stacjonarna

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Koordynator w Dziale Administracyjno-Eksploatacyjnym

Zakres obowiązków

1. Nadzór i bieżąca kontrola nad prawidłową realizacją zadań podległych pracowników Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, a w szczególności:

 • administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami będącymi w użytkowaniu Szpitala oraz zgodne z przepisami gospodarowania mieniem,
 • nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitalnych,
 • nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów, urządzeń technicznych Szpitala oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki materiałowej,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i aparatury medycznej,
 • przygotowanie, realizacja oraz rozliczenie zleceń usług serwisowych wykonywanych przez serwisy zewnętrzne,
 • przygotowanie zakupu części zamiennych do wykonywanych napraw wewnętrznych,
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji ( zlecenia, umowy serwisowe, protokoły odbioru, itp.) niezbędnej do przeprowadzenia napraw serwisowych i administrowania aparatura medyczną,
 • uczestnictwo w odbiorze nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej,
 • organizacja i nadzorowanie nad przeglądami aparatury medycznej,
 • tworzenie planu inwestycji dotyczącego zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej,
 • przygotowywanie wniosków o postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej,
 • udział w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych dotyczących sprzętu medycznego,
 • wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów utrzymania,
 • organizowanie i nadzór nad gospodarką odpadami Szpitala,
 • nadzór techniczny nad realizacja zadań inwestycyjnych,
 • odpowiedzialność za realizację wydatków dotyczących zadań w podległym dziale,
 • nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym prowadzonych zamówień w formie przetargu.

2. Organizowanie pracy podległego personelu oraz kontrola dyscypliny pracy.

3. Zabezpieczenie stanu sanitarno-higienicznego bezpośredniego otoczenia jednostek Szpitala.

4. Udział w komisjach kasacyjnych oraz okresowych przeglądach budynków i stanowisk pracy.

5. Terminowe przeprowadzanie dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń Szpitala.

6. Zabezpieczenie Szpitala w tlen medycznych.

7. Właściwe zabezpieczenie mienia Szpitala przed kradzieżą i pożarem.

8. Prowadzenie ewidencji zużycia odzieży i obuwia roboczego pracowników Szpitala.

9. Wydawanie oraz rejestr kart parkingowych pracowników Szpitala.

10. Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami oraz innych sprawozdań wynikających z charakteru miejsca pracy

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – kierunek: budownictwo lub pokrewne techniczne -architektura/ inżynieria środowiska;
 • 5-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji w branży budowlanej;
 • Znajomość procedur administracyjnych;
 • Znajomość procesu budowlanego;
 • Znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych;
 • Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce opieki zdrowotnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność współpracy w grupie;
 • Komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności;
 • Otwartość na nowe zadania podejmowane w obszarze działu administracyjno-eksploatacyjnego;
 • Umiejętność organizacji czasu pracy własnej;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Swoboda w poruszaniu się w pakiecie Office;
 • Mile widziane: znajomość programu do kosztorysowania

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

 • list motywacyjny


Dokumenty aplikacyjne CV oraz list motywacyjny można przesyłać drogą e-mailową na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl. lub składać osobiście w Sekcji Kadr i Płac Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

 • Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Jana III Sobieskiego 83, NIP: 5471839851. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w pełnej Klauzuli Informacyjnej której treść można pobrać:
  http://www.szpitalpediatryczny.pl/pliki/rodo/Klauzula%20inf.%20dla%20Kandydat%C3%B3w%20do%20pracy.pdf.
 • Prosimy o dołączenie do dokumentów składanych w ramach rekrutacji o dopisek:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Jana III Sobieskiego 83, NIP: 5471839851 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

  lub, jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach o dopisek:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Jana III Sobieskiego 83, NIP: 5471839851 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Dodana
Wygasa (za 25 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy