Stażysta docelowo Inspektor

 • Bielsko-Biała, śląskie

Administrator IT

Umowa o pracę

Pełny etat

Praktykant/stażysta

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasa (za 13 dni)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem Nr 5/24 z dnia 29 stycznia 2024r.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY DOCELOWO INSPEKTORA

wolne stanowisko - stażysta docelowo inspektor

liczba stanowisk - 1

ilość etatów - 1 ( pełny wymiar czasu pracy)

miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu - OA.110.8.2024

Wykaz wymaganych dokumentów:

- List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. OA.110.8.2024, kierowany do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
- Curriculum Vitae.
- Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
- Kopia świadectwa ukończonej szkoły wraz z maturą oraz inne potwierdzające posiadane wykształcenie.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
- Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).

Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.


Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2024r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228,

lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko stażysty docelowo inspektora Sygnatura konkursu OA.110.8.2024”

Zakres obowiązków

 • Nadzór nad eksploatacją wraz z koordynacją zewnętrznych firm serwisowych instalacji teletechnicznych, w szczególności:
  • system kontroli dostępu SKD
  • system rejestracji czasu pracy RCP
  • system telewizji przemysłowej CCTV
  • system alarmowy SSWiN
  • system sygnalizacji pożaru SSP
  • centrala telefoniczna
 • Administrowanie ww. systemami bezpieczeństwa
 • Podejmowanie zgłoszeń o awariach i pomoc w ich usunięciu dla ww. systemów
 • Bieżąca obsługa strony internetowej
 • Nadzór nad ewidencją oraz udział w inwentaryzacjach sprzętu
 • Opracowywanie projektów zamówień, umów na świadczone usługi lub wykonywane prace
 • Prowadzenie branżowej technicznej bazy wiedzy oraz planu eksploatacji
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań
 • Planowanie zmian infrastruktury, remontów i modernizacji istniejących systemów

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie o profilu teletechnicznym lub pokrewne
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • Kandydat nie może być karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Dodatkowe:

 • Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem
 • Komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Uzdolnienia techniczne
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Opanowanie
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista

Związane ze stanowiskiem:

 • Znajomość branży teletechnicznej , tj. instalacji, systemów, rozwiązań i dostawców
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej/ uprawnienia SEP G1
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane teletechniczne)
 • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu pracy o zbliżonym zakresie
 • Znajomość języka angielskiego technicznego
 • Znajomość oprogramowania typu CAD
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub/i telekomunikacyjnych
 • Aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do klauzul „Poufne” lub wyższej

Oferujemy

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej: zakładka Praca w Sądzie -> Stażysta docelowo inspektor

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Cieszyńska 10, NIP: 5471514089. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Cieszyńska 10, NIP: 5471514089 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Praca alert - powiadomienia

Administrator IT, Bielsko-Biała

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka