Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 15.02.2024
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Analityk kredytowy/pożyczkowy

 • Bielsko-Biała, śląskie

Analityk finansowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasła (9 dni)

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, Skarb Państwa, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim. Realizujemy projekty wspierające i podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Stymulujemy i kreujemy postawy przedsiębiorcze poprzez realizację projektów w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej i wspierania współpracy międzynarodowej.

Obszarem naszych działań jest jednak nie tylko województwo śląskie. Wiele z realizowanych przez nas projektów ma zasięg ponadregionalny, a także międzynarodowy.

 

Zakres usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej obejmuje:

 

 • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
 • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
 • świadczenie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
  • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
  • szkoleniowych,
  • informacyjnych,
 • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii – Fundusz Zalążkowy BAT,
 • wspieranie przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń,
 • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • działalność konsultingową,
 • działalność szkoleniową i edukacyjną (w tym dysponowanie wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi i szkoleniowymi),
 • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami, wynajem lokali użytkowych.
 • pożyczki dla przedsiębiorców sektora MSP,
 • poręczenia wadialne,
 • pozostałe poręczenia,
 • pośrednictwo i doradztwo finansowe,

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ ZATRUDNI PRACOWNIKA ANALITYKA KREDYTOWEGO /POŻYCZKOWEGO

Zakres obowiązków

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sporządzanie pełnych analiz wniosków pożyczkowych, poręczeniowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z propozycją decyzji do Zarządu,
 • Sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych przedsięwzięć, w tym innowacyjnych,
 • Sporządzanie prognoz, w tym dla przedsiębiorców z sektora MSP,
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz danych finansowych spółek utworzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Funduszu Zalążkowego BAT,
 • Kontrola, ewidencja i sprawozdawczość związana z udzielaniem pomocy publicznej,
 • Monitoring udzielonych instrumentów finansowych,
 • Pozostały zakres prac zlecony z zakresu działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i sprawozdawczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wymagania


 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, analiza finansowa, przedsiębiorczość i finanse przedsiębiorstw),
 • Doświadczenie zawodowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym szczególnie oczekiwane doświadczenie w analizie zdolności kredytowej/ pożyczkowej przedsiębiorstw z sektora MSP (mile widziane zaświadczenie, referencje potwierdzające doświadczenie),
 • Mile widziane doświadczenie w analizie wniosków z zakresu instrumentów finansowych z pomocą publiczną i sporządzania wniosków o dotacje, finansowanie unijne,
 • Znajomość aspektów prawnych, księgowych oraz podatkowych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w oparciu o KSH i wpis do CEiDG,
 • Umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, prognoz finansowych dla przedsięwzięć,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excela,
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy,
 • Zaangażowanie, dokładność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • Kreatywność i motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Prawo jazdy,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Ciekawą pracę w stabilnej instytucji otoczenia biznesu z ponad 30-letnim doświadczeniem,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole z perspektywą dalszego rozwoju,
 • Możliwość współuczestnictwa w realizacji nowych projektów w ramach działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości,
 • Pracę w komfortowych warunkach,
 • Parking dla pracowników,
 • Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: +48 (33) 816-91-62, email: biuro@arrsa.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko analityka finansowego
  3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
  6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania i jest w pełni dobrowolne.
  9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”

Praca alert - powiadomienia

Analityk finansowy, Bielsko-Biała

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka