Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Specjalista ds. administracji/Inspektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnym

 • Bielsko-Biała, śląskie

Inspektor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista/Inspektor w Dziale Administracyjno-Eksploatacyjnym

Zakres obowiązków

 • Tworzenie zapytań ofertowych dla realizowanych zakupów inwestycyjnych rzeczowych i remontowych, w tym postępowań zakupowych zgodnie z regulaminem wewnętrznym;
 • Przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowo-kosztorysowe/ roboty budowlane oraz materiałów przetargowych dla oferentów oraz przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych;
 • Udział przy opracowywaniu planu zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • Przygotowywanie niezbędnych wniosków w procesie budowlanym;
 • Udział w czynnościach inspekcyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • Udział w niezbędnych inwentaryzacjach budynków i sprzętu technicznego;
 • Udział w przeglądach rocznych infrastruktury technicznej;
 • Znajomość prowadzenia Książek Obiektów Budowlanych;
 • Inne zadania będące w zakresie działu administracyjno – eksploatacyjnego.

Wymagania

 • Wykształcenie średnie technicne lub wyższe – kierunek: budownictwo lub pokrewne techniczne -architektura/ inżynieria środowiska;
 • Znajomość procedur administracyjnych;
 • Znajomość procesu budowlanego;
 • Znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych;

Dodatkowe wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w obszarze inwestycji w branży budowlanej;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce opieki zdrowotnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność współpracy w grupie;
 • Komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności;
 • Otwartość na nowe zadania podejmowane w obszarze działu administracyjno-eksploatacyjnego;
 • Umiejętność organizacji czasu pracy własnej;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Swoboda w poruszaniu się w pakiecie Office;

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

 • list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne CV oraz list motywacyjny można przesyłać drogą e-mailową na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl. lub składać osobiście w Sekcji Kadr i Płac Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Pakiet socjalny;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

 • Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Jana III Sobieskiego 83, NIP: 5471839851. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w pełnej Klauzuli Informacyjnej której treść można pobrać:
  http://www.szpitalpediatryczny.pl/pliki/rodo/Klauzula%20inf.%20dla%20Kandydat%C3%B3w%20do%20pracy.pdf.
 • Prosimy o dołączenie do dokumentów składanych w ramach rekrutacji o dopisek:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Jana III Sobieskiego 83, NIP: 5471839851 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

  lub, jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach o dopisek:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Jana III Sobieskiego 83, NIP: 5471839851 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Dodana
Wygasa (za 25 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy