Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.01.2023

Specjalista ds. Realizacji Rozwiązań Retencyjnych

Inżynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Specjalista ds. Realizacji Rozwiązań Retencyjnych

                             

W związku z rozszerzeniem działalności Grupy Kapitałowej AQUANET SA. o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania poszukujemy do spółki zależnej kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. Realizacji Rozwiązań Retencyjnych


Nr referencyjny: AQR/22/08

Zakres obowiązków

 • Analizę techniczną planowanych rozwiązań retencyjnych:
  • przygotowywanie opinii dotyczących możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
  • wydawanie opinii nt. możliwości zastosowania urządzeń retencyjnych
  • wykonywanie obliczeń parametrów technicznych dla rozwiązań retencyjnych
 • Sporządzenie projektów wykonawczych;
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla proponowanych rozwiązań;
 • Przygotowanie danych i materiałów do realizacji rozwiązań retencyjnych;
 • Nadzór nad realizacją rozwiązań retencyjnych:
  • nadzór i bieżąca kontrola nad realizacją prac w ramach zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi
  • nadzór i koordynowanie wykonawcy prac
  • nadzór nad dokumentacją projektową wykonawczą i powykonawczą rozwiązań retencyjnych
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzonym nadzorem
 • Nadzór techniczny nad utrzymaniem rozwiązań retencyjnych;
 • Monitoring rozwiązań retencyjnych;
 • Organizację i aktywny udział w spotkaniach z jednostkami;
 • Przygotowywanie ofert przetargowych i odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytania w zakresie rozwiązań retencyjnych - dobór i rekomendacje dla klientów w zakresie rozwiązań retencyjnych.

Wymagania

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, architektura, inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewne;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej;
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu prawa budowlanego i prawa wodnego;
 • Znajomość procesów podczyszczania wód opadowych i roztopowych;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Znajomość programu ArchiCAD/AutoCAD;
 • Znajomość programów do kosztorysowania;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Wiedza podstawowa z zakresu geotechniki;
 • Mile widziane uprawnienia z zakresu projektowania / wykonawstwa sieci instalacji sanitarnych.

Oferujemy

 • prywatną opiekę medyczną;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • kartę Multisport;
 • umowę o pracę;
 • nowoczesne technologie;
 • rozwój zawodowy.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 31 stycznia 2023

 • 1. SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Lutyckiej 95, 60-478 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet-retencja.pl Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgody, o których mowa powyżej wyrażane poprzez wyraźne działanie (zgoda konkludentna) polegające na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych do Spółki. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji, spółkom z grupy Aquanet oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/ Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.p Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 2.SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl Aplikując do bazy kandydatów do pracy Aquanet S.A., wyraża Pani/Pan zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym jeśli zostaną w nich zawarte - danych wrażliwych (RODO art. 9 ust. 2 lit. a) np. dotyczących zdrowia, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora (aplikacji spontaniczna). Zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie właściwego checkbox. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po roku od przesłania aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym czasie np. poprzez wiadomość e-mail na adres iod@aquanet.pl. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AQUANET Retecja Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Serbska 3, 61-696 Poznań, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania o realizowanych przez AQUANET Retencja Sp. z o.o. rekrutacjach
Miejsce pracy
 • Poznań
Opublikowana
Wygasła (2 dni)

Praca alert - powiadomienia

Inżynier, Poznań

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Pozostałe oferty pracodawcy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka